Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Montessori onderwijs anno 2020

No description
by

karin brandenburg

on 28 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Montessori onderwijs anno 2020

Montessori onderwijs anno 2020
Verschuiving
grote groepen, klassikaal onderwijs, luisteren en leren
vernieuwingsonderwijs: brede persoonlijke ontwikkeling
opbrengstgericht onderwijs: basisvaardigheden centraal
balans kwalificatie-socialisatie-persoonlijke ontwikkeling (advies Onderwijsraad)
ook aandacht voor opbrengsten van 'brede vakken' (orientatie op jezelf en de wereld, ku&cu, burgerschap, competenties voor mediasamenleving)
talentontwikkeling

Wat moet?
OGW
RFN
Passend onderwijs
VVE
Kunst & cultuurbeleid
Montessori identiteit
acceptatie, vertrouwen, behulpzaamheid
individuele ontplooiing + ontplooiing in de groep
keuzevrijheid, tempovrijheid, niveauvrijheid, bewegingsvrijheid
'gevoelige' periodes
handelend leren, materialen
sociale verantwoordelijkheid en actief burgerschap
Kosmisch onderwijs
help mij het zelf te doen

Wat weet ik over de toekomst
Wat zijn de ontwikkelingen in het algemeen?
Wat zijn de ontwikkelingen op het gebied van onderwijs?
Wat zijn de verschuivingen?
Wat is Montessori-onderwijs?

Alles op papier voor informatie voor het team
Montessori onderwijs en wat moet
stimulerende factoren
belemmerende factoren

leerkrachtvaardigheden
Ontwikkeling algemeen
De maatschappij verandert snel:
technische ontwikkelingen
beroepen van de toekomst?
globalisering
sociaaleconomische
kennis van breinontwikkeling
21st century skills
Ontwikkelingen in onderwijs
Landelijke overheid:
OGW
RFN
Wet op passend onderwijs
Convenant leerkracht
CAO-PO
Normjaartaak

Amsterdam
:
Uitbreiding VVE
KBA +
Kunst & Cultuurbeleid
Bestuurlijke veranderingen
Stichting OOadA:
Strategisch beleidsplan
Nederlandse Montessori Vereniging:
Indicatoren voor beleid, organisatie,
inrichting onderwijs
Wat wordt onze uitdaging
'brede vakken' (wereldoriëntatie, ku&cu, burgerschap, multimedia)
ontwikkeling kwaliteitszorg
cooperatieve werkvormen
talentontwikkeling, vakmanschap
21st century skills
speerpunten
Kosmisch onderwijs
Kunst & Cultuur
ICT / meedoen aan de mediasamenleving
formatief toetsen (portfolio)
lerende organisatie
communicatie
ouderbetrokkenheid
Plan van aanpak
Start aanpak ontwikkeling nieuwe beleidsvoornemens
A) Stuurgroep (leidende coalitie): presentatie + vingeroefening
B) Teampresentatie over de toekomst
C) Team: kennisoogst over 'de toekomst en ons onderwijs'
D) Stuurgroep: aantal sessies over 'wat moet en wat worden de uitdagingen
E) Samen prioriteiten stellen: wat moet en waar gaan we ons mee profileren
F) Afsluiting 1e traject: terugkoppeling naar team

G) Verdere voorbereidingen en ontwikkeling schoolplan 2015-2019
vingeroefening
. duim: waar zijn we goed in
. wijsvinger: waar wil ik naar toe met de school
. middelvinger: wat irriteert me
. ringvinger: waar ben ik trouw aan
. pink: waarin zijn we als school kwetsbaar

Denken – delen - uitwisselen
Componenten duim, wijs en ring zijn interessant.

Directeur verzamelt informatie

teampresentatie
uiteenzetting door directeur
uiteen in bouwen voor vingeroefening
inventariseren
presentatie plan van aanpak
onderzoek naar 'zorgen'
r
Brainstorm team
Wat kunnen we doen in ons (Montessori) onderwijs aan:
technische ontwikkelingen
globalisering
sociaaleconomische veranderingen
kennis over breinontwikkeling
21st century skills
sessies stuurgroep
Wat moet en wat worden uitdagingen
Invulling stimulerende en belemmerende factoren
Full transcript