Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

สื่อแอนิเมชั่นในด้านต่างๆ

No description
by

Knot Kc

on 5 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of สื่อแอนิเมชั่นในด้านต่างๆ

สื่อแอนิเมชั่นในด้านต่างๆ
Animation
กระบวนการที่เฟรมแต่ละเฟรมของ ภาพยนตร์ ถูกผลิตขึ้นต่างหากจาก กันที ละเฟรม แล้วนำมาร้อยเรียงเข้าด้วยกัน โดยการฉายต่อเนื่องกัน ไม่ว่าจากวิธีการ ใช้คอมพิวเตอร์กราฟิก ถ่ายภาพรูปวาด หรือ หรือรูปถ่ายแต่ละขณะของหุ่นจำลองที่ค่อย ๆ ขยับเมื่อนำภาพดังกล่าวมาฉาย ด้วยความเร็ว ตั้งแต่ 16 เฟรมต่อวินาที ขึ้นไป
ด้านการศึกษา
ด้านศาสนา
สื่อAnimationเกี่ยวกับประวิตพระพุธเจ้า
ด้านการพัฒนาเกมส์
พัฒนาด้านgrapphicหรือ3D
ด้านการสังคมออนไลน์
ด้านการอาหาร
ด้านการทหาร
ด้านการแพทย์
สามารถใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน
การแชทผ่านสื่อออนไลน์ การใช้ตัวการ์ตูน สีสันต่างๆ
การใช้ Animation ในการโฆษณาอาหาร
การจำลองเหตุการณ์หรือการฝึก
การจำลองอวัยวะภายในที่ยากแก่การสอน
Full transcript