Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ааааа

No description
by

Bayarlkhagva Lkhagvajav

on 22 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ааааа

Удиртгал
Санхүү Менежмент 4-18
Баярлхагва

Компаний санхүүжилтийн эх үүсвэрийн бүтэц, түүнийг оновчтой
бүрдүүлэх онол арга зүйн үндэс

Онол
Сэдвийн үндэслэл
Санхүүгийн Менежерийн үндсэн үүрэг нь "Хувь нийлүүлэгчдийн хөрөнгө баялгийг хамгийн ихээр өсгөж арвижуулах, Компаний үнэ цэнийг өсгөх" иймээс оновчтой хөрөнгө байршуулалт нь Компаниад ашиг авчирна.
Судлагдсан байдал
Эдийн засаг бизнесийн судалгааны үндэсний хурал 2013 илтгэлийн эмхэтгэл
"Компани Үнэт цаас гаргаж санхүүжилт татах боломж" илтгэл
Монгол Банк "ЖДҮ хөгжил ба Санхүүжилтийн байдал"түүвэр судалгаа
http://www.mongolbank.mn/documents/moneypolicy/SME_negtgel.pdf
Компаний санхүүгийн тайлан дээр шинжилгээ хийж Хувьцаа, бонд, зээлийн төрлөөс зардал багатай оновчтой санхүүжилт татах зорилгоор онолын дүгнэлт хийх зорилготой.
Шинэлэг байдал
Капиталын бүтэц гэж юу вэ ?
өрийн капитал ( зээлийн эх үүсвэр)
Хувьцаат буюу хувь нийлүүлсэн капитал ( өөрийн хөрөнгийн эх үүсвэр)
Капиталын оновчтой бүтэц
Капиталын өртөг буурах тусам компанийн үнэ цэнэ өснө гэж үзвэл капиталын өртөг боломжит хамгийн бага түвшинд хүрэхэд компанийн үнэ цэнэ дээд түвшинд хүрнэ
V=(EBIT*(1-T))/WACC
Капиталын оновчтой бүтцийн сонголт
P0=EPS/Ks
Өрийн харьцаа хэд байх үед компаний хувьцааны үнэ цэнэ хамгийн дээд түвшинд байх вэ?
Санхүүжилт татах арга зам
Зээл
Лизинг
Факторинг
Үнэт цаас гаргах IPO
Монгол банкны түүвэр судалгаа
Санхүүжилт татах харьцуулалт
Дүгнэлт
Монгол банкны түүвэр судалгаан дээрээс харвал ЖДҮ эрхлэгчид нь урт хугацаатай хүү бага зээлийн хэмжээний хязгаарлалт байхгүй санхүүжилт олохыг хүсдэг байна.
Тэд хэрэгтэй санхүүжилтээ олж авахад дараах зүйлс саад болж байна.
Үүнд:
Хөнгөлөлтэй зээлийн олдоц муу, Банкны зээлийн хүү өндөр, хугацаа богино, зээлийн хэмжээ хязгаартай байгаа байдал.
Хөрөнгийн зах зээлээс санхүүжилт татах боломж бага банкны хадгаламжийн хүү өндөр иймээс санхүүгийн хуримтлал нь хөрөнгийн зах зээл рүү биш банкны салбарт чиглэгдэж байна. МХБ дээр ЖДҮ компаниудад зориулсан шалгуур шаардлага багатай шинэ зах зээлийг нээх боломжтой тул тэдгээрт зориулсан шалгуур шаардлагыг өөрийн орны нөхцөлд тохируулан гаргах талаар судалж, ажил болгох шаардлагатай.
Анхаарал тавьсанд баярлалаа
Full transcript