Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Fil 40 Report

No description
by

Isabella Riñon

on 29 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Fil 40 Report

Wika at Kultura Results Limang Pangunahing Gamit ng Wika Kontrol Ukol sa Wika at Kulturang Pilipino
ni Zeus Salazar Communication Acquisition IMBA group Issa Riñon
Mela Sison
Bea Vergara
Angelo de Jesus Wika't Pulitika ng Wika
ni Angela Mendoza Wika daluyan ng isip, damdamin, gawi, kaalaman at karanasan na nagtatakda ng maaangking kakanyahan ng isang kalipunan ng tao Kultura kabuuan ng isip, damdamin, gawi, kaalaman at karanasan na nagtatakda ng maaangking kakanyahan ng isang kalipunan ng tao Wika bilang pahayag-pahiwatig (ekspresyon) Nagpapakilala ng identidad ng isang kultura Ang pinakaelemental na damdamin ng isang tao ay maipapahayag lamang sa wikang kinagisnan o wikang humubog sa kanyang katauhan (sariling wika) Wika ang bukod-tanging pagtanaw at pagsasaayos ng realidad upang ang isang kultura ay umiral at magkaroon ng kakayahang gumawa Wika Bilang Impukan-Kuhanan ng Kultura Sa wika natitipon ang pag-uugali, isip, at damdamin ng isang grupo ng tao. •Ang wika ay impukan-kuhanan ng nakaraan at kaalaman ng isang kultura. Wika Bilang Daluyan ng Kultura Ang wika ang pinakamabisang paraan upang matutuhan ng isang tao ang isang partikular na kultura. •Ang wika ang pasimulang hakbang para sa pagpapasakultura, bago kailanganing makisalamuha, makiugali at pumaloob sa ibang kultura. Wika at Kulturang Pilipino Hindi maaaring idugtong lamang ang alaala at diwa ng bayang Pilipino sa wika ng iba pang pagkakakultura sa ibang wika. Nakaugat ang buong kasaysayan ng bayang Pilipino sa wikang Pilipino Masasabi wala nang pag-aalinlangang ang wikang Pilipino ang tanging tagapagpahayag at tagasaklaw na wika sapagkat: Sa pag-iisip at kaisipan, lalo na sa pang-araw-araw na komunikasyon ay naisasagawa sa Pilipino. Pulitikal paghahangad ng kapangyarihan sa isang grupo kompetisyon para sa pamumuno Ingles Isa sa mga opisyal na wika sa ating bansa Tatak ng imperyalistikong Amerikano Simbolo ng kayamanan, ng mahusay na pag-aaral o kaalaman Implikasyon sa Lipunan Wika ng elitista Nagiging kwalipikasyon ng dapat mamuno sa bayan – elitista ang mga opisyal Gap ng mga mayayaman sa mga mahihirap – lalo na sa pulitika Eleksyon: ginagamit ang lingua franca, ang Filipino kung gamitin ang Filipino, mas maaabot sila ng kanilang mga pinamumunuan (Masa) Ang mahalaga’y umangkin ng iba at kailanma’y huwag magpapaangkin sa iba. RICE Banana saba senorita lakatan latundan Mango Sinasabi dito na hindi lamang dapat alam ng isang indibidwal kung paano gamitin ang kanyang wika, sa halip ay dapat alam din niya ang epektibo at angkop na gamit nito. Bakit? Dahil ang wika ay dapat naaayon sa konteksto. Ang wika ay sumasalamin sa konteksto. Speech Repertoires Ang wika nabubuo sa konteksto. Ang wika ang tumutukoy sa konteksto. Upang ma-impluwensyahan ang sarili, ang ibang tao, at ang kapaligiran. Ito ay may kinalaman sa tamang paggamit ng wika bilang isang social skill. Pagbabahagi ng Impormasyon (Sharing Information) Ito ang paggamit ng wika upang magpahayag at tumanggap ng impormasyon. Pagtatanong (Questioning)
Paglalarawan (Describing)
Pagpapatibay (Reinforcing)
Pagkakait (Withholding) Pagpapahayag ng damdamin (Expressing Feelings) Sa pamamagitan ng paggamit ng wika, naipapahayag natin kung paano natin pinapahalagahan, o binabalewala ang ibang tao. Maaari din gamitin ang wika upang magpahayag ng mga damdaming pansarili gaya ng pagkabagabag, pagkainis, at iba pa. Paglalahad ng Pagkamalikhain (Expressing Creativity) Ito ay makikita sa panitikan (tula, dula, maikling kwento, nobela, iskrip ng pelikula, at iba pa). Makikita rin ito sa paglalahad ng mga ideya mula sa imahinasyon ng isang tao. “Pagri-ritwal” (Ritualizing) Isinasaad nito na dapat alam ng isang tao ang mga dapat at bawal gawin sa usapin ng pagpapatakbo ng samahan niya sa ibang tao ayon sa konteksto. Tinutukoy din nito ang angkop na wikang gagamitin ayon sa okasyon o sitwasyon.
Full transcript