Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Modernisms un Postmodernisms

No description
by

Kristaps Kaļinovskis

on 7 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Modernisms un Postmodernisms

1950.

1960.

1916.

1857.


1969.

Modernisms un Postmodernisms
Modernisms
Definīcija - Modernisms ir jēdziens, kas tiek lietots, lai apzīmētu dažādus jaunus virzienus, tendences un strāvojumus pasaules mākslā, arhitektūrā, mūzikā, uc.
Modernisma pazīmes
Sacelšanās pret ''klasisko'' kultūru, pret 19.gs . otrajā pusē dominējošo pozitīvismu un racionālismu, un sabiedriskām normām.
Modernisma virzieni
Simbolisms
Simbolisms
Simbolisms pievēršas fiziskajai pasaulei kā augstāku spēku atklājējai, jutekliskai pasaules izjūtai, dziņām un kaislībām,

Simbolismam nozīmīgs ir mīts un mītiskais, ne-racionālais, fantastiskais. Simbolisms izceļas arī kā kultūras mantojuma vērtētājs un kritizētājs; simbolisms ir izteikti intelektuāls virziens, tas aktualizē romantisma priekšstatos radušos elitārās mākslas koncepciju.

Dzejā simbolisti īpašu uzmanību pievērsa tās formai, tādēļ literatūrzinātnes un literatūras vēstures tradīcijā simbolisma dzeja, bieži pārspīlējot, raksturota kā izteikti formālistiska.
Ekspresionisms
Literatūrā ekspresionisms visspilgtāk izpaužas dzejā un dramaturģijā.
Sirreālisms
Sirreālisms ir modernistiskās mākslas virziens, kas aptver literatūru, glezniecību, tēlniecību, kino. Sirreālisma mākslinieki nodarbojās ar gara pasauli, kas atrodas līdzās ierastajai realitātei.
Dadaisms
Dadaisma poētikai raksturīga kolāžas tehnika, nejaušības principa ievērošana, tradicionālās poētikas radikāls noliegums. Dadaisma dzejolis var sastāvēt no semantiski nesaistītām, kontekstā bezjēdzīgām avīžu rindām, nejauši apziņā ienākušām frāzēm vai, kā Hugo Ballam, no skaņu kopām bez jebkādas nozīmes.
Literatūrā pastāv 19.gs beigās un 20.gs sākumā.
Rakstnieki pasaulē
Šarls Bodlērs - bija viens no nozīmīgākajiem un ietekmīgākajiem franču 19. gs. dzejniekiem. Bodlērs tiek uzskatīts par vienu no simbolisma priekštečiem. Viņš bijis arī kritiķis un tulkotājs. ''Ļaunuma puķes.''

Džeimss Džoiss - bija īru rakstnieks. Džoiss tiek uzskatīts par vienu no ietekmīgākajiem 20. gadsimta rakstniekiem, vienu no modernisma un apziņas plūsmas literatūras aizsācējiem. ''Dublinieši.''

Franczs Kafka - bija ebreju izcelsmes Austroungārijā dzimis vāciski runājošs rakstnieks. Viņa literārie darbi pārsvarā tika publicēti pēc viņa nāves. Tie pauž XX gadsimta cilvēka atsvešinātību no pasaules. Kafkas darbu tēmas ir dehumanizācija, birokrātiski labirinti, sabiedrība ar totalitārisma iezīmēm; tiem raksturīga groteska un absurds. ''Pārvēršanās."
Latvias Modernisma autori
Aleksandrs Čaks (1901-1950) - dzejnieks un pirmais latviešu rakstnieks, kura darbos tik izteikti jūtama pilsētas tēma. Spilgtākie dzejas darbi: „Sirds uz trotuāra” (1928), „Apašs frakā” (1929).
Orientēšans uz atsvešinātu, vientuļu personību, kas ir sargājama un grib paglābties no Visuma haosa un īstenības bezjēdzības.
Nav nekā cieši noteikta, viss mainās un ir pakļauts plūsmai un interpretācijai.
Modernisms mākslā
Edvards Munks.
Postmodernisms
''Postmodernisms ir priekpilns haoss, kuru sakārtot nav nedz iespējams, nedz arī nepeciešams.''
1877.-2002
Atzītas tiesības pastāvēt dažādiem viedokļiem, plurālisms.
Invovācijas, kas satricināja pasuales priekštatus.
Eksperementi litelatūrā,mūzikā,mākslā un arhitektūrā.
Noliedz pagātnes kultūru in pievēršas nākotnes cildenāšanai un idealizācijai.
Aizsākās 19.gs. beigās
Fra
nc
ijā
.
Ekspresionisms
Futūrisms
Imažinisms
Eksistenciālisms
Sirreālisms
Dadaisms
Tāpat kā dadaisti, arī sirreālisti uzskatīja, ka Pirmā pasaules kara šausmu cēlonis ir industriālā revolūcija un racionālais prāts, tāpēc glābiņš jāmeklē iracionālajā sapņu pasaulē.
Uzmanības centrā cilvēka un sabiedrības dzīves emocionālā vīzija, kas veidota balstoties uz iepriekš izveidotām shēmām, kas radīja abstrakta cilvēka, noteiktu ideju rupora tēlu ( strādnieks, tirgonis utt.), tikpat abstraktu ideju iemiesotāju (brālība, vienlīdzība).
Ekspresionisms nereti savos darbos sludināja utopiskas idejas par cilvēces nākotnes brālību, kā pasaules vienotāju un atbrīvotāju no pagātnes sloga.
Ekspresionisma veidotās pasaules centrā ir haoss un vecā graušana, karš kā visdrošākais ceļš uz nākotnes taisnības valsti. Dabas ignorance, slavas dziesmas tehnoloģijai.
Sirreālisms radās Francijā, kur tas attīstījās no aktīvās dadaisma kustības, taču izplatījās uz visdažādākajām valstīm, ieskaitot Dienvidslāviju, Argentīnu, Ēģipti, Japānu utt.
Par sirreālisma beigām pastāv dažādi viedokļi - ka tas beidzās līdz ar Otro pasaules karu, līdz ar Andrē Bretona nāvi, ka tas pastāv joprojām u.tml. 1969. gadā Žans Žistērs publicēja darbu "Ceturtais dziedājums", kurā pasludināja sirreālismu par mirušu.
Ekspresionismā drāma ir līdzeklis kādas noteiktas idejas paušanai
Abstraktcionisms
Akmeisms
Fovisms
Impressionisms
Kubisms
Konstruktīvisms
Amerikāņu literatūrpētnieks Ihabs Hasans izvirzījis vienpadsmit postmodernisma pamatprincipus, fragmenti no tiem:
Nenoteiktība, kas sastopama visu cilvēku rīcībās, mērķos un domās.
Fragmentācija- viss pasaulē tiek aplūkots pa detaļām un fragmentiem- postmodernisms ir pret vienotību un veselumu.
Dekanonizācija jeb vēršanās pret visa veida autoritātēm, normām un kanoniem, tradīcijām un aizspriedumiem.
Nereprezentējamība- postmodernais nav reprezentējams, jo tam nepiemīt ne patības, ne dziļuma.
Ironija, kas nav stabila kā kritikas princips, bet tomēr izmantota, runājot, precīzāk, ņirgājoties par visu nopietno, stabilo, vienoto.
Hibridizācija- tiek izjauktas žanru robežas, valda nenoteiktība, rodas vēlme eksperimentēt, sajaucas kultūras (piemēram, elitārā kultūra ar masu kultūru).
Postmodernisms ir maksimāla ticība plurālismam visos tā iespējamajos veidos.
Aizsākās Pirmā pasaules kara laikā 1916. gada februārī Cīrihē, Šveicē, kur tolaik kā bēgļi uzturējās daudzi dažādu tautību rakstnieki un mākslinieki.
Latvias postmodernisma autors Guntis Berelis
1970.
Viktors Eglītis (1877 — 1945) bija latviešu rakstnieks un mākslas teorētiķis. Rakstnieka Anšlava Eglīša tēvs. Eglītis bija viens no latviešu dekadences pārstāvjiem, modernisma ieviesējs latviešu literatūrā.Pirmais Eglīša stāsts "Grūtā nakts" tika iespiests laikrakstā "Austrums" 1899. gadā.
Regīna Ezera (1930-2002) – latviešu rakstniece, viņas daiļradē dominē sociāli psiholoģiskā proza ar lirisku, dažkārt ironisku intonāciju. Nozīmīgākie darbi: romāni „Dzilnassila balāde” (1968)„Aka” (1973)
''Kliedziens.''
Juan Gris
''Pikaso''
Umberto Boccioni
''Kaupunki Kohoaa''
Postmodernisms mākslā
G.Berels
1961.
Postmodernisma literārie darbi rāda pasauli, par kuru viss jau ir pateikts un zināms, bet vienmēr pastāv jaunas iespaidu, vērojumu kombinācijas.
Secinājums.
Modernisms nav viens konkrēts literatūras virziens, bet daudzu dažādu literatūras stilu kopums.
Postmodrnisms papildina iepriekšejo modernisma kustību.
Postmodernisma pamatprincipi
Guntis Berelis (dzimis 1961. gadā) ir latviešu literatūrkritiķis un rakstnieks, viņa aktīvākais darbības laiks bija 20. gs. 90. gadi.Plaši pazīstams ar to, ka sarakstījis "Latviešu literatūras vēsture" un ''Neēd šo ābolu, tas ir mākslas darbs.'' Saņēmis Klāva Elsberga prēmiju (1989), Latvijas Kultūras fonda prēmiju (1995), Raiņa un Aspazijas fonda balvu (1996), un Literatūras gada balvu (2001).
Ian Quirante
Francis Berry
Protests pret visiem līdšinējiem literatūras virzieniem.
Aizsākās 19.gs Francijā.
Modernismam ir daudz virzienu, kas patstāvīgi attīstījušies, kā piemēram ekspressionisms, simbolisms, uc.
Postmodernisms ir papildinājums modernismam, un tas ir izprotams katram autram savādāk.
Modernisms slavina un idealizē nākotni, noliedzot pagātnes kultūru.
Full transcript