Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Maatschappijleer 3TL Jongeren Wiringherlant

No description
by

Arjan van Deutekom

on 8 November 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Maatschappijleer 3TL Jongeren Wiringherlant

Karakter Referentiekader Waarden Normen Gewoonten Interesses Aangeboren Alles wat je vanaf je geboorte hebt meegekregen, wat in je genen zit Aangeleerd Alles wat je hebt bijgeleerd, bijvoorbeeld van je ouders, vrienden en op school. Het aanleren van gedrag dat past in jouw omgeving heet "socialisatie". Dat gebeur altijd en overal. In iedere nieuwe plaats waar je komt wordt je opnieuw "gesocialiseerd". Belonen en straffen:
- Mensen leren jou hoe je je moet gedragen door je te belonen wanneer je het goed doet en te straffen wanneer het fout gaat. Imitatie:
- Daarnaast doe je anderen ook na. Zie je dat iemand ergens goed in is, of ergens succes mee heeft, dan ga jij dat ook doen. Informatie:
- Je leert gedrag ook "van horen zeggen", mensen vertellen je hoe iets werkt, waarna je het zelf kan/doet. De beloningen en straffen die je krijgt noemen we sancties. Die zijn soms dus positief (complimentje) en soms negatief (strafwerk). Dat mensen dus altijd (bewust en onbewust) op elkaar letten en aangeven wat ze van het gedrag van de ander vinden noemen we sociale controle en is onmisbaar om een cultuur te leren kennen. Het is onduidelijk welk deel van het menselijk gedrag nu aangeboren is en welk deel aangeleerd. Dat is heel moeilijk te onderzoeken.

Mensen die denken dat gedrag vooral aangeboren is worden "nature"-aanhangers genoemt

Mensen die denken dat gedrag vooral is aangeleerd worden "nurture"-aanhangers genoemt.

Inmiddels is wel duidelijk dat er altijd sprake is van een combinatie van de beide. Bestuderen hoofdstuk 2 paragraaf 1
Maken: 1, 6, 9 en 10 Het resultaat van socialisatie is dat jij één wordt met de groep(en) waar jij deel van uitmaakt. Dat je niet steeds hoeft na te denken over hoe je je moet gedragen, over wat goed en slecht is, wat mooi en lelijk, maar dat je dat gewoon doet.
Dat heet internalisatie. Je hebt een cultuur eigen gemaakt. Iedere groep mensen heeft een eigen "cultuur", dat geldt dus voor je vrienden, je familie, sportclub, stad, regio, land enz.
Je wordt dus steeds opnieuw gesocialiseerd en moet steeds nieuwe waarden en normen internaliseren. Maken opdrachten:

2, 3, 7, 11 (blz. 20-22)

(10 minuten!) Maken opdrachten:

1, 2, 4, 7 (blz. 23)

(10 minuten!) In het marshmallow experiment zat een positieve en een negatieve sanctie:
welke? In het DNA liggen de kenmerken vast
die wij allemaal delen. Tegelijkertijd is ieders DNA uniek en maakt het ons tot individuen. Met cultuur is het hetzelfde. Cultuur "bepaalt" tot op zekere hoogte wat we allemaal delen, het maakt het mogelijk dat wij elkaar begrijpen.
Maar tegelijkertijd blijft er de mogelijkheid een individu te zijn Jullie krijgen een stukje van vier minuten te zien van Lange Frans over Nederland.

Schrijf minimaal vijf dingen op die volgens Lange Frans bij de Nederlandse cultuur horen. De manier waarop het grootste deel van Nederland leeft, wordt de dominante cultuur genoemd De meeste mensen horen in grote lijnen bij de dominante cultuur, maar doen sommige dingen toch net iets anders, dat is dan een subcultuur. Nederlander Haarlemmer Leraar Ajacied Muziek-liefhebber Zoon, broer, neef, oom Kok Maak zelf ook eens zo een cirkel,
waar horen jullie allemaal bij? Wat zijn jullie subculturen? Halve Belg Huiswerk:
Bestuderen hoofdstuk 2 paragraaf 3

Maken:
2, 4, 6, 10 (blz. 26 - 28) Iedereen heeft zijn
eigen en gedeelde
gedrag/kenmerken Een deel van dat gedrag
is aangeboren, een ander
deel leer je. Dat leren gebeurd door
imitatie, informatie en
sancties en wordt
socialisatie genoemd Het doel van socialisatie
is het overbrengen van
cultuur Doordat mensen een
cultuur delen kunnen ze
elkaar begrijpen. Jullie krijgen een stukje film te zien (3 min.) over jeugdculturen in het eind van de jaren 90. Welke bestaan nu nog steeds? Welke niet meer? Welke zijn er bij gekomen? Zijn jeugdculturen aangeleerd of aangeboren? Jeugdculturen zetten zich af tegen bestaande normen (van de dominante cultuur). Daardoor kunnen jongeren ontdekken en laten zien wie ze zelf zijn, onafhankelijk van ouders enz. Hoe onafhankelijker jongeren zijn, hoe belangrijker jeugdculturen worden:

Eigen geld, veel vrije tijd, eigen verantwoordelijkheid zijn belangrijk voor het ontstaan van jeugdculturen... Maken:
1, 3, 7, 10 Jongeren zetten zich vaak af tegen de bestaande cultuur en ontwikkelen een eigen cultuur. Net als voor iedere cultuur geldt dus ook voor jongerenculturen dat ze zelf een idee hebben over wat goed en slecht, mooi en lelijk, belangrijk en onbelangrijk is. http://puberruil.kro.nl/seizoenen/2009extra/afleveringen/01-12-2009/default.aspx Iedereen maakt deel uit van verschillende groepen en dus ook van verschillende culturen. Blijkbaar zijn mensen in staat hun gedrag steeds aan te passen aan de groep waar ze op dat moment deel van uitmaken.
Bij je ouders gedraag je je anders dan op je werk en daar weer anders dan bij vrienden.
Je hebt binnen iedere groep een "rol" die steeds net anders is. Mensen hebben in iedere groep waar zij deel van uitmaken dus een verschillende "rol".
Dit betekent dat wij moeten kunnen herkennen en voorspellen hoe wij ons in een nieuwe groep kunnen en moeten gedragen. verwachtingen en inschattingen zijn dus heel belangrijk voor hoe mensen zich gedragen. Om te kunnen voorspellen hoe wij ons moeten gedragen moeten wij anderen heel snel kunnen "herkennen".
Al vanaf de eerste keer dat we mensen zien vormen wij een beeld van hoe ze zijn.
Soms is dit een stereotype beeld. Dan gaan we er vanuit dat alle mensen die er hetzelfde uitzien ook wel hetzelfde zullen "zijn". Vooroordelen zijn oordelen over mensen zonder dat
je ze kent of je de feiten over deze mensen weet. maken
2, 4, 7, 9 en 12 blz. 36 - 38 Iedereen maakt deel uit van verschillende groepen en past zijn/haar normen en waarden aan op de cultuur van de groep waar ze op dat moment mee omgaan Om te herkennen wie bij welke groep hoort en welk gedrag daarbij past delen mensen elkaar en zichzelf in hokjes in. Jullie zien zo een plaatje met daarop allerlei stereotype figuren. Schrijf van ieder figuur op "wie" ze zijn noteer ook één gedragskenmerk Ik Moeder Vrienden Wiringherlant Wiringherlant Huisbaas Nederland Zus Voetbalclub
Full transcript