Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Klassisk Musikhistoria 600-1900-Talet

No description
by

Helena Wernmyr

on 6 March 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Klassisk Musikhistoria 600-1900-Talet

Neumer dök upp omkring 800-talet och var den första notskriften (uttalas Nevmer). Neumerna visade egentligen bara om melodin skulle stiga eller falla - inte hur mycket eller hur länge man skulle sjunga en ton. Till en början fanns inga notlinjer, de kom först på 1000-talet. Den tidiga musiken Medeltiden (cirka 600-1450)
Under denna tid skapas den första notskriften som på så sätt starkt bidrar till den klassiska musikens födelse. Kyrkan har mycket makt, det är där musiken utvecklas och sprids över Europa. Denna vokala stil kallas gregoriansk sång. 800 Renässansen (cirka 1450-1600)
Renässansen betyder "pånyttfödelse" och det var antikens ideal och synsätt som skulle pånyttfödas efter medeltidens "mörka" epok. Konsten och musiken skulle återspegla det mänskliga känslolivet, musiken blir på så sätt mer personlig. 600 Den sakrala musiken
Kyrklig musik kallas sakral musik (sakral=Helig)
Lugn och stillsam
Vokal
Enstämmig
Påven Gregorius den store satte upp regler för hur musiken skulle användas i kyrkan. Efter honom brukar den tidiga kyrkomusiken kallas gregoriansk sång. Den profana musiken
Det förekom även musik utanför kyrkan; hos rika adelsfamiljer och vid de furstliga hoven. Denna musik brukar kallas värdslig eller profan Musik.
Profan musik kunde vara instrumental dansmusik eller sång framförda av trubadurer eller gycklare som var kringvandrande spelmän och underhållare. 1000 1200 Under medeletiden var kyrkans makt stor. Den religiösa musiken hade då en stark dominans. Denna dominans blir svagare under renässansen och den icke religiösa musiken får mer utrymme. Dessa två olika stilar finns med under alla epoker och blir tillsammans det vi kallar idag klassisk musik. Rom och italien är centrum för kyrkan och blir även centrum för den tidiga musiken och kulturens utveckling. 1450 Kyrkans dominerande ställning börjar nu brytas. De stora upptäcktsresorna och de många vetenskapliga upptäckter som görs under 1500-talet påverkar hur människor såg på världen Nu har hoven övertagit kyrkans plats som centrum för musiklivet. Det gav den värdsliga(profana) musiken en högre social ställning. En god musikutbildning hörde nu till en bildad adelsman uppfostran. En av de viktiga händelserna under 1500-talet är Martin Luthers reformation av kyrkan(början till protestantismen). Italien är fortfarande centrum för renässansens konst och musik även om länder som t.ex. England (shakespeare) skapar en egen renässanskultur. Klavikord Cembalo Kyrkans makt
Människor är rädda för kyrkan för att kyrkans män kan hota med helvetet. Allt som kyrkan stod för blev sanning. Under denna tiden fanns det inte heller många som kunde läsa, därmed fanns all kunskap hos kyrkan. Munkarna var läskunniga. Vokal
Vokal musik är t.ex en kör utan instrument. För att det ska räknas som vokal musik får det inte vara några instrument med. Gregorius den store
I början på 600-talet fastställde han ordningen för gudstjänsterna och andra kyrkliga sammanhang. Kyrkosångerna fick namnet Gregoriansk musik uppkallade efter honom.
Gregorius sades ha skrivit alla kyrkliga verk ensam, till hjälp hade han en duva på axeln som viskade melodierna i hans öra. Gregorius har sammanställt materialet, en stor prestation bara det. Enstämmig
Är endast en stämma. Trots detta kan det vara flera som sjunger. kallas även unisont. Flerstämmigt började användas efter 1000-talet
det är då flera stämmor med i musiken. flera personer som sjunger olika toner, tillsammans bildar de en mer levande klang. Lugn och stillsam
Sången skulle leda till meditation och djupsinne, man gick inte till kyrkan för att lyssna på musik. Medeltiden 600-1450 Renässansen 1450-1600 1450 1500 1600 Musiken blev mer subjektiv (personlig) än tidigare. Kompositörerna skrev i mer personliga stilar. Man började intressera sig för det klangliga i musiken och man använde sig i större utsräckning av instrument, t.ex. de nya tangentinstrumenten klavikordet och cembalon. Under renässansen börjar den rena instrumentalmusiken att växa fram. 1526-1594
Giovanni Pierluigi da Palestrina 1548-1611
Thomás Luis de Victoria 1440-1521
Josquin des Prez 1505-1585
Thomas Tallis 1570-1620
Vittoria Aleotti Barocken 1600-1750 1600 1700 1750 Sammanfaller med den period som brukar kallas stormaktstiden. Detta ledde till stor oro i Europa. Det var viktigt att demonstrera sin makt, hur stor och stark man var, som furste eller som stat. Detta påverkade allt från palats man byggde, klädmodet samt konst och musik. Typiskt för barockmusiken blev alltså verk som ville visa något storslaget, som makt, rikedom och skönhet. Musiken blev därför väldigt storslagen, pampig och rikt utsmyckad. Nya drag i musiken.
Musiken var beställningsverk av antingen kyrkan eller en furste. Kompositören fick på så sätt anpassa sin musik till ändamålet, t.ex. en kunglig fest eller en kyrklig storhelg. Kompositörerna jobbade med att få sin musik förstådd av åhörare. De ville att musiken skulle förmedla känslor som glädje, sorg, ilska, vemod etc. Man gjorde detta genom att använda sig av kontraster. Olika sätt att få fram kontraster kunde vara.
Växelspel mellan starkt och svagt
Solo/Tutti
Modulationer
Dissonanser Det skrivs ännu mer musik för instrument. Föregångsland är Italien och nuvarande Tyskland. Dur och moll växte fram, samt att den värdsliga och kyrkliga musiken blev allt mer jämbördig. Under barocken föddes även Generalbasen, ett sätt att skriva ackord på. Man använde sig utan siffor under notbilden, dessa siffor angav ackordets toner. Hoven blev en betydande roll för den värdsliga musiken. Furstarna hade ofta ett hovkapell av sångare, skådespelare kompositörer och instrumentalister. all musik skedde på hoven eller i kyrkan, inget offentligt. Operan och solokonserten
En av de viktigaste nyheterna i början av 1600-talet var att den dramatiska scenmusiken blev populär. Detta resulterade i att operan växte fram som ny musikform. En annan musikform blev solokonserten. Detta var ett verk för orkester och ett soloinstrument. Solokonserterna hade alltid tre st satser. Snabb - Långsam - Snabb. Soloinstrument var t.ex. violin eller flöjt. Antonio Vivaldi 1678-1741.
"Röde prästen" Italienare, han skrev över 400 konserter. Han var präst (och rödhårig) därav namnet "Röde prästen". Han är mest käns för sitt verk "De fyra årstiderna" (Le quattro stagioni) som har violin (fiol) som solointrument. Johan Helmich Roman 1694- 1758
Den mest kände Svenska kompositören under barocken. Han gav upphov till bland annat Drottningholmsmusiken. Uppträdde redan vid sju års ålder inför hovet som violinist. Johann Sebastian Bach 1685-1750
En av musikens största kompositörer. född i Eisenach i nuvarnade Tyskland. Blev föräldralös vid tio års ålder. Maria Barbara var Bachs första fru, de fick tillsammans sju barn. Kort därefter blev han hovorganist hos hertige Weimar. Sade till slut upp sig när han inte fick den tjänsten han ville ha. Han fick pga detta sitta i fängelse i en månad. Större delen av sitt liv var Bach anställd som kompositör av adeln eller kyrkan. Frun dog och bach gifte om sig. Fick ytterligare 13 barn varav nio överlevde till vuxen ålder. Tre av hans barn blev kända tonsättare inom mellanepoken rokokon. ca 1725-1770 1723 fick Bach tjänst i Leipzip i Thomaskyrkan där han stannade till sin död. Han levde ett enkelt liv. isolerad från omvärlden, han var inte brömd så länge han levde. I hans tjänst ingick undervisning, komponera ny musik till varje gudstjänst. På söndagar spelade han orgel och ledde kören och orkestern. Bach dog näst intill bortglömd. Hans musik ansågs gammalmodig och inte det minsta modern. 80 år senare fick han den status han har idag. Med bach död dog dog också barocken. Kända verk av J.S Bach:
Johannes- och Matteuspassionen
Brandenburgkonserterna
Toccata och Fuga i D-moll
Fyra Orkestersviter (bl.a. Air ur orkestersvit 3 Georg Friedrich Händel 1685-1759.
Föddes samma år som Bach i Halle i nuvarande Tyskland. Juriststuderande tills musiken tog över. Skrev vid 20 års ålder sin första opera. Framförallt känd för sina operor. Händel Flyttade till England. Han blev där allas favoritkompositör. Han tyckte väldigt mycket om teater och startade olika operahus som alla gick i konkurs. Han hörde under sin livstid till de internationellt mest erkända kompositörer i europa. Han skrev en del kyrkomusik. Det mest kända idag är Oratoriet Messias (med hallelujakören) andra viktiga verk är Watermusic och Royal Firework. Gruppuppgift
Ni ska i grupper ta reda på fakta om barocken i följande kategorier.
Grupp 1: Ta reda på vilka kompositörer det fanns under barocken, samt information kring dem.
Grupp 2: Vad hände musikaliskt under barocken?
Grupp 3: Hur såg samhället ut under barocken?
Full transcript