Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Менежментийн тухай ойлголт, түүний үндсэн функцууд

No description
by

Puka Pn

on 18 March 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Менежментийн тухай ойлголт, түүний үндсэн функцууд

Зээлийн гэрээ болон барьцааны гэрээ, тэдгээрийн үүргийн маргаан

1. Барьцаалан зээлдүүдэх үйлчилгээ эрхэлдэг хуулийн этгээдийн зээлийн үйлчилгээ нь иргэний хуулийн 451-453 дугаар зүйлд заасан журмыг баримтлах нь зүйтэй юу?
2. Барьцаалан зээлдүүдэх үйлчилгээ эрхэлдэг хуулийн этгээд нь үл хөдлөх хөрөнгийг байрьцаанд бариулж болох уу?
3. Хүү тогтоосон зээлийн гэрээг бичгээр байгуулаагүй бол хууль зүйл үндэслэлийг тайлбарлана уу?
4. Барьцаалан зээлдүүдэх үйлчилгээ эрхэлдэг хуулийн этгээд нэмэгдүүлсэн хүүгийн төлбөр шаардах эрхтэй юу?
Шийдэл
Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хэсэгчлэн хангасан
Сөрөг нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгосон
Асуудал
Ач холбогдол
Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ эрхэлдэг хуулийн этгээдийн зээлийн үйлчилгээ нь ИХ-н 281.1-т заагдсан гэрээний төрөлд хамаарна.
ИХ-н 286.1-д заасанаар зөвхөн хөдлөх хөрөнгийг зээлийн гэрээний үүргийг хангуулахаар барьцаанд бариулж болно.
Талууд зээлийн гэрээний сунгасан хугацаанд хүүг үргэлжлүүлэн тооцох бол энэ тухайгаа бичгээр гэрээ байгуулах ёстой.
Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ эрхэлдэг хуулийн этгээд нь банк бус санхүүгийн байгууллага биш.
Процессийн түүх
Хэргийг хянан шийдвэрлэсэн шүүх
Шийдвэрлэсэн он, сар, өдөр
Шийдвэрийн дугаар
Шийдвэрлэсэн шүүгч
Шийдвэрийн агуулга

Факт
Нэхэмжлэгч: Иргэн Ц.Баярмаа
Хариуцагч, сөрөг нэхэмжлэгч: "Эх Санж" ХХК
Үндэслэгээ
Нэхэмжлэгчийн зүгээс
Хариуцагчийн зүгээс
Шүүгч

Тусгай санал
Шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.2.6 дахь хэсэгт “ өөрийн оролцсон шүүх бүрэлдэхүүнээр хянан шийдвэрлэж байгаа асуудлаар саналаа бие даан гаргах, тусгай санал гаргах,” эрхтэй.
Мөн Монгол улсын үндсэн хуулийн 52 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт “ Бүх шатны шүүх хэрэг, маргааныг хамтын зарчимаар хянан хэлэлцэж шийдвэрлэнэ.” гэж заасан ба энэхүү хэрэг маргааныг зөвхөн анхан шатны шүүхэд хянан хэлэлцсэнээс гадна дангаар хэргийг шүүгч хянан шийдвэрлэсэн тул тусгай санал байхгүй.
Full transcript