Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Blok 2.2 wk 1&2: intro+long

No description
by

CM van der Kruk

on 1 June 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Blok 2.2 wk 1&2: intro+long

Week 1: intro+long
Normwaarden spirometer
http://www.micromedical.co.uk/services/predict/default.asp

Leuk en zinvol om te bekijken
http://www.spirxpert.com/spirxpertnl/indices2nl.htm

Vul tabel in

Fev1 = Geforceerd Expiratoir Volume = 1 sec waarde.
De hoeveelheid lucht die in een zo kort mogelijke tijd kan worden uitgeademd.
----------------Meting van van luchtwegobstructie

F.V.C. = Geforceerde Vitale Capaciteit
Het totale volume dat bij een geforceerde expiratie wordt uitgeademd

FER = Forced Expiratory Rate
% van het totale longvolume dat in 1 sec uitgeademd wordt (FEV1/FVC)
Spirometrie

Longvolumina
Handheld Manometer

Voorbeeld

Age = 25
Height = 175cm
Weight = 65
Sex = Female


Voer bij de persoon naast je de longvolumina test uit
Herhaal dit bij nog 2 personen

Vergelijk de verschillen
Hoe verklaar je deze?

POND 5

PEFR = Peak Epiratory Flow Rate =
maximale stroomsterkte tijdens geforceerde expiratie

IVC = Inspiratoire Vitale Capaciteit =
hoeveelheid lucht die maximaal ingeademd kan worden na maximale expiratie

Tiffaneau- index = FEV1 / IVC in %
Relatie uitademing/inademing


Spirometrie

Gaswisseling is de primaire functie van de longen (CO2 uit, O2 in)
Gaswisseling is afhankelijk van:
Ventilatie
Perfusie
Ventilatie is meetbaar door longfunctie metingen
Inspiratoire waarden
Expiratoire waarden


Longen

Spirometrie testen

Zitten, Rechtop, geen rugsteun.
Neusklem op.
Snelle actie vragen
Volledig inademen
Mondstuk in de mond
Direct, zo hard en ver mogelijk, uitblazen.
En pas ophouden als er geen lucht meer in zit.
Ik zal u hierbij aansporen.
Daarna wil ik de spirometer weer ontvangen, om de waarden te noteren.


normaal

Flow-volume in obstructive lung disease: is concave, FVC normal

A normal volume-time loop:
Obstructive Lung Disease
In patients with obstructive lung disease, the small airways are partially obstructed by a pathological condition. The most common forms are asthma and COPD.
A patient with obstructive lung disease typically has a concave F/V loop.

Flow volume

Volgorde plaatsing stethoscoop
1. Sternum
2. Ventraal, bovenkwab R-L
3. Lateraal, onderkwab R-L
4. Dorsaal

Auscultatie

Brochiaal

Vesiculair

Auscultatie

Piepen, rhonchi, crackles/creps

Doffe geluiden
Hoge pitch, verlengde exp., bijgeluiden
Bronchiaal geruis in andere segmenten
In/exp rhonchi, crackles/creps
Toename vocale resonantie, pleurale rub

Lage pitch
Ratio 1 :2
Exp geluid 1/3
Geen bijgeluiden

Bronchiaal geruis
Trachea/ bronchi

Normaal

Abnormaal

Auscultatie

Peakflow

Auscultatie.
pink puffers (PAN) en blue bloaters (CENTRI)

Chronic
Obstructive
Pulmonary
Disease

COPD

lobe

centrilobular emphysema upper lobe in smokers

smokers
Alveoli and terminal bronchioles
Upper lobe
Apical lower lobe

pathophysiology COPD, centrilobular emphysema

Two types COPD patients:
Pink puffers
Blue bloaters

clinical symptoms COPD
slowly progressive irreversible airway obstruction

Hoesten
Sputum
Dyspnoe d’effort, later ook in rust….

Klinische symptomen COPD
langzaam progressieve irreversibele luchtwegobstructie

Definitie:
Progressieve irreversibele luchtwegobstructie op basis van chronische bronchitis en/of longemfyseem..

wat is COPD

COPD
Waarschijnlijke risicofactoren:
Luchtverontreiniging
Passief roken
Virale luchtweginfecties
Overmatig alcohol gebruik
Bronchiale hyperreactiviteit
Familiaire belasting
etcPathofysiologie COPD, “exogene noxen”


Mager
Samengeknepen lippen
Moeite met ademhalen
Weinig arteriele hypoxie
Geen hypercapnie
Redelijke prognose..

Klinische symptomen COPD
langzaam progressieve irreversibele luchtwegobstructie

Het diaphragma + intcos. ext zijn primaire ademhalingsspieren

De m. pectoralis is een hulp (in)ademhalingsspier.
De m. scalenus is een (in)ademhalingsspier die bij rustige ademhaling meedoet
De m. trapezius een ademhalingsspier die bij rustige ademhaling meedoet
De sternocleidomastoideus is een hulp(in)ademhalingsspier


De mm. Intercostales internes zijn hulp uitademhalingsspieren (bij geforceerde uitademing) evenals de rectus abdominus
herhaling


Chronische bronchitis beeld
Veel hoesten en sputum
Bloed: hypoxie, hypercapnie, acidose
Hartfalen rechts (COR PULMONALE)
Cyanotisch
Enkeloedeem
Aders in hals opgezwollen
Slechte prognose..

Klinische symptomen COPD
langzaam progressieve irreversibele luchtwegobstructie

BLUE BLOATERS
Introductie

Auscultatie

4

4

3

2

2

Volgorde plaatsing stethoscoop
1. Sternum
2. Ventraal, bovenkwab R-L
3. Lateraal, onderkwab R-L
4. Dorsaal

L

R

R

Auscultatie

Auscultatie

Brochiaal

Vesiculair

Bronchiaal geruis
Trachea/ bronchi

Lage pitch
Ratio 1 :2
Exp geluid 1/3
Geen bijgeluiden

Piepen, rhonchi, crackles/creps

Doffe geluiden
Hoge pitch, verlengde exp., bijgeluiden
Bronchiaal geruis in andere segmenten
In/exp rhonchi, crackles/creps
Toename vocale resonantie, pleurale rub

Abnormaal

Normaal

deze week:
-onderzoek ademhaling
-spirometrie
Behandeling
bron: richtlijn KNGF
bron: richtlijn KNGF
Mobiliteit / Lenigheid
bron: oa. Hillegass
De meeste patiënten hebben een afgenomen mobiliteit, oefeningen ter stimulering van de flexibiliteit, toename van de bewegingsuitslag, afname van stijfheid zijn geïndiceerd, bv. Yoga, meest optimaal wanneer dit wordt gecombineerd met ademhalingsoefeningen
Mucus klaring / longtoilet
Zie ook: onderzoek naar mucusretentie basisvaardigheden !
Diep in- en uitademen
Huffen, doe voor en vraag vervolgens de pt diep in te ademen en dan in 1 sec uit te ademen. laat de pt. "huh" of "hoh" zeggen
andere technieken:
1. uitademen in korte stootjes
2. 2-3x uitademen tot FRC evt. met manuele compressie
3. met manuele compressie door pt
4. met manuele compressie door ft.
Hoesten
PLP: pursed lip breathing
bron: oa. basisvaardigheden
PA's
mulligen & mckenzie mn. thoracaal
mobilisatie costae
onderzoek
onderzoek bij gestoorde mucusklaring
bron: KNGF richtlijn
bron: KNGF richtlijn
excavatum: sunken
carinatum: pigeon
leergesprek
evt. MET
Experience dyspnoea and experience limitation of exertion.
1 student is physiotherapist, 1 student is patient.

Fixation band around the thorax of your patient, straw in the mouth &nose clip.
take a leisurely stroll around the courtyard, including climbing stairs.
Your patient may indicate when it’s driving him crazy. Think of a way to make it easier without eliminating the limitations (tempo, pauses, etc.).
How will you instruct your patient to reduce the experienced symptoms?
What symptoms arise?
What causes these symptoms?
Repeat the test with a walking crutch / walker / rollator.

Opdracht
Volumina wijzigingen COPD patienten
Postural Drainage

Anterior upper lobe apical
Posterior upper lobe apical
Anterior upper lobe
Posterior upper lobe right
Anterior lower lobe
Lateral right lower lobe

Bedenk drainage positie's voor…..

door de toename van het bij ernstige obstructie toch al grote eindexpiratoire volume verloopt het diafragma (nog) vlakker. Hoe minder koepelvormig het diafragma, des te slechter is de functie als inademingsspier. In extreme gevallen ontstaan inspiratoire intrekkingen van de onderste ribbenboog (‘Hoover’s sign’) als teken dat het diafragma een uitademingsspier wordt doordat hij de thoraxholte gaat verkleinen in plaats van vergroten; er is dan een respiratoire insufficiëntie ontstaan
opdracht week 5,6,7
circuittraining

Circuittraining
Maak tweetallen, 1 “fysiotherapeut” en 1 “patiënt”. Zorg ervoor dat de patiënt onbekend is met de oefeningen die jij als therapeut wilt aanbieden. Neem het formulier dat je gemaakt hebt voor de circuittraining mee.
Instrueer de “patiënt” met behulp van het formulier zo dat de “patiënt” precies weet wat hij thuis moet doen. Voer de oefeningen desgewenst eens uit met een rietje en een neusklem.
Zorg ervoor dat de oefeningen, zoals je die voor de patiënt hebt bedacht, door jouw “patiënt” op de juiste intensiteit worden uitgevoerd.
Wanneer je de oefeningen hebt uitgevoerd wissel je van rol. Probeer bij het doen van de oefeningen van de tweede “fysiotherapeut” meer het accent te leggen op spieruit-houdingsvermogen dan op spierkracht.
training alg. UHV
De klas wordt onderverdeeld in 3 groepen A, B en groep C.
Groep A krijgt een neusklem op, groep B een rietje in de mond en groep C een fixatie band om de thorax.
Geef een training ter verbetering van het algemene uithoudingsvermogen in groeps-verband.
Differentieer naar de verschillen in ernst van de bronchus obstructie of thorax expansie problematiek
Zorg ervoor dat de training een nette opbouw heeft zoals je dat in blok 1 (Keep on Mo-ving) geleerd hebt!
Mobiliserende technieken
Anamnese
inspanningstesten
onderzoek
(thorax +sputumretentie)
‘‘This is our walking course. I want you to walk to the other end of the
course at your usual speed, just as if you were walking down the street to go to the shops. Walk all the way
past the other end of the tape before you stop. Ready…begin’’. Timing with a stopwatch started when the
participant began to move, not on the command ‘‘begin’’. Timing was stopped when the participant’s first
foot completely crossed the 4-m line.
4 meter wandeltest
Nieuw
trained study nurses asked patients to sit down on a chair (height
46–48 cm) without arm rests, keep their legs apart with about 90 degrees knee flexion and aligned with their
hips, and to hold their hands stationary on their hips. Patients were asked to stand up and to sit down once
or twice in order to familiarise them with the task and to assess its feasibility and safety. Study nurses
instructed patients about the duration of the test (1 min) and to do as many repetitions as possible at a selfpaced
speed allowing for short breaks if needed but without using the arms for support. Study nurses started
the test by giving the command ‘‘attention, ready, go’’. When 15 s were left patients were told ‘‘You have 15
seconds left until the test is over’’.
STS= sit to stand test
handgrip
Patients were seated with the shoulders adducted, elbows flexed to 90° and forearms in a neutral position.
Trained study nurses then instructed patients to squeeze the handle as much as possible and read to the
nearest kilogramme where the needle stopped.
epigastrische hoek stomp of scherp?
(bron: Ciba Geigy atlas, 1963)
(bron: Ciba Geigy atlas, 1963)
Bronnen:
Ciba Geigy atlas, 1963, Netter, Respiratory volume
Hillegas E 2011 Essentials of cardiopulmonary physiotherapy, Elsevier
Kisner & Colby, 2002 Therapeutic exercise
www.youtube.com
KNGF richtlijn COPD
Basisvaardigheden (Hanzehogeschool opleiding fysiotherapie)

(bron: Grit R 2012)
Grit, R & Gerritsma M 2012
Competent adviseren, professioneel aan het werk !

(bron: Kisner & Colby, 2012 p 872)
(bron: Kisner & Colby, 2012 p 872)
(bron: Kisner & Colby, 2012 p 872)
(bron: Kisner & Colby, 2012 p 872)
(bron: Kisner & Colby, 2012 p 873)
(bron: Kisner & Colby, 2012 p 873)
(bron: Hillegas 2011)
(bron: Hillegas, 2011 p 217)
(bon: hillegas 2012)
(CC by SA, la premier auscultation by ashley van haeften)
(CC by SA, 1881cigaresdejoy by clotho98)
(CC by SA, forgotten america:robert by corey wagehoft)
(CC by SA, obstruction by kurt Bauscyhardt)
(CC by S, rising smoke, impatient lips by elena perez melgarejo)
Pink puffers
(cc by s, Ma Han-breathing systes-lungs(2008) by cea+)
(CC by s, plug in the vanes this side by Adrian midgley)
(CC by S, lungs at work by art&music *woo-hoo)
(zie ook Hillegas 2011)
Weetjes...
Hoesten is effectief tot de 7e generatie bronchi (23 totaal)

 Huffen: krachtig expireren met open glottis dit veroorzaakt een lagere intrapulmonaire druk.
Bij teveel kracht kan er een luchtwegcollaps plaatsvinden. Bij huffen kunnen longvolume en kracht beter worden gedoseerd.
Krachtig huffen is inspannender dan hoesten!!! (expiratie musculatuur)

Huffen indien goed uitgevoerd veroorzaakt geen tracheabronchiale collaps

Locatie reinigende werking (expectoratie)
Hoesten: Centrale clearance
Huffen: Perifere clearance

Hoesten vs huffen
L
1

1
3

Blok 2.2
(piekflow 480-600 l/m)
Full transcript