Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

23 Ustroje wybranych państw MG

No description
by

Corry Cox

on 17 March 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 23 Ustroje wybranych państw MG

Ustroje wybranych państw Stany Zjednoczone Ameryki forma państwa: republika prezydencka federacja (50 stanów + Dystrykt Kolumbia) system prezydencki Kompetencje organów państwa określa
KONSTYTUCJA wraz z 27 poprawkami, które stanowią jej integralną część władza ustawodawcza władza wykonawcza wybory pośrednie
4 lata Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej Elżbieta II - Dynastia Windsorów państwo unitarne
zdecentralizowane
z jednostkami autonomicznymi władza ustawodawcza: Parlament : Izba Gmin
Izba Lordów władza wykonawcza: gabinet (UST+WYK) RZĄD: cały aparat administracyjny państwowej opłacaney ze skarbu państwa System gabinetowo-parlamentarny brak pisemnej konstytucji ŹRÓDŁA PRAWA KONSTYTUCYJNEGO:

1. PRAWA STANOWIONE
np. Wielka Karta Swobód 2. PRAWO PRECEDENSOWE
orzenia sądów w konkretnych sprawach 3. KONWENANSE KONSTYTUCYJNE
utarte sposoby postępowania w pewnych sytuacjach NAJWAŻNIEJSZE KONWENANSE: skład gabinetu określa premier, nie monarcha
urząd premiera obejmuje lider partii, która zwyciężyła w wyborach
odpowiedzialność przed parlamentem ponosi CAŁY rząd
rząd, który utracił zaufanie Izby Gmin, podaje się do dymisji lub zwraca się do głowy państwa o rozwiązanie izby niższej parlamentu
głowa państw nie ponosi odpowiedzielnośći politycznej SZWAJCARIA republika związkowa federacja - 26 kantonów
znaczny stopień niezaleźności:
własne konsytucje
władze wykonawcze i ustawodawcze system parlamentarno-komitetowy kompetencje poszczególne organy państwa określa Konstytucja z 1999 roku władza ustawodawcza: Zgromadzenie Związkowe
władza wykonawcza: Rada Związkowa ogromna rola
INSTYTUCJI DEMOKRACJI BEZPOŚREDNIEJ referendum obligatoryjne w wypadku zmiany Konstytucji
*referendum fakultatywne w sprawie ustaw ZGROMADZENIA ZWIĄZKOWEGO (weto ludowe)
-na żądanie 50 000 obywateli lub rządów co najmniej 8 kantonów
referendum obligatoryjne w sprawie przystapienia do organizacji miedzynarodowej i organizacji bezpieczeństwa zbiorowego
* referendum fakultatywne w sprawie umów międzynarodych Francois Hollande republika prezydencka państwo unitarne
scentralizowane system półprezydencki kompetencje organów państwa określa
KONSTYTUCJA z 1958 roku władzs ustawodawcza: Parlament: Senat i Zgromadzenie Narodowe władza wykonawcza: rzą∂ i prezydent NIEMCY Angela Merkel republika federacyjna - 16 landów
parlamenty
rządy
sądy System Kanclerski Uprawnienia organów państwa określa konstytucja z 1949 władza ustawodawcza - Parlament:
Izba Związku BUNDESTAG
Rada Związku BUNDESRAT władza wkonawcza:
rząd z KANCLERZEM na czele
Prezydent głowa państwa
szef rządu
naczelny dowódca sił zbrojnych polityka zagraniczna mianuje sekretarzy stanu weto zawieszajace
Full transcript