Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Studieprodukt 2

No description
by

Michelle Rydsø

on 2 May 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Studieprodukt 2

Læremiddelanalyse "Den første læsning" Anvendelighed Formål Hvilke opgavetyper dominerer? Letlæselighed Letlæselighed Anvendelse Indledning Læsebog/grundbog Introduktion til læremiddlet Så går vi igang... Vi skal i studieprodukt 2 arbejde med en analyse af et selvvalgt undervisningsmateriale, såkaldt læremiddel, til begynderlæsning eller begynderskrivning. Vi skal også give en danskfaglig, læseteoretisk og fagdidaktisk vurdering og perspektivering af pågældende materiale. Det er vigtigt for os at komme i dybden med læremidlets relevans for undervisningen, og i hvor stor grad læremidlet hjælper eleverne til en bedre forståelse af danskfaget, og deres kunnen inden for læsning. Hertil er "Fælles mål 2009" relevant for en eventuel sammenligning. Vil vil også gøre brug af "At vurdere læremidler i dansk", da denne fagbog er en god hjælp til at sætte rammerne for analytiske redskaber. De spørgsmål fra læremiddel dk, som vi mener er relevante for at analysere læremidlet, har vi også gjort brug af. Læremidlet vil blive repræsenteret og gennemgået ved et af de sidste slides. Allerede på første side, når eleverne bladrer ind i bogen, bliver man præsenteret for bogens 10 hovedpersoner. Det er tydeligt, og man får straks indtrykket, at der er tale om familie og venner. Bladrer man videre, kommer indholdsfortegnelsen. Den er illustreret på en sådan måde, at elevernes opmærksomhed med det samme bliver fanget pga. de overskuelige overskrifter med tilsvarende fotos. Her danner eleverne med det samme et billede i hjernen af historiernes handlinger. Bladrer man videre ind til den første historie i grundbogen "Ibs bedste ven", appellerer overskriften straks til de mindre elever i en positiv retning, da de får associationer omkring deres egne bedste venner. God start. Kigges der nærmere ind på de pågældende fotos til historierne, kan de beskrives som bløde, runde og farverige illustrationer. Karakterne er som regel smilende og dette resulterer i glade associationer. Ordenes hyppighed, gentagelser og længde Om eleverne kan anvende bogen selv, eller om de skal have hjælp til den, er også et relevant spørgsmål.
Opgaveformuleringen til hver opgave er tydeligt formuleret, så eleverne kan med lethed sætte sig til at arbejde med opgavebogen uden instruktioner fra læreren. Fordi opgaverne er så korte, er de også meget ligetil og overfladiske. Overfladiske forstået på den måde, at det er ikke på noget tidspunkt er en længere opgaveskrivning de skal i gang med. Der er meget god sammenhæng mellem billede og tekst. Billederne illustrerer rigtig godt, hvad eleven skal lave i den enkelte opgave. Formålet med arbejdsbogen er jo som enhver anden danskfaglig arbejds- eller læsebog i 2. klasse; nemlig at lære at stave bla. Og det formår arbejdsbogen til fulde. Arbejdsbogen er sjov og relevant for eleverne at arbejde med, da den kræver for eleverne at være kreative og forholde sig til elevens eget personlige plan: "Skriv hvad dine forældre laver når de har fri", "Hvem er din bedste ven?". Overordnet set lærer eleverne også at multitaske mellem to bøger, da hver opgave i opgavebogen passer til en historie i læsebogen. Derved lærer eleverne at associere med, hvad de har læst, da læsebogen skal arbejdes med først og arbejdsbogen bagefter. Arbejdsbogen apellerer også til at samarbejde, da mange af opgaverne skal løses to og to, og derfor lærer eleverne også at arbejde sammen. Vi har valgt at arbejde med læremidlet "Den første læsning", som er skrevet af Ina Borstrøm og Dorthe Klint Pedersen. Dette læremiddel er beregnet til det 2. klassetrin. Læremidlet omfatter to bøger; en læsebog, også kaldet grundbog, og en arbejdsbog, også kaldet opgavebog. "Den første læsning" tager udgangspunkt i, at lade eleverne læse en historie fra grundbogen og dernæst arbejde med spørgsmål fra arbejdsbogen. På den måde får eleverne trænet deres læsning, forståelse og sammenarbejdskompentence (vi må gå ud fra, at eleverne eventuelt kan løse opgaverne til grundbogen i par). Det er desuden også en vigtig faktor, at eleverne får lov at læse en historie ad gangen og gå i dybden med den i form af småopgaver. På den måde undgår man, som lærer, at møde elever, som skimter teksten, eller blot læser let henover de måske vigtige dele i historien. Det vil eleven heller ikke selv få noget ud af. Grundbogen, den såkaldte læsebog, er fyldt med en masse historier om forskellige mennesker. De fleste af dem er i familie med hinanden, hvis historier sammenflettes. Vi ser bogens 10 mest fremtrædende navne og deres profiler på første side. Historierne er et udpluk fra deres hverdage. Forsiden, der ligger herude til højre, er et godt eksempel på, hvad bogen handler om, nemlig familie. Læsebogen er derfor meger relaterbar for eleverne. Arbejdsbog/Opgavebog Arbejdsbogen/opavebogen er en bog, eleverne bruger som supplement til læsebogen. Den indholder opgaver, hvor eleverne bl.a. skal arbejde med de mest almindelige staveregler med særlig fokus på vokalglidninger i bestemte bogstavkombinationer med udgangspunkt i læsebogens historier. Grundbog/læsebog Arbejdsbog/opgavebog Michelle Rydsø (lr11v1224) Konklusion Jonas Møller
(lr11v1117) Trinmål for 2. klassetrin Lixtal (læsbarhedsindex) Litteraturliste Hjemmesider Bøger - Carlsen, Dorthe, Hansen Jens Jørgen, "At vurdere læremidler i dansk", 2009
- Borstrøm, Ina, Petersen Klint, Dorthe, "Den første læsning, grundbogen"
- Borstrøm, Ina, Petersen Klint, Dorthe, "Den første læsning, arbejdsbogen" Opfyldning af trinmål og konklusion 1. Anvende sikre og automatiserede afkodningsstrategier til læsning af almindeligt brugte ord i alderssvarende tekster
2. Læse sprogligt udviklende tekster og bruge enkle læseforståelsesstrategier.
3. Søge forklaring på ukendte ord
4. Opnå passende læsehastighed og præcision
5. Genfortælle indholdet og udtrykke forståelse af det læste
6. Læse fiktive og ikke-fiktive børnebøger og digitale tekster af passende sværhedsgrad
7. Begynde at læse sig til viden i faglige tekster
8. Læse med begyndende bevidsthed om udbyttet af det læste
9. Udvikle begyndende læserutiner
10. Finde og vælge bøger til egen læsning
11. Læse lette norske og svenske ord og sætninger Dette læremiddel lægger vægt på overskuelighed. Det er tydeligt, at de små historier hænger sammen i et vist omfang, og at karaktererne går igen. Karaktererne er i familie med hinanden og er derfor hele tiden i relation til hinanden. Det giver eleverne en form for identifikation, da de selv vil kunne genkende hverdagssituationerne hjemmefra. Identifikation er med til at give eleverne lyst og interesse i emnet. Eleverne har ved dette lærermiddel mulighed for at læse højt for hinanden, eller blot i plenum i klassen (trinmål 5). På den måde bliver højtlæsning øvet, samt øvelser af genfortælling, om ikke andet, når eleverne skal lave pågældende opgaver til (trinmål 5). Man kunne også forestille sig, at man med dette læremiddel kunne opretholde en rutine i dansktimerne, hvor der læses op, og derefter bliver gået i dybden med tilsvarende opgaver (trinmål 9). På den måde får eleverne indbygget en form for rutine inden for litteratur. De mange gentagelser af ord i læsebogen er med til at styrke elevernes afkodning (trinmål 1).
Man kan sige, alt i alt, at læremidlet her er en smule FOR uoverskueligt, og at eleverne ikke bliver udfordret nok, da sværhedsgraden ikke stiger gennem hele materialet. Det er en god start, og et godt grundlag inden for begrebet undervisningsdifferentiering (hvorfor?). Opgaverne skal blot nuanceres lidt bedre. P - antal punktummer i teksten
O - antal ord i teksten
L - antal lange ord i teksten (62/9)+(1*100)/62) = 8,5 ~ LIX tal >55 Meget svær, faglitteratur på akademisk niveau, lovtekster.
45-54 Svær, f.eks. saglige bøger, populærvidenskabelige værker, akademiske udgivelser.
35-44 Middel, f.eks. dagblade og tidsskrifter.
25-34 Let for øvede læsere, f.eks. ugebladslitteratur og skønlitteratur for voksne.
<24 Let tekst for alle læsere, f.eks. børnelitteratur Man kan tydeligt fornemme, hvordan sætningerne
er lavet, sådan så der for enden af hver sætning er et punktum. Det giver eleven tryghed, da der er mulighed for at danne en rytme (trinmål 2, 4 og 9). Hver side danner ikke flere end 19-20 sætninger, som selvfølgelig er delt op i afsnit. Dette er med til at danne et godt overblik for eleven, når der slåes op på siden. Der er mange ord, der bliver gentaget. Her kan nævnes almene ord. Stedord som fx. 'han', 'hun', 'den' og 'det'. Herudover kan nævnes fx. 'ja', 'nej' og 'ikke'. Og som LIX tallet afslører, så er der få ord, der har over 6 bogstaver. Det siger noget om letlæseligheden. Når tekst er overskuelig og ligetil, så giver det på en måde eleverne blod på tanden til at finde andre bøger. Opgaverne må siges at være ret monotome. Det kan diskuteres, hvorvidt det er godt eller skidt, at opgaverne er lidt ensformige. På den ene side kan en kliché i vores øjne være banebrydende, men derimod kan de også være kedelige og, som ordet kliché jo lægger op til, noget, som eleverne i længden vil blive trætte af, fordi de har set/lavet det før. Dette læremiddel er 'plaget' af klichéer, når det kommer til opgavebogen. Som så mange andre opgavebøger, der er lavet direkte til læsebogen, er opgaverne meget monotome og kedelige. De fleste opgaver indeholder en løs-opgaver-til-teksten del og en tænk-selv del. Dette er i sig selv en god idé, men eleverne skal udfordres med nye og skarpe opgaver, ellers går det hen og bliver FOR rutinepræget, og eleverne mister interessen, da det er for gennemskueligt. - "Fælles Mål", trinmål efter 2. klassetrin 2009 http://laeremiddel.dk/evalueringsvaerktojer/vurdering-af-laeremidler/ Tekst markeret med grøn er trinmål, der bliver opfyldt. Vice versa med rød tekst. Der henvises gennemgående til trinmålene i vores opgave. Idéer til opgaver Tidligere har vi ytret, at nogle af opgaverne i arbejdsbogen var en smule monotone. Vi har derfor talt lidt om, hvordan en opgave i en sådan arbejdsbog ellers kunne lyde. Vi kunne godt tænke os opgaver, der appellerer mere til fysisk aktivitet. Når elever får lov til at bevæge sig ud fra klasseværelset mister læreren selvfølgelig en smule kontrol, men der er større sandsynlighed for, at eleverne får mere ud af arbejdet. En anden mulighed for at gøre arbejdet med fortællingerne fra grundbogen sjovere og mere varieret, kunne være at lade eleverne allerede i 2. klasse være med til at vælge nogle former for opgaver selv i en arbejdsform der tager udgangspunkt i Cooperative Learning, hvor eleverne arbejder i større grupper i stedet for blot to og to. På den måde vil de føle sig som en større del af undervisningen og føle, at de måske har været med til at lære hinanden noget.
Full transcript