Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Samarbejdsworkshop Fremskudt sagsbehandling i Gladsaxe

Program for workshop, Gladsaxe Kommune, juni 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Samarbejdsworkshop Fremskudt sagsbehandling i Gladsaxe

Maria
32 år
Sygedagpenge
Bipolær sindslidelse
Højt alkoholforbrug
Kæreste, der har alkoholmisbrug
To børn
Alexander
Mathilde
Fire år
Går i børnehave
Taler ikke rent
Ti år
Går i skole
Har koncentrationsbesvær
Far til børn
Psykiatrisk center
Egen læge
Klasselærer
Skolepsykolog
Kontaktpædagog
Talehøre-pædagog
Børne-familie-sagsbehandler
Sagbehandler i jobcenter
Sagsbehandler i socialafdelingen
Privatpraktiserende psykiater
Koordinering af borgerrettede ydelser i kommunen
Hvad er koordination?
Hvordan koordinerer man?
Hvad er god koordination?
www.sus.dk
Jesper Henriksen
Cand.scient.adm
Projekter om koordination på det specialiserede socialområde
Hvem er jeg?
Hvad er koordination?
- at sikre, at der ikke er noget, der kommer på tværs
Tidsmæssigt
Indholdsmæssigt
Hvad er god koordination?
Kravene til koordinering kan indfris ved at udvikle:
Fælles viden om og fælles accept af målsætninger for indsatsen
Modeller til entydig placering af handleansvar
Informations- og kommunikationssystemer, der er tilgængelige for alle relevante parter
Fælles planlægningssystemer
Fælles mål
Hvad er fælles? - Borgeren!
Hvorfor al den snak om koordination?
Gustafsson and Richardson (1979)
New Public Management og Governance
Sektorrationalitet
Koordineret rationalitet
Decentraliseret rationalitet
Ikke noget nyt
Effektivitet
Borgere som kunder
Af-bureaukratisering
Konkurrence
Fragmeneteret og specialiseret offentlig forvaltning
Hvad kan I gøre, for at assists bliver belønnet hos jer?
Koordination =

God koordination =
Inspiration fra et Ishockeybegreb!:
Assisting
Ordo: "En række af tråde i en væv"
http://www.servicestyrelsen.dk/koordinerende
Få mere inspiration her:
- at sam-ordne
- Og hvordan gør man så?
Sprog og proces
Hvordan håndteres de fire krav?
Bottom-up-perspektiv
Handelvejledninger
Lovkrav
Koordinationsprojekter i SUS
2006
Bedre Tværfaglig Indsats
Koordinerende sagsbehandler på handicapområdet
Den Koordinerende Kontaktperson - Københavns Kommune
Koordination og faglighed for borgere med personlighedsforstyrrelser i Frederiksberg Kommune
Fremskudt sagsbehandling
2009
Hvorfor fremskudt sagsbehandling?
Eksisterende udfordringer:
En gruppe med psykiske og sociale problemer har vanskeligt ved kontakten til offentlige myndigheder
Hurtigere opsporing og indsats for at undgå, at udfordringerne bliver større
Ønske om øget sagsbehandlerkontakt
Helhedsorientering?
Koordinering?
Øget kendskab til målgruppen blandt sagsbehandlere
Ressourcespild ved manglende fremmøde/kontakt
Koordinering
Kommunikation og relation til borgeren
Værdier i arbejdet - recovery
IT-understøttelse (IT-rygsæk)
Ikke at komme i vejen for andres mål
At gøre andre bedre - at støtte andre i at nå deres mål
Hvordan styrker vi samarbejdet mellem Psykiatri & Handicap og fremskudt sagbehandling?
Velkommen til workshop
Program
Ankomst, velkomst og let frokost
Hvad er god koordinering og samarbejde i fremskudt sagsbehandling?
Hvordan ser det gode samarbejde ud nu - og fremover?
Fokus: Konkrete forbedringsforslag skitseres og drøftes
Afrunding og konklusioner


Torsdag 20/6 kl. 12.30-15.30 i Forebyggelsescenteret, lokale 2
Forberedelse:
Tænk over et konkret eksempel på et godt samarbejde med kolleger i en anden afdeling
Spor 1: Projektorganisation (jan - april 2011)
Spor 2: Status i kommunerne (feb - juni 2011)
Spor 3: Udvikling af metoder og modeller (juni 2011 - maj 2012)
Spor 4: Dokumentationssystem (april - juli 2012)
Spor 5: Afprøvning (august 2012 - december 2013)
Overblik
Fokusområder
Hvordan styrker vi samarbejdet om fremskudte borgerforløb?
Gå gennem arbejdsgangen
Konkrete konstruktive forslag (SMARTE) på bordet
Placér forbedringsforslag til arbejdsgangen
Samarbejde - i al beskedenhed...
Full transcript