Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Diplomalijnen

No description

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Diplomalijnen

Diplomalijnen
Financieel - Administratief

Bedrijfsadministratie
Met kennis op bedrijfsfinancieel vlak staat iemand áltijd sterker. Of de kandidaat later ZZP’er wordt of werknemer, Elementair Boekhouden biedt kennis van en inzicht in boekhouden. Aan bod komen journaalposten en boekhoudkundige modellen.
Lees meer informatie:
http://goo.gl/m383OF
Basiskennis Boekhouden (BKB®) /
Elementair Boekhouden
Niveau 4
Niveau 5
Met het diploma Bedrijfsadministratie niveau 4 is de kandidaat in staat berekeningen te maken ten behoeve van de financiële administratie van een handels- of dienstverlenende onderneming en kent de belangrijkste theorie. Een flinke stap in de richting van het zelfstandig kunnen voeren van een boekhouding.
Lees meer informatie:
http://goo.gl/ZytdlU
Bedrijfsadministratie niveau 4
Met Bedrijfsadministratie niveau 5 is de kandidaat in staat om zelfstandig diverse berekeningen en boekingen te maken met betrekking tot bijvoorbeeld kostenbudgettering, kostenplaatmethode, activity bases costing en leasing. De kandidaat kent daarnaast de belangrijkste begrippen van een ERP-systeem en kan werken met de modules Finance en Controlling van een ERP-systeem. Door deze kennis kan de bedrijfsadministrateur duidelijke informatie verstrekken over de bedrijfsadministratie van een organisatie.
Lees meer informatie:
http://goo.gl/8Lfai0
Bedrijfsadministratie niveau 5
Kostencalculatie
Iemand met BKC® op zak kan aan de slag op een in- of verkoopafdeling. Daarnaast is BKC® een goede opstap voor een boekhoudkundige of een financiële baan. Onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld de basisbegrippen van calculatie en berekeningen maken met betrekking tot kost- en verkoopprijzen.
Lees meer informatie:
http://goo.gl/CsPlWE
Basiskennis Calculatie (BKC®)
Niveau 3
Niveau 4
Niveau 5
Kostprijs- en verkoopprijsberekeningen maken en de resultaten van productie en verkoop berekenen. Met het diploma Kostencalculatie niveau 4 kan de (toekomstig) financieel-administrateur zelfstandig deze taken uitvoeren.
Lees meer informatie:
http://goo.gl/jlmchM
Kostencalculatie niveau 4
Kostencalculatie niveau 5 gaat verder dan basisberekeningen. Denk bijvoorbeeld aan kostenbudgettering, kostenbewaking, het oplossen van optimalisatievraagstukken en informatie verstrekken te behoeve van de financiële besturen van een organisatie. Daarnaast kan de geslaagde uiteraard diverse kostencalculaties maken. Met deze kennis kan de kandidaat met Kostencalculatie niveau 5 op zak acteren als financieel adviseur.
Lees meer informatie:
http://goo.gl/LkZHSl
Kostencalculatie niveau 5
Financiering
Niveau 3
Niveau 4
Niveau 5
De kandidaat kent de belangrijkste theorie met betrekking tot financiering. Daarnaast kan hij/zij berekeningen maken ten behoeve van de periodeafsluiting en kan kengetallen berekenen.
Lees meer informatie:
http://goo.gl/epydgD
Financiering niveau 4
De vermogensbehoefte van een onderneming bepalen, een investeringsselectie maken. Maar ook het kennen van verschillende vormen van eigen vermogen en vreemd vermogen en hier berekeningen voor maken, een jaarrekening beoordelen en of overzichten maken ten behoeve van interne en externe verslaglegging. Met Financiering niveau 5 kan de kandidaat prima als adviseur optreden en een stevige bijdrage leveren voor de financiële administratie.
Lees meer informatie:
http://goo.gl/sCQO9m
Financiering niveau 5
Belastingwetgeving
Niveau 4
Niveau 5
Belasting: leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker! Met Belastingwetgeving niveau 5 kent de kandidaat het belang van – en kent de belangrijkste bepalingen van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen, de Wet op de loonbelasting uit 1964, de Wet op de inkomstenbelasting 2001 en de belangrijkste wetten en plichten van de in Nederland gevestigde ondernemers. Met kennis van de belangrijkste belasting-gerelateerde termen is de kandidaat moeiteloos in staat een belastingaangifte te doen.
Lees meer informatie:
http://goo.gl/SziQhP
Belastingwetgeving niveau 5
Diploma
Financieel Assistent
Niveau 3
Niveau 4
Niveau 5
Praktijkdiploma Boekhouden (PDB®)
Moderne Bedrijfsadministratie (MBA)
Bestuurlijke Informatie
Voorziening
Niveau 5
Correcte managementinformatie is onmisbaar binnen een organisatie. BIV® biedt benodigde kennis om grip te krijgen op de informatieprocessen binnen een organisatie door middel van bijvoorbeeld het waardekringloopproces, het inkoop-, opslag- en verkoopproces en de aspecten van het productieproces. Zomaar enkele onderdelen die de kandidaat machtig is na het slagen voor BIV®.
Lees meer informatie:
http://goo.gl/NwvISj
Bestuurlijke Informatievoorziening (BIV®)
Rapporteren &
Adviseren
Niveau 5
Een financieel expert is specialist op financieel gebied. Een ander aspect van dit werk is het overbrengen van de resultaten op anderen, zoals collega’s of het management. Met Rapporteren & Adviseren door Financials op zak is de kandidaat in staat om in begrijpelijke taal effectief en op maat te rapporteren. Voor het examen wordt een adviesrapport / verslag geschreven.
Lees meer informatie:
http://goo.gl/QUuX7y
Rapporteren & Adviseren door Financials
Business processes
De ICT-professional heeft dagelijks te maken met informatiesystemen; informatie is cruciaal voor een organisatie om de bedrijfsprocessen te kunnen sturen en te optimaliseren. Na het afronden van het examen iEXA® Informatiesystemen kent de kandidaat de belangrijkste informatiesystemen, weet hoe deze werken en wat er bij het ontwikkelen en implementeren komt kijken.
Lees meer informatie:
https://goo.gl/3FvsWP
iEXA® Basisexamen Business Processes
Applications
Niveau 5
Een ICT-professional krijgt te maken met alle bedrijfsprocessen binnen een organisatie. Beweging in een organisatie heeft direct effect op ICT en wijzigingen in ICT zijn direct voelbaar in een organisatie. Na het behalen van het certificaat iEXA® Bedrijfsprocessen heeft de kandidaat meer kennis van en een goed inzicht in bedrijfsprocessen binnen een organisatie.
Lees meer informatie:
https://goo.gl/i23pn9
iEXA® Basisexamen Applications
Infrastructure
Niveau 5
De ICT infrastructuur staat voor de verzameling van voorzieningen die nodig zijn voor het transport van alle data binnen een organisatie. Na het afronden van het examen iEXA® Infrastructuur kent de kandidaat de elementen van een infrastructuur en welke middelen per situatie nodig zijn.
Lees meer informatie:
https://goo.gl/Yd2NKR
iEXA® Basisexamen Infrastructure
Diplomalijn
ICT
Diplomalijn
Met kennis op bedrijfsfinancieel vlak staat iemand áltijd sterker. Of de kandidaat later ZZP’er wordt of werknemer, Elementair Boekhouden biedt kennis van en inzicht in boekhouden. Aan bod komen bijvoorbeeld journaalposten en boekhoudkundige modellen.
Lees meer informatie:
http://goo.gl/m383OF
Basiskennis Boekhouden (BKB®) /
Elementair Boekhouden
Niveau 2
Niveau 3
Het diploma Basiskennis Ondernemerschap bereidt de zelfstandig ondernemer / zzp’er voor op het ondernemerschap. De volgende onderwerpen komen aan bod: marketing, personeel & organisatie en bedrijfsadministratie. Ook voor diegene die carrière wil maken in het bedrijfsleven is dit een zinvol diploma. Ondernemende kwaliteiten worden tegenwoordig ook gevraagd van een werknemer.
Lees meer informatie:
http://goo.gl/pI05so

Basiskennis Ondernemerschap
Na het afronden van NIMA Basiskennis Marketing kent de kandidaat de basisbegrippen van marketing en ondernemerschap. De kandidaat herkent, interpreteert en verklaart feitelijkheden en praktijksituaties. Onderwerpen die aan bod komen zijn de basisbegrippen van marketing, marketinginstrumenten, toepassingsgebieden, de externe en interne omgeving.
Lees meer informatie:
http://goo.gl/qgoWru
NIMA Basiskennis Marketing
Niveau 2
Niveau 3
Ondernemerschap
Diplomalijn
Het diploma Basiskennis Ondernemerschap bereidt de zelfstandig ondernemer / zzp’er voor op het ondernemerschap. De volgende onderwerpen komen aan bod: marketing, personeel & organisatie en bedrijfsadministratie. Ook voor diegene die carrière wil maken in het bedrijfsleven is dit een zinvol diploma. Ondernemende kwaliteiten worden tegenwoordig ook gevraagd van een werknemer.
Lees meer informatie:
http://goo.gl/pI05so

Basiskennis Ondernemerschap
De Associatiediploma’s Basiskennis Boekhouden (BKB®) / Elementair Boekhouden en Basiskennis Calculatie (BKC®) bieden de basiskennis voor een financieel assistent op een administratiekantoor of de financiële administratie van een organisatie. Voor een ondernemer in het midden- en kleinbedrijf biedt dit diploma voldoende kennis voor het voeren van de eigen administratie.
Lees meer informatie:
http://goo.gl/2c4cL1
PDB® is één van de meest gevraagde diploma’s in het administratieve werkveld. De combinatie Bedrijfsadministratie niveau 4, Kostencalculatie niveau 4 en Financiering niveau 4 biedt voldoende vak- en praktijkkennis om geheel zelfstandig een boekhouding te voeren voor een middelgrote organisatie.
Lees meer informatie:
http://goo.gl/Ljkzrg
MBA’ers zijn vaak de spil van de administratie door de brede kennis op financieel vlak. MBA is een veelgevraagd diploma voor (leidinggevende) financieel-administratieve functies. De combinatie van Bedrijfsadministratie niveau 5, Kostencalculatie niveau 5, Financiering niveau 5 en Belastingwetgeving niveau 5 biedt een brede kennis voor het zelfstandig uitvoeren van verantwoordelijke functie op financieel-administratief gebied.
Lees meer informatie:
http://goo.gl/vH8M0J
De diploma’s Basiskennis Ondernemerschap en NIMA Basiskennis Marketing geven samen recht op het functioneel Associatiediploma Commercieel Ondernemer. Dit diploma toont aan dat de kandidaat basiskennis heeft op het gebied van ondernemerschap en marketing.
Lees meer informatie:
http://goo.gl/92yyhF
Praktijkdiploma Commercieel Ondernemer
De diploma’s Basiskennis Ondernemerschap en Elementair Boekhouden geven samen recht op het functioneel Associatiediploma Financieel Ondernemer. Dit diploma toont aan dat de kandidaat basiskennis heeft op het gebied van ondernemerschap en boekhouden.
Lees meer informatie:
http://goo.gl/nhTBk3
Praktijkdiploma Financieel Ondernemer
Loonheffingen
Niveau 6
Niveau 3
Niveau 4
Niveau 5
Voor een medewerker of werkgever die te maken heeft met loonadministratie, is het van belang dat hij/zij kennis heeft van de loonaangifte, de regelgeving van de dienstbetrekking en de daarbij horende loonheffingen. Ook kennis over de werkkostenregeling, loonheffing, premies en inkomstenbelasting moet je in huis hebben. Met het diploma Loonheffingen niveau 5 heeft de kandidaat deze kennis niet alleen in huis, maar kan deze ook toepassen.
Lees meer informatie:
http://goo.gl/QhFHkX
Loonheffingen niveau 5
Strategische Arbeidsvoorwaarden & Belonen
Arbeidsrecht &
Sociale Zekerheid
Arbeidsverhoudingen, arbeidsovereenkomst, sociale zekerheid, werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. Allemaal onderwerpen die een personeelsconsulent of loonadministrateur moet kennen en moet kunnen toepassen in zijn / haar werk. Het diploma Arbeidsrecht & Sociale Zekerheid niveau 4 op het cv biedt een mooie meerwaarde.
Lees meer informatie:
http://goo.gl/wb94gR
Arbeidsrecht & Sociale Zekerheid niveau 4
Niveau 6
Niveau 3
Niveau 4
Niveau 5
Het certificaat Arbeidsrecht & Sociale Zekerheid niveau 5 biedt extra bagage voor de personeels- en salarisadministrateur met ambitie. Arbeidsrecht, de arbeidsovereenkomst, cao, sociale zekerheid, arbeidsondergeschiktheid en werkloosheid zijn onderwerpen die de kandidaat zich eigen heeft gemaakt én kan toepassen.
Lees meer informatie:
http://goo.gl/9TTcPT
Arbeidsrecht & Sociale Zekerheid niveau 5
Personeel & Organisatie
Niveau 6
Niveau 3
Niveau 4
Niveau 5
Voor een loonadministrateur of manager van de loonadministratie zijn vaardigheden op het gebied van presentatietechnieken en adviesvaardigheden van groot belang. Alleen met deze vaardigheden kan de medewerker een volwaardig gesprekspartner zijn op managementniveau op het gebied van beloningsbeleid.
Na het afronden van het mondeling examen Communicatieve- en adviesvaardigheden heeft de kandidaat zich deze vaardigheden eigen gemaakt.
Lees meer informatie:
http://goo.gl/Epz3KM
Communicatieve- en adviesvaardigheden
Communicatie
Niveau 6
Niveau 5
Goed kunnen communiceren is noodzakelijk voor iedereen die werkzaam is binnen een organisatie. Het hebben van kennis en vaardigheden op het gebied van communicatie en communicatieprocessen is onontbeerlijk voor iemand die werkzaam is op een personeels- of loonadministratie. Met het certificaat Communicatie niveau 5 op zak kent de kandidaat gesprekstechnieken voor het voeren van tweegesprekken. Dit examen wordt afgenomen door de opleider.
Lees meer informatie:
http://goo.gl/p4dIyP
Communicatie niveau 5
Scriptie CBC
Diploma
Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL®)
Niveau 6
Niveau 3
Niveau 4
Medewerker Personeelszaken (MPZ®)
Vakopleiding Payroll Services (VPS)
Strategische Arbeidsvoorwaarden & Belonen
Compensation & Benefits Consultant (CBC)
Loonadministratie

Diplomalijn
Basiskennis Loonadministratie (BKL®)
Ieder bedrijf dat personeel in dienst heeft, moet aangifte loonheffingen doen en loonheffingen betalen. Denk bijvoorbeeld aan loonbelasting, premies werknemersverzekeringen en inkomstafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. Met het diploma Loonheffingen niveau 4 op zak heeft kandidaat alle kennis in huis om dit belangrijke onderdeel van loonadministratie uit te kunnen voeren.
Lees meer informatie:
http://goo.gl/UVsrFz
Loonheffingen niveau 4
Met het diploma Loonheffingen niveau 3 op zak, heeft de kandidaat kennis van loonadministratie, loonbelastingtabellen en loonaangifte.
Ook zaken zoals de werkkostenregeling, loonheffing en voorlopige aanslag inkomstenbelasting komen aan bod. Dit diploma biedt een meerwaarde voor een (toekomstig) personeelsmedewerker, salarisadministrateur of eigenaar van een midden- of kleinbedrijf.
Lees meer informatie:
http://goo.gl/6X8xXh
Loonheffingen niveau 3
Van CAO-regelgeving en sociale zekerheid tot arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Als personeelsfunctionaris of salarisadministrateur is kennis rondom arbeidsrecht en sociale zekerheid een waardevolle aanvulling voor het cv en voor het uitvoeren van de werkzaamheden.
Lees meer informatie:
http://goo.gl/sAEz4S
Arbeidsrecht & Sociale Zekerheid niveau 3
Voor een personeelsfunctionaris is het van belang brede kennis te hebben op meerdere vakgebieden. Denk bijvoorbeeld aan functieomschrijvingen opstellen en een personeelsbeleid formuleren. Of kennis van organisaties zoals de belangrijkste begrippen met betrekking tot de administratie en de rol van automatisering. Ook communicatie is een belangrijk onderdeel van het vak. Bijvoorbeeld het kennen van verschillende gespreksvormen of de richtlijnen voor conflictbehandeling kunnen nuttig zijn voor het goed uitvoeren van de werkzaamheden.
Met het certificaat Personeel, Organisatie & Communicatie niveau 4 komt de kandidaat beslagen ten ijs.
Lees meer informatie:
http://goo.gl/Jybj6j
Personeel, Organisatie & Communicatie niveau 4
Voor een personeelsfunctionaris is dit Associatiecertificaat een zeer nuttige aanvulling op het cv. Denk bijvoorbeeld aan personeelsplanning en de werving- en selectieprocedure. Of verschillende typen ondernemingen en de hoofdtaken van een afdeling personeelszaken. Maar ook een personeelsadvertentie of het beoordelen van verbale en non-verbale communicatie in een sollicitatiegesprek. Met het certificaat Personeel, Organisatie & Communicatie niveau 3 staat de medewerker personeelszaken een stuk steviger in zijn schoenen.
Lees meer informatie:
http://goo.gl/6HElUT
Personeel, Organisatie & Communicatie niveau 3
Het diploma Nemas® Basiskennis Management biedt een introductie in de meest voorkomende managementbegrippen en de verschijnselen die hiermee samenhangen. Na het behalen van dit diploma heeft de kandidaat overzicht en een beter begrip voor de gang van zaken in de werkomgeving.
Lees meer informatie:
http://goo.gl/v8MTYa
Nemas® Basiskennis Management
Niveau 6
Niveau 4
Niveau 5
Met het certificaat Algemene Managementkennis heeft de kandidaat basiskennis op het gebied van management in huis. Voor diegene die leiding geeft of in de toekomst leiding wil geven, is dit de eerste stap naar sterk leiderschap.
Lees meer informatie:
http://goo.gl/oh5iKO
Algemene Managementkennis
Voor een manager die op een hoger management niveau wil acteren, is Nemas® Advanced Management een sterke aanvulling. De eerder opgedane managementtheorie wordt nu stevig in de praktijk toegepast. Denk bijvoorbeeld aan het formuleren van een missie en een visie of het toepassen van theorieën in het leidinggeven.
Lees meer informatie:
http://goo.gl/FNeBFr
Advanced Management
Voor de personeelsfunctionaris met ambitie is Nemas® HRM een nuttige aanvulling op het cv. Denk bijvoorbeeld aan hoe de omgeving en de interne organisatie het personeelsbeleid kan beïnvloeden. Of hoe vertaal je een strategisch personeelsbeleid concreet naar de afdelingen en medewerkers? Nemas® HRM biedt de kandidaat handvatten om een functie op management-, advies of strategisch niveau uit te voeren.
Lees meer informatie:
http://goo.gl/10MHQx
HRM
Voor dit examen omschrijft de kandidaat een probleemstelling, gerelateerd aan de HRM-praktijk. Na een gedegen analyse volgt conclusie en aanbeveling waarin duidelijk de praktijkervaring uit blijkt. Na het afronden van Nemas® HRM toont de kandidaat aan in staat te zijn op managementniveau te kunnen acteren in het vakgebied HRM.
Lees meer informatie:
http://goo.gl/3l5S0O
Scriptie HRM
Niveau 6
Niveau 4
Niveau 5
Een medewerker of manager op een afdeling P&O krijgt naast personeelsbeleid ook met andere vakgebieden te maken. Denk bijvoorbeeld aan financieel- en marketingmanagement. Ook sterke communicatie is onmisbaar in dit vak. Met het certificaat Middle Management & Bedrijfsvoering op zak is de kandidaat in staat al deze facetten in zijn werk op adviesniveau uit te voeren.
Lees meer informatie:
http://goo.gl/TNxb4Z
Middle Management & Bedrijfsvoering
De probleemstelling, een gedegen analyse en diagnose én conclusies en aanbevelingen omtrent een managementvraagstuk. Dat is de inhoud van de Scriptie Advanced Management. Na afronding van het online examen en de scriptie is de kandidaat in staat op hoger management te acteren.
Lees meer informatie:
http://goo.gl/o4uRIR
Scriptie Advanced Management
Diploma
Het diploma Nemas® Basiskennis Management biedt een introductie in de meest voorkomende managementbegrippen en de verschijnselen die hiermee samenhangen. Na het behalen van dit diploma heeft de kandidaat overzicht en een beter begrip voor de gang van zaken in de werkomgeving.
Lees meer informatie:
http://goo.gl/v8MTYa
Nemas® Basiskennis Management
Niveau 6
Niveau 4
Niveau 5
Met ‘middle management’ duiden we de beroepsgroep aan die namens de bedrijfstop zorgt voor sturing binnen de organisatie. De managementvragen die hierbij spelen, gelden ook voor de zelfstandige ondernemer. Met het diploma Nemas® Middle Management kunt u praktische managementkwesties oplossen.
Lees meer informatie:
http://goo.gl/WGrVol
Nemas® Middle Management
Voor een manager die op een hoger management niveau wil acteren, is Nemas® Advanced Management een sterke aanvulling. De eerder opgedane managementtheorie wordt nu stevig in de praktijk toegepast. Denk bijvoorbeeld aan het formuleren van een missie en een visie of het toepassen van theorieën in het leidinggeven.
Lees meer informatie:
http://goo.gl/FNeBFr
Nemas® Advanced Management
Voor de personeelsfunctionaris met ambitie is Nemas® HRM een nuttige aanvulling op het cv. Denk bijvoorbeeld aan hoe de omgeving en de interne organisatie het personeelsbeleid kan beïnvloeden. Of hoe vertaal je een strategisch personeelsbeleid concreet naar de afdelingen en medewerkers? Nemas® HRM biedt de kandidaat handvatten op een functie op management-, advies of strategisch niveau uit te voeren.
Lees meer informatie:
http://goo.gl/10MHQx
Nemas® HRM
Management

Diplomalijn
Secretariaatspraktijk
Niveau 4
Niveau 2
Niveau 3
Agendabeheer, afspraken maken, post afhandelen. Zomaar wat werkzaamheden van een secretaresse of telefoniste/receptioniste. Maar ook vaardigheden zoals etiquette, gasten ontvangen en de organisatie klantvriendelijk representeren. Deze kennis heeft de kandidaat in huis na het afronden van het examen Basiskennis Secretariaatspraktijk. Een goede basis om aan de slag te gaan als medewerker secretariaat of als telefoniste/receptioniste.
Lees meer informatie:
http://goo.gl/XlrtUF

Basiskennis Secretariaatspraktijk
Agendabeheer, ondersteunen van een manager, organisatie van bijeenkomsten en (buitenlandse) reizen. Na het behalen van het diploma Secretariaatspraktijk heeft de kandidaat deze kerntaken van de functie secretaresse in de vingers.
Lees meer informatie:
http://goo.gl/YGXh2q
Secretariaatspraktijk
Correspondentie
Niveau 4
Niveau 2
Niveau 3
De werkzaamheden van een secretaresse vragen om een goede kennis van de Nederlandse taal. Met het Associatiediploma Correspondentie Nederlands toont de kandidaat aan de juiste vaardigheden te hebben. De juiste stijl, toon en grammatica voor diverse soorten brieven met de juiste vormgeving.
Lees meer informatie:
http://goo.gl/C5KF4M
Correspondentie Nederlands
Niveau 4
Niveau 2
Niveau 3
Iemand die een secretariële functie uitvoert heeft gedegen kennis nodig van de Nederlandse taal. Het diploma Basiskennis Correspondentie Nederlands is de eerste stap op weg naar zelfstandige en foutloze correspondentie.
Lees meer informatie:
http://goo.gl/rwZSq5
Basiskennis Correspondentie Nederlands
Voor veel functies is kennis van de Nederlandse taal onontbeerlijk. Zeker als u directiesecretaresse of personeelsconsulent bent. Wilt u verschillende stijlen en briefsoorten kennen én goed kunnen schrijven? Ga dan voor het Associatiediploma Zakelijke Correspondentie Nederlands. U kunt ook brieven en teksten van anderen redigeren en corrigeren. Daarbij weet u wat een huisstijl is en hoe u de huisstijl van de organisatie toepast.
Lees meer informatie:
http://goo.gl/MmDttH
Zakelijke Correspondentie Nederlands
Notuleren
Een medewerker op een secretariaat werkt veel met de computer. Na het afronden van het examen Computervaardigheden kan de kandidaat op gevorderd niveau werken met Word en heeft hij/zij kennis van Excell en Powerpoint. Dit examen wordt afgenomen door de opleider.
Lees meer informatie:
http://goo.gl/ZLppUA
Computervaardigheden
Niveau 3
Niveau 2
Niveau 3
Een medewerker op een secretariaat werkt veel met de computer. Het werken met het toetsenbord maar ook de programma’s Word en Outlook worden veel gebruikt tijdens de werkzaamheden. Na het afronden van het examen Basiskennis Computervaardigheden beheerst de kandidaat een gedegen basisniveau op het gebied van computervaardigheden. Dit examen wordt afgenomen door de opleider.
Lees meer informatie:
http://goo.gl/IHTxSu

Basiskennis Computervaardigheden
Communicatie &
Management
Niveau 4
Notuleren is een veelvoorkomende taak van een secretaresse. Goed en effectief notuleren vraagt om grammaticaal foutloos Nederlands, het kunnen onderscheiden van hoofd- en bijzaken en objectief de vergadering weer kunnen geven. Het Associatiediploma Notuleren biedt deze kennis en vaardigheden.
Lees meer informatie:
http://goo.gl/PTIA94
Notuleren
Dit examen wordt afgenomen door de opleider.
Lees meer informatie: http://www.anglianetwork.eu/exams
Engels Anglia Intermediate
Met kennis op bedrijfsfinancieel vlak staat iemand áltijd sterker. Of de kandidaat later ZZP’er wordt of werknemer, Elementair Boekhouden biedt kennis van en inzicht in boekhouden. Aan bod komen journaalposten en boekhoudkundige modellen.
Lees meer informatie:
http://goo.gl/m383OF
Basiskennis Boekhouden (BKB®) /
Elementair Boekhouden
Secretarieel & Talen

Diplomalijn
Niveau 6
Niveau 4
Na het afronden van het online NIMA Sales B1 heeft de kandidaat voldoende theoretische kennis en vaardigheden om de functie sales– of accountmanager uit te kunnen voeren. Aan bod komen onder andere onderwerpen zoals verkoopprincipes, commerciële processen, leidinggeven, onderhandelen en relatiebeheer.
Lees meer informatie:
http://goo.gl/K98wi1
NIMA Sales B1 Accountmanager
Na het afronden van het online NIMA Sales B1 heeft de kandidaat voldoende theoretische kennis en vaardigheden om de functie salesmanager of verkoopleider uit te kunnen voeren. Aan bod komen onder andere onderwerpen zoals verkoopprincipes, commerciële processen, managementbegrippen, leidinggeven, onderhandelen en relatiebeheer.
Lees meer informatie:
http://goo.gl/kNOK7C
NIMA Sales B1 Verkoopleider
Voor het NIMA Sales B2 Verkoopleider examen schrijft de kandidaat een verkoopplan welke verdedigd wordt tijdens een mondeling examen. Daarnaast voert de kandidaat een (intern) gesprek met een teamlid (verkoper). Na het afronden van het examen is de kandidaat in staat de theorie, opgedaan bij NIMA Sales B1, in praktijk te brengen.
Lees meer informatie:
http://goo.gl/mqB4vD
NIMA Sales B2 Verkoopleider
Niveau 6
Niveau 4
Tijdens het NIMA Sales A2 examen voert de kandidaat een verkoopgesprek op basis van de theorie, opgedaan bij NIMA Sales A1. Na het slagen voor dit examen is de kandidaat in staat om een gestructureerd behoeftegericht verkoopgesprek te voeren aan de hand van opgelegde gegevens in een case.
Lees meer informatie:
http://goo.gl/KYJs1X
NIMA Sales A2
Voor het NIMA Sales B2 Accountmanager examen schrijft de kandidaat een accountplan welke verdedigd wordt tijdens het mondeling examen. Daarnaast voert de kandidaat een behoeftegericht verkoop- of onderhandelingsgeprek. Na afronden van dit examen is de kandidaat in staat de theorie, opgedaan bij NIMA Sales B1, in praktijk te brengen.
Lees meer informatie:
http://goo.gl/SPlPeM
NIMA Sales B2 Accountmanager
Diploma
Het diploma NIMA Sales A biedt een algemene verkoopvaardigheid, de focus ligt op het operationeel verkoopniveau. Met dit waardevol diploma heeft de kandidaat inzicht in bijvoorbeeld technieken die toe te passen zijn in een verkoopgesprek. Hij/zij is in staat diverse verkoopgesprekken te voeren en te onderhandelen over de verkoop van goederen en diensten. Het diploma NIMA Sales A is een waardevolle aanvulling op het cv voor de (aankomende) commercieel binnen- of buitendienstmedewerker of voor de professioneel verkoper op een sales- of commerciële afdeling.
Lees meer informatie:
http://goo.gl/4PXoYd
NIMA Sales A
Niveau 6
Niveau 4
Met dit diploma op zak heeft de kandidaat kennis en vaardigheden op het gebied van verkooptheorieën en verkoopprocessen. Daarnaast zijn de persoonlijke kwaliteiten als accountmanager ontwikkeld. Aan bod komen de onderwerpen verkoopprincipes, commerciële processen, leidinggeven, onderhandelen en ontwikkelen en beheer van relaties.
Lees meer informatie:
http://goo.gl/y9IUpC
NIMA Sales B Accountmanager
NIMA Sales B Verkoopleider laat zien dat de kandidaat de verkoopdiscipline vanuit alle invalshoeken heeft verdiept. Hij/zij is in staat om op een hoger strategisch niveau te acteren.
Lees meer informatie:
http://goo.gl/0SBs48

NIMA Sales B Verkoopleider
Sales

Diplomalijn
Na het afronden van het online NIMA Sales A1 heeft de kandidaat theoretische kennis op het gebied van algemene verkoop- en marketingbegrippen, commerciële processen, het voeren van een verkoopgesprek en het onderhandelen over producten en diensten.
Lees meer informatie:
http://goo.gl/CJ8KEI
NIMA Sales A1
Niveau 6
Niveau 3
Niveau 4
Niveau 5
Arbeidsvoorwaarden, beloningsbeleid en adviseren zijn belangrijke kennisgebieden voor een salarisadministrateur die zich breed wil ontwikkelen in zijn vak. Met het diploma Strategische Arbeidsvoorwaarden & Belonen wordt het cv versterkt en is de medewerker in staat advies te geven binnen de organisatie.
Lees meer informatie:
http://goo.gl/21oEfK
Strategische Arbeidsvoorwaarden & Belonen
Niveau 6
Niveau 3
Niveau 4
Voor dit examen omschrijft de kandidaat een probleemstelling, gerelateerd aan de HRM-praktijk. Na een gedegen analyse volgt conclusie en aanbeveling waarin duidelijk de praktijkervaring uit blijkt. Na het afronden van Nemas® HRM toont de kandidaat aan in staat te zijn op managementniveau te kunnen acteren in het vakgebied HRM.
Lees meer informatie:
http://goo.gl/3l5S0O
Scriptie HRM
Omgevingsinvloeden hebben invloed op het management van een organisatie. Denk bijvoorbeeld aan veranderingen in technologie en globalisering. Na het afronden van Organisatie & Management kan de kandidaat relevante omgevingsfactoren onderkennen en kan deze vertalen naar modellen op het gebied van strategisch management en heef inzicht in veranderingsprocessen binnen een onderneming.
Lees meer informatie:
http://goo.gl/m27TDe
Organisatie & Management
Niveau 6
Niveau 3
Voor een loonadministrateur of manager van de loonadministratie zijn vaardigheden op het gebied van presentatietechnieken en adviesvaardigheden van groot belang. Alleen met deze vaardigheden kan de medewerker een volwaardig gesprekspartner zijn op managementniveau op het gebied van beloningsbeleid.
Na het afronden van het mondeling examen Communicatieve- en adviesvaardigheden heeft de kandidaat zich deze vaardigheden eigen gemaakt.
Lees meer informatie:
http://goo.gl/Epz3KM

Communicatieve- en adviesvaardigheden
Niveau 6
Niveau 5
De probleemstelling, een gedegen analyse en diagnose én conclusies en aanbevelingen omtrent een beloningsvraagstuk. Dat is de inhoud van de scriptie CBC. Na een voldoende beoordeling verdedigt de kandidaat zijn/haar scriptie tijdens een mondeling examen. Na afronding van beide examens is de kandidaat in staat bij managementvraagstukken op het gebied van beloning advies uit te brengen.
Lees meer informatie:
http://goo.gl/KpGLo8

Scriptie CBC
Diploma
Niveau 6
Voor een medewerker personeelszaken – ook wel P&O- of HR-medewerker genoemd - is er altijd werk. Met dit diploma op zak hebt u veel praktische kennis in huis. U vindt vele mogelijkheden op uw weg voor een boeiende baan.
Lees meer informatie:
http://goo.gl/s4FUs1

Medewerker Personeelszaken (MPZ®)
Als Personeelsconsulent hebt u een adviserende en ondersteunende rol voor de leidinggevenden binnen uw organisatie. Wilt u meepraten over de visie van uw organisatie en pakt u uw verantwoordelijkheid voor het bouwen aan een sterk personeelsbeleid? Met het Associatiediploma Personeelsconsulent bent u perfect in staat om het gehele takenpakket van een afdeling Personeel en Organisatie uit te voeren én daarbij die adviesrol te pakken.
Lees meer informatie:
http://goo.gl/v3brpc
Personeelsconsulent
Voor de personeelsfunctionaris met ambitie is Nemas® HRM een nuttige aanvulling op het cv. Denk bijvoorbeeld aan hoe de omgeving en de interne organisatie het personeelsbeleid kan beïnvloeden. Of hoe vertaal je een strategisch personeelsbeleid concreet naar de afdelingen en medewerkers? Nemas® HRM biedt de kandidaat handvatten op een functie op management-, advies of strategisch niveau uit te voeren.
Lees meer informatie:
http://goo.gl/10MHQx
Nemas® HRM
Beloningsbeleid is één van de belangrijke pijlers van hedendaags HR-management. Met het Associatiediploma Compensation & Benefits Consultant (CBC) kunt u bij managementvraagstukken van arbeid en beloning advies uitbrengen. U bent breed opgeleid in Personeelsmanagement, Organisatieleer, Informatiemanagement, Strategische Arbeidsvoorwaarden en Belonen.
Lees meer informatie:
http://goo.gl/Grn8CN

Compensation & Benefits Consultant (CBC)
Arbeidsrecht & Sociale Zekerheid niveau 3
Voor een personeelsfunctionaris is dit certificaat een zeer nuttige aanvulling op het cv. Denk bijvoorbeeld aan personeelsplanning en de werving- en selectieprocedure. Of verschillende typen ondernemingen en de hoofdtaken van een afdeling personeelszaken. Maar ook een personeelsadvertentie of het beoordelen van verbale en non-verbale communicatie in een sollicitatiegesprek. Met het certificaat Personeel, Organisatie & Communicatie niveau 3 staat de medewerker Personeelszaken een stuk steviger in zijn schoenen.
Lees meer informatie:
http://goo.gl/6HElUT
Personeel, Organisatie & Communicatie niveau 3
Een medewerker of manager op een afdeling P&O krijgt naast personeelsbeleid ook met andere vakgebieden te maken. Denk bijvoorbeeld aan financieel- en marketingmanagement. Ook sterke communicatie is onmisbaar in dit vak. Met het certificaat Middle Management & Bedrijfsvoering op zak is de kandidaat in staat al deze facetten in zijn werk op adviesniveau uit te voeren.
Lees meer informatie:
http://goo.gl/9H9qUB
Middle Management & Bedrijfsvoering
Diploma
Altijd al de spin in het web willen zijn? Dan is de functie secretaresse u op het lijf geschreven. Als secretaresse werkt u zelfstandig, voor grote klussen draait u uw hand niet om. Uw dagelijkse taken? Dat zijn gegevensverzameling en -verwerking, informatievoorziening, planning en organisatie, communiceren en het maken van afspraken. U beheerst de Nederlandse taal uitstekend, notuleert vergaderingen en beheert de actie- en besluitenlijsten.
Lees meer informatie:
http://goo.gl/qqcRp0
Praktijkdiploma Secretaresse
Niveau 4
Niveau 2
Praktijkdiploma Directiesecretaresse
Kennis van pr, marketing en evenementenorganisatie geeft de cv van een secretaresse of managementassistente een flinke meerwaarde. Met het diploma Communicatie & Management kunt u deze activiteiten niet alleen uitvoeren, ook de communicatie past u probleemloos toe.
Lees meer informatie:
http://goo.gl/RzzrHe
Communicatie & Management
Computervaardigheden
Diplomalijn
Personeel & Organisatie

Niveau 5
Zakelijke Correspondentie Nederlands
Voor veel functies is kennis van de Nederlandse taal onmisbaar. Zo ook voor een personeelsfunctionaris. Denk aan contracten, communicatie met personeel en sollicitanten en personeelsadvertenties. Na het afronden van Zakelijke Correspondentie Nederlands is de kandidaat in staat diverse stijlen en briefsoorten te herkennen en goed te kunnen schrijven. Daarnaast is hij/zij in staat om teksten van anderen te redigeren.
Lees meer informatie: http://goo.gl/nurEE9
Voor de personeelsfunctionaris met ambitie is Nemas® HRM een nuttige aanvulling op het cv. Denk bijvoorbeeld aan hoe de omgeving en de interne organisatie het personeelsbeleid kan beïnvloeden. Of hoe vertaal je een strategisch personeelsbeleid concreet naar de afdelingen en medewerkers? Nemas® HRM biedt de kandidaat handvatten op een functie op management-, advies of strategisch niveau uit te voeren.
Lees meer informatie:
http://goo.gl/10MHQx
HRM
Met het diploma Loonheffingen niveau 3 op zak, heeft de kandidaat kennis van loonadministratie, loonbelastingtabellen en loonaangifte.
Ook zaken zoals de werkkostenregeling, loonheffing en voorlopige aanslag inkomstenbelasting zijn aan bod gekomen. Dit diploma biedt een meerwaarde voor een (toekomstig) personeelsmedewerker, salarisadministrateur of eigenaar van een midden- of kleinbedrijf.
Lees meer informatie:
http://goo.gl/6X8xXh
Loonheffingen niveau 3
Engels
Boekhouden
Praktijkdiploma Medisch Secretaresse
Management Assistent
Praktijkdiploma Medewerker Secretariaat
Omgevingsfactoren hebben invloed op het management van een organisatie. Denk bijvoorbeeld aan veranderingen in technologie en globalisering. Na het afronden van Organisatie & Management kan de kandidaat relevante omgevingsfactoren onderkennen en kan deze vertalen naar modellen op het gebied van strategisch management en heeft inzicht in veranderingsprocessen binnen een onderneming.
Lees meer informatie:
http://goo.gl/m27TDe
Organisatie & Management
Personeelsmanagement kan niet zonder gedegen kennis op het gebied van organisaties. Het analyseren van de missie, visie en doelstellingen van een organisatie of de methodieken van budgettering toepassen, zomaar enkele onderwerpen die de personeelsfunctionaris of –manager nodig heeft in zijn werk. Maar ook bijvoorbeeld hoe je personeel kunt aansturen en motiveren of voorstellen beoordelen voor organisatieverbeteringen voor de afdeling salarisadministratie. Met Personeel & Organisatie niveau 5 op het cv is de kandidaat in staat als volwaardig personeelsmanager te acteren.
Lees meer informatie:
http://goo.gl/GMb4k1
Personeel & Organisatie niveau 5
De probleemstelling, een gedegen analyse en diagnose én conclusies en aanbevelingen omtrent een beloningsvraagstuk. Dat is de inhoud van de scriptie CBC. Na een voldoende beoordeling verdedigt de kandidaat zijn/haar scriptie tijdens een mondeling examen. Na afronding van beide examens is de kandidaat in staat bij managementvraagstukken op het gebied van beloning advies uit te brengen.
Lees meer informatie:
http://goo.gl/KpGLo8

Wilt u graag op kantoor en met andere mensen werken? Bent u zorgvuldig, houdt u van veel afwisseling en ambieert u doorgroeimogelijkheden? Dan is het Praktijkdiploma Medewerker Secretariaat geschikt voor u! In opdracht van uw leidinggevende voert u taken uit en geeft u terugkoppeling hierover. U werkt volgens bedrijfsregels, volgt instructies op en leeft procedures na. U voert de taken zo uit dat de organisatie als klantvriendelijk en efficiënt werkend wordt gepresenteerd.
Lees meer informatie:
http://goo.gl/mbJAsp
Legenda
Associatiediploma
Functiegericht Associatiediploma
Associatie-examen
Arbeidsvoorwaarden, beloningsbeleid en adviseren zijn belangrijke kennisgebieden voor een salarisadministrateur die zich breed wil ontwikkelen in zijn vak. Met het diploma Strategische Arbeidsvoorwaarden & Belonen wordt het cv versterkt en is de medewerker in staat advies te geven binnen de organisatie.
Lees meer informatie:
http://goo.gl/21oEfK
Niveau 5
Niveau 4
Doorstroming (horizontaal en/of verticaal)
Verwijzing andere Diplomalijn
Arbeidsverhoudingen, arbeidsovereenkomst, sociale zekerheid, werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. Allemaal onderwerpen die een personeelsconsulent of loonadministrateur moet kennen en moet kunnen toepassen in zijn / haar werk. Het diploma Arbeidsrecht & Sociale Zekerheid niveau 4 op het cv biedt een mooie meerwaarde.
Lees meer informatie:
http://goo.gl/wb94gR
Arbeidsrecht & Sociale Zekerheid niveau 4
Van CAO-regelgeving en sociale zekerheid tot arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Als personeelsfunctionaris of salarisadministrateur is kennis rondom arbeidsrecht en sociale zekerheid een waardevolle aanvulling voor het cv en voor het uitvoeren van de werkzaamheden.
Lees meer informatie:
http://goo.gl/sAEz4S
Niveau 5
Niveau 4
Als directiesecretaresse geeft u uw directie, manager of managementteam voortdurend inzicht in de voortgang van de werkzaamheden. U adviseert uw leidinggevende(n) en draagt oplossingen aan voor problemen. Het administratief ordenen en vastleggen van gegevens? Dat hoort bij uw takenpakket. Net als het opstellen van een administratief plan voor de coördinatie en organisatie van de activiteiten.
Lees meer informatie:
http://goo.gl/E1ecE8
Wilt u werken als management assistent? Haal dan het Associatiediploma Management Assistent! Management assistent is een veelzijdige functie met veel verantwoordelijkheden in diverse vakgebieden: van secretariële taken tot de inhoudelijke ondersteuning van een afdelingshoofd of het managementteam. Daarom is het van groot belang dat de managementassistent breed is opgeleid.
Lees meer informatie:
http://goo.gl/xRN4W7
Niveau 3
Ieder Associatie-examen is een opzichzelfstaand examen met als resultaat een waardevol Associatiecertificaat of Associatiediploma. Modules binnen een diploma zijn in iedere willekeurige volgorde af te leggen.
Salarisadministratie? Een vak waarin altijd werk is, getuige de vele vacatures voor (assistent)loonadministrateur. Een boeiend en afwisselend vak, waarin regelmatig wat wijzigt. Niet alleen in het personeelsbestand of in de hoogte en samenstelling van salarissen, maar ook op het terrein van wet- en regelgeving. Never a dull moment!
Lees meer informatie:
http://goo.gl/ZxeFSA

Voor een medewerker personeelszaken – ook wel P&O- of HR-medewerker genoemd - is er altijd werk. Met dit diploma op zak hebt u veel praktische kennis in huis. U vindt vele mogelijkheden op uw weg voor een boeiende baan.
Lees meer informatie:
http://goo.gl/s4FUs1

Loonadministratie is een specialisme dat vraagt om vakmensen. Wilt u investeren in uw kennis en professional worden binnen dit vakgebied? Haal dan het Associatie Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL®). Met PDL® weet u hoe u een goede loonadministratie kunt opzetten.
Lees meer informatie:
http://goo.gl/mNuSZO
Bent u een ambitieuze salaris- en/of personeelsadministrateur? Hebt u ervaring op het gebied van arbeid en beloning en wilt u zich verder professionaliseren? Met het Associatiediploma Vakopleiding Payroll Services (VPS) komt u verder! Met VPS bent u gevorderd op het gebied van loonadministratie met het accent op fiscaliteit, sociale zekerheid en arbeidsrecht.
Lees meer informatie:
http://goo.gl/NTzCkv
Arbeidsvoorwaarden, beloningsbeleid en adviseren zijn belangrijke kennisgebieden voor een salarisadministrateur die zich breed wil ontwikkelen in zijn vak. Met het diploma Strategische Arbeidsvoorwaarden & Belonen wordt het cv versterkt en is de medewerker in staat advies te geven binnen de organisatie.
Lees meer informatie:
http://goo.gl/21oEfK
Beloningsbeleid is één van de belangrijke pijlers van hedendaags HR-management. Met het Associatiediploma Compensation & Benefits Consultant (CBC) kunt u bij managementvraagstukken van arbeid en beloning advies uitbrengen. U bent breed opgeleid in Personeelsmanagement, Organisatieleer, Informatiemanagement, Strategische Arbeidsvoorwaarden en Belonen.
Lees meer informatie:
http://goo.gl/Grn8CN
Als secretaresse of administratief medewerker in de gezondheidszorg hebt u een flinke voorsprong als u enige medische kennis in huis hebt. Het is een sterke aanvulling op uw cv én het maakt uw werk gemakkelijker. Kennis op het gebied van het menselijk lichaam en medische aandoeningen. Met het Praktijkdiploma Medisch Secretaresse hebt u basiskennis opgedaan, wat u zal helpen in uw carrière!
Lees meer informatie:
http://goo.gl/JoJH4t
Niveau 3
Medische Correspondentie
Medische Kennis
Medische Terminologie
Een secretaresse of administratief medewerker in de gezondheidszorg komt tijdens zijn/haar werkzaamheden veel medische termen tegen. Het werk wordt een stuk eenvoudiger met kennis op zak van deze termen. Na het afronden van het Associatie-examen Medische Terminologie is de kandidaat op de hoogte van de meest gebruikte medische terminologie.
Lees meer informatie:
http://goo.gl/HAiXbx

Als medisch secretaresse of administratief medewerker is het uitwerken van notulen of een opgenomen brief een veelvoorkomende taak. Met het Associatiediploma Medische Correspondentie is de kandidaat in staat een ingesproken tekst te verwerken in briefvorm in een tekstverwerkingsprogramma.
Lees meer informatie:
http://goo.gl/lj4o1r

Voor een secretaresse of administratief medewerker in de gezondheidszorg geeft medische kennis een groot voordeel tijdens de werkzaamheden. Met het Associatiediploma Medische Kennis heeft de kandidaat kennis op het gebied van het menselijk lichaam en medische aandoeningen.
Lees meer informatie:
http://goo.gl/zXZAIz

Niveau 4
Niveau 5
Niveau 6
Niveau 6
Niveau 6
Niveau 6
Niveau 6
Vakopleiding Bedrijfsadministratie &
Accountancy (VBA®)
Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA®) is een compact beroepsgericht programma. VBA® bestaat uit 5 examens waarvoor de programma’s in nauwe samenwerking met de arbeidsmarkt en het onderwijsveld zijn ontwikkeld. Een mooi vervolg op het Associatiediploma MBA® én een uitstekende opstap naar een beroepsgericht diploma en de bachelor Accountancy.
Lees meer informatie:
http://goo.gl/Z9ypDg
Met Belastingrecht niveau 6 kent u de bepalingen van belangrijke fiscale Nederlandse wetten én u kunt deze toepassen.
De Wet op de Inkomstenbelasting 2001, de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, de Wet op de dividendbelasting 1965, de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Algemene wet bestuursrecht.
Lees meer informatie:
http://goo.gl/Hu09Wv
Belastingrecht niveau 6
Wilt u analyses kunnen maken en advies kunnen geven op het gebied van financiering? Wilt u inzicht krijgen in de stuctuur en omvang van de vermogensbehoefte en de wijze waarop in deze behoefte kan worden voorzien? Na het behalen van het certificaat Financiering niveau 6 hebt u zich deze kennis en dit inzicht eigen gemaakt. U weet onder andere structuur in de investeringsbeslissingen aan te brengen en u hebt bijvoorbeeld inzicht hoe er in deze behoefte voorzien kan worden.
Lees meer informatie:
http://goo.gl/I0g4Cp
Financiering niveau 6
Waar boekhouding zich voornamelijk bezig houdt met de financiële gevolgen na bedrijfsvoering, bent u bij accounting voornamelijk bezig met calculeren ter voorbereiding van besluiten en/of bedrijfsactiviteiten.
Cost & Management Accounting niveau 6 bereidt u hier gedegen op voor, waarmee u bijvoorbeeld beslissingscalculaties kunt uitvoeren en tot onderbouwde keuzes kunt komen.
Lees meer informatie:
http://goo.gl/zbf0if
Cost & Management Accounting niveau 6
Niveau 3
Een jaarrekening is een overzicht van de financiële situatie van een onderneming van het afgelopen boekjaar. De bedrijfseconomische jaarrekening geeft een goed beeld van de werkelijke situatie van een onderneming. Na het behalen van het examen Jaarrekening niveau 6 bent u op de hoogte van de wetgeving met betrekking tot de externe verslaggeving en kunt u een balans opstellen.
Lees meer informatie:
http://goo.gl/85m8im
Jaarrekening niveau 6
Een jaarrekening is een overzicht van de financiële situatie van een onderneming van het afgelopen boekjaar. Er zijn 2 soorten jaarrekeningen, de fiscale jaarrekening en de bedrijfseconomische jaarrekening.
De fiscale jaarrekening voldoet aan de normen van de fiscus en is bedoeld om inzicht te geven in de de fiscale winst.
Lees meer informatie:
http://goo.gl/oWwlMY
Fiscale Jaarrekening niveau 6
Niveau 6
Na het afronden van het examen iEXA® Building and Implementing heeft de kandidaat kennis opgedaan op het gebied van integratie van componenten, testen, implementatie van oplossingen, het vervaardigen van documentatie en systems engineering.
Lees meer informatie:
http://goo.gl/j50WpC
iEXA® Building and Implementing
Niveau 6
Na het afronden van het examen iEXA® Building and Implementing heeft de kandidaat kennis opgedaan op het gebied van integratie van componenten, testen, implementatie van oplossingen, het vervaardigen van documentatie en systems engineering.
Lees meer informatie:
http://goo.gl/j50WpC
iEXA® Building and Implementing
Zowel voor de ICT-professional die zich wil specialiseren in het ontwikkelen van informatiesystemen en technische infrastructuur is dit een zeer relevant examen. Denk aan functies binnen het servicemanagement, maar ook relevant voor bijvoorbeeld technische specialisten, software ontwikkelaars en security specialisten.
Lees meer informatie:
http://goo.gl/u0h5bC
iEXA® Service and Operation
Zowel voor de ICT-professional die zich wil specialiseren in het ontwikkelen van informatiesystemen en technische infrastructuur is dit een zeer relevant examen. Denk aan functies binnen het servicemanagement, maar ook relevant voor bijvoorbeeld technische specialisten, software ontwikkelaars en security specialisten.
Lees meer informatie:
http://goo.gl/u0h5bC
iEXA® Service and Operation
Als ICT-professional hebt u kennis nodig van verschillende managementonderwerpen, omdat u daar in de praktijk mee te maken krijgt. Zo werken ICT’ers vaak in projecten en is kennis over het managen van projecten van belang voor het goed kunnen functioneren in projecten.
Lees meer informatie:
http://goo.gl/UFb7sC
iEXA® Management 1: Projects, Business change, Risk and Security
Als ICT-professional hebt u kennis nodig van verschillende managementonderwerpen, omdat u daar in de praktijk mee te maken krijgt. Zo werken ICT’ers vaak in projecten en is kennis over het managen van projecten van belang voor het goed kunnen functioneren in projecten.
Lees meer informatie:
http://goo.gl/UFb7sC
iEXA® Management 1: Projects, Business change, Risk and Security
Als ICT-professional hebt u kennis nodig van verschillende managementonderwerpen, omdat u daar in de praktijk mee te maken krijgt. Zo werken ICT’ers vaak in projecten en is kennis over het managen van projecten van belang voor het goed kunnen functioneren in projecten.
Lees meer informatie:
http://goo.gl/UFb7sC
iEXA® Management 1: Projects, Business change, Risk and Security
Voor ICT-professionals die zich verdiepen in de bedrijfskundige kant van de informatica is in het e-CF een aantal competenties opgenomen die op bachelor-niveau van belang zijn. Dit zijn de onderwerpen prognose-ontwikkeling, relatie-, proces- en kwaliteitsmanagement.
Lees meer informatie:
http://goo.gl/aaJli6
iEXA® ICT Management 2: Quality, Relationships, Improvements and Forecasting
Niveau 6
Full transcript