Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Brugerindflydelse gennem social IT

Fyraftensmøde d. 20. maj
by

Socialt Udviklingscenter SUS

on 9 February 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Brugerindflydelse gennem social IT

Brugerindflydelse
gennem social IT
Afrunding
Knowledge workers are workers whose main capital is knowledge.

What differentiates knowledge work from other forms of work is its primary task of "non-routine" problem solving that requires a combination of convergent, divergent, and creative thinking.

Knowledge workers spend 38% of their time searching for information.
Tak for i dag!
Socialt Udviklingscenter SUS
Non-profit, almennyttig forening

Vi udvikler og samarbejder om projekter og indsatser, der skaber bedre livsvilkår for socialt udsatte og sårbare mennesker - og et godt arbejdsmiljø for medarbejdere

Udsatte børn og unge, Udsatte grønlændere, Hjemløse og misbrugere, Mennesker med handicap, Mennesker med en psykisk lidelse,
Social IT
, Forebyggelse af vold på arbejdspladser,
brugerindflydelse
, Civilsamfund og frivillighed, Sociale opfindelser, Samarbejde og koordinering i kommuner, Forebyggelse af seksuelle overgreb

Dagens program
Intro, oplæg og grupper
4 stationer: tech sprints
Pause og sandwich (17.50-18.05)
Hands-on, leg og øvelser
Præsentation og afruning
MADNESS PRÆSENTATIONER
25 sekunder. Stående. Sæt dig efter din præsentation.
Præsenter dig selv
Dit arbejde
Perspektiv på brugerindflydelse
Yndlingsteknologi
Social IT
?
Informationsteknologi med et socialt perspektiv

Teknologi der anvendes til kommunikation, sociale netværk, relationer og samvær,
brugerindflydelse
, underholdning, leg, mestring og læring.

Computerprogrammer, hjemmesider, apps på smartphones, tablets og computere, betjeningsudstyr
2. Interaktionsformer via betjeningsudstyr
Øjenstyring
Hjernebølge-teknologi
Touch
Social IT
0-1 kontakt
PAUSE
4 stationer:
Gruppe 1: ScanHow
Gruppe 2: Eye Tracking
Gruppe 3: MyTalkTools
Gruppe 4: IBG
Hands-on:
Tech sprints og hands-on
Gruppepræsentationer
Gruppe 1, 2, 3, 4

Brugerindflydelse
VI PRØVER TEKNOLOGI I TO RUNDER:

1) Tech sprints på 4 stationer
Introduktion: 4 x 5 minutter

2) Hands-on, leg og øvelser på 1 station
Fordybelse: 30 minutter, øvelser og
kort præsentation
GRUPPER
4 grupper
Ca. 4-6 personer i hver gruppe
Tech sprints
På skift besøger hver grupper alle 4 stationer
5 min. pr. station
Gruppe 1:
1. ScanHow, 2. Eye Tracking, 3. MyTalk Tools Mobile, 4. IBG
Gruppe 2:
2. Eye Tracking, 3. My Talk Tools Mobile, 4. IBG, 1. Scanhow
Gruppe 3:
3. My Talk Tools Mobile, 4. IBG, 1. ScanHow, 2. Eye Tracking
Gruppe 4:
4. IBG, 1. ScanHow, 2. Eye Tracking, 3. My Talk Tools Mobile

1: ScanHow
2: Eye Tracking
3: MyTalk Tools Mobile
4: IBG (Interaktiv opslagstavle)
4 STATIONER
20 minutter
Fokus på brugerindflydelse
30 minutter
Kom i dybden med teknologien
Leg
Diskuter teknologien ift. brugerindflydelse
Social IT til brugerindflydelse
1. Kommunikation
Kommunikation er en forudsætning for indflydelse
Social IT kan facilitere kommunikation
2. Interaktionsformer
Nye måder at interagere på understøtter kommunikation
3. Teknologi
Match mellem borger og teknologi
4. Anvendelse
Hvordan
teknologien bruges
...handler om
En bruger...
...af et socialt tilbud i Danmark
Brugerindflydelse kan foregå på flere niveauer:
- individuelt (selvbestemmelse)
- kollektivt (medbestemmelse)
- tilbudsniveau (medbestemmelse)
- samfundsmæssigt (medbestemmelse)
Dagen i dag
Hvordan kan social IT være med til at øge
brugerindflydelsen
for mennesker med funktionsnedsættelser?
Bruger
inddragelse
...handler om måden
Brugerindflydelse og social IT
Et socialt tilbud...
...er en indsats for mennesker, der har brug for støtte i deres liv
Brugerindflydelse er ikke kun for brugerne!
...men også for organisationen, for medarbejderne og for samfundet
FN's Handicapkonvention
Bruger
indflydelse

...handler om effekten
www.brugerindflydelse.dk
Otte års erfaring
SUS har gennemført projekter for at fremme social IT i Danmark til gavn for borgere med handicap siden 2006

Aktuelt
Implementering og spredning af social IT på sociale tilbud i Ballerup, Gentofte, Gladsaxe og Rødovre Kommuner samt Region Sjælland
Kapacitetsopbygning af Living IT Lab
Sikring af fagligt fundament, netværk og metoder
Skabe innovation af social IT til mennesker med funktionsnedsættelser i alle aldre i samarbejde med forskning, kommuner, tilbud, borgere og professionelle og virksomheder
Nyt fokus på psykiatri - stort potentiale for social IT
SUS og Social IT
Brugerindflydelse
En kort reklame
Gratis events, forløb, rådgivning og temadage om sex, kærlighed og handicap
0/1-kontakt
Enkel betjening med scanning og 0/1-kontakt
Scanning af valg på skærmen
CANCONNECT - simpel skype
Brugerindflydelse gennem
fri kontakt
til familie og venner

Mange interaktionsformer + rig kommunikaiton / video/f2f
Giver mange forskellige borgere mulighed for kommunikation og selvbestemmelse

Indflydelse på samtalens forløb

Borgeren kigger væk, når samtalen skal afsluttes

Sæt rammerne: Hvornår og hvordan skal man skype?
MYO:
Armbånd lader dig styre verden
app: ScanHow
Målrettet mennesker med autisme eller andre kognitive vanskeligheder

Selvbestemmelse: Øget selvstændighed i hverdagen - indflydelse på eget liv

Medbestemmelse: Vise arbejdsgange og/eller sociale historier (om sig selv eller omverden)

Udnytter tablettens muligheder (kamera, lyd, skærm)

QR: Knytter kontekst til arbejdsgang/social historie
Scan en kode med tablet eller smartphone

Farver, tekst, billeder, video og lyd


Sociale historier med QR-koder
Et kreativt værktøj
Rød
,

gul
,

grøn

definerer målsætninger
Pictogrammer giver visuel støtte
Gazespeaker
Interfacet kan tilpasses efter borgerens funktionsnedsættelse


Brugerindflydelse gennem øget kommunikation til omvernden
Frihed til at vælge digitale aktiviteter - fx musik, internetbrowsing osv, (selvbestemmelse)

Fremtiden, men dog snart!
1. Kommunikation
Social IT skaber brugerindflydelse ved at understøtte kommunikaiton for mennesker med funktionsnedsættelse
Kommunikation er en forudsætning for indflydelse
Medbestemmelse
: Borger kommunikerer via teknologi
Selvbestemmelse
: Teknologi kommunikere til borger
Hvad - ytringer
: Ønsker, behov, beslutninger, sige til og fra
Hvordan - former
: f2f, video, lyd, tekst, symboler

Ny teknologi giver flere borgere mulighed for at kommunikere - og derfor skabes muligheden for mere brugerindflydelse
...handler om
3. Teknologi
Teknologi = hardware + interaktionsform + software

Match mellem borger og teknologi
Hvilke borgere kan bruge hvilken teknologi? Det er ikke nemt!

Målet:

Hvordan
teknologi kobler hardware, interaktionsformer og software til at understøtte rammerne for brugerindflydelse

Apps er på vej frem!
...handler om
4. Anvendelse
Social IT skaber ikke brugerindflydelse af sig selv!
Implementering af teknologi garanterer ikke brugerindflydelse

Anvendelse
Hvordan
teknologien bruges - indsatsen går forud for teknologi
Pædagogisk opgave: skab rammerne uden om teknologien!

Vi skal bruge teknologi til:
At understøtte
indsatsen
med brugerindflydelse
Hjælpe med at
skabe rammerne
for øget brugerindflydelse
...handler om
IBG: Indflydelse gennem struktur
Interaktiv Borgerguide (IBG)
Digital opslagstavle: overblik og indflydelse i hverdagen

Beboere og personale kan dele information
Beboere kan interagere med opslagstavlen og kommunikere til andre:
- Se vagtplan, madplan, kalender og aktiviteter
- Tilmelde aktviteter, måltider og vasketider
(Selvbestemmelse)
- Foreslå punkter til dagsorden til næste beboermøde
(medbestemmelse)
Personale kan trække data fra tavlen: fx ved fakturering af måltider
STU'er, specialefterskoler, klubtilbudhøjskoler, dagtilbud, festivaler, messer, julefrokost mv.
Unge med handicap i alderen 12-35 år
Tag en flyer!
Vi skal kunne interagere for at kunne kommunikere!
Nye interaktionsformer giver mulgihed for rigere kommunikaton
Lad os komme i gang!
social IT er kun en del af brugerindflydelse
app: MyTalk Tools Mobile
Personlig kommunikationsplatform
Kommuniker via video, lyde, tekst, billeder og symboler

Giver brugerindflydelse ved at tilbyde rigere kommunikation

Bygges af eller med borgeren
Indflydelse på hvad og hvordan man vil kommunikere (selv- og medbestemmelse)
Hjælper mennesker med talevanskeligheder med at udtrykke behov og ønsker
Vi skal prøve den i aften!
Vi skal prøve ScanHow i aften!
Vi skal prøve eye tracking i aften!
Vi skal prøve eye tracking i aften!
Vi skal prøve IBG'en i aften!
Et fremtidsperspektiv med lidt af det hele!
Der findes tusindivs af teknologier - vi kigger på nogle af dem
Funktionerne kan tilpasses den enkelte borgers funktionsnedsættelse
Stigende kompleksitet


Øjenstyret kommunikationsplatform til menneskler med talevanskeligheder
... Til enten medbestemmelse el. selvbestemmelse
Full transcript