Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Veiligheidscultuur

No description
by

Rudy Bos

on 17 September 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Veiligheidscultuur

Indien binnen een bedrijf een goede veiligheidscultuur heerst, zal verbeteren van de veiligheid een continu aandachtspunt zijn........ Aandacht voor de veiligheidscultuur is daarom een belangrijk onderwerp. Het werken aan de juiste cultuur is uiteraard primair de taak van de bedrijven.....

....Maar het is ook wenselijk om veiligheidscultuur onderdeel te laten uitmaken van de inspecties. Aanbevelingen Veiligheidscultuur in de praktijk Odfjell Veiligheidscultuurinspectie Toezicht op veiligheidscultuur Hearts & Minds Vaststellen cultuurniveau op basis van 18 elementen door middel van vragenlijsten. Praktijkcasus provincie Noord-Brabant Werkwijze 1. Bedrijf is verzocht een 'scoring sheet' in te vullen 4. Rapporteren en terugkoppelen van de bevindingen 2. Mede aan de hand van de 'scoring sheet' zijn de inspectiethema's vastgesteld 3. Uitvoeren van de inspectie (o.a. visuele inspectie en interviews) Geïnterviewde functionarissen
Operators
Ploegleiders
Veiligheidskundige
Plant manager
Onderhoudstechnicus
Site manager Belangrijke bevindingen Belangrijke aspecten m.b.t. veiligheidscultuur
Betrokkenheid management
Betrokkenheid personeel
Communicatie
Lerend vermogen van de organisatie
Veiligheid krijgt voorrang boven productie: stilleggen van productie voor onderhoud zelfs in periode dat alle productie is/kan worden verkocht. Focus m.b.t. cultuur lag bij VBS element a: Aanbeveling Zorg voor een juiste balans tussen openheid in communicatie in relatie tot relevantie van de informatie. Conclusie De bevindingen uit de inspectie sluiten aan bij het beeld dat uit de 'scoring sheet' naar voren is gekomen (grotendeels Pro-actief).

Het is de uitdaging voor het bedrijf om alle elementen op het niveau van Pro-actief te brengen. Algemene conclusie Eerste ervaring met inspectie op veiligheidscultuur is positief

Door inspectie op cultuur kunnen onderliggende oorzaken van geconstateerde tekortkomingen worden achterhaald

Inspectie op cultuur maakt het mogelijk aan het bedrijf duidelijk te maken waar op het niveau van veiligheidscultuur inspanning is vereist Vertaling van H&M elementen naar de VBS elementen uit het BRZO'99 Site manager maakt onderdeel uit van veiligheidscomité dat wekelijks bijeenkomt.
Open aanspreekcultuur: tijdens de inspectie werden de inspecteurs door meerdere personen aangesproken op gedrag (niet vasthouden trapleuningen, verkeerd parkeren auto).
Dank voor uw aandacht!
Full transcript