Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

uzleg

No description
by

Amarjargal G

on 19 November 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of uzleg

Үзлэгийн төрөл, үндэслэл, журам Үзлэг-ЭБШ тодорхой ажиллагаа Үзлэг гэдэг нь: Үзлэгийн төрөл Үзлэгийн үндэслэл Хүний биед хийх үзлэг Үзлэг хийх нийтлэг журам Цогцост хийх үзлэг Шуудан цахилгаанаар явуулсан зүйлд үзлэг хийх журам Хэрэг бүртгэгч, мөрдөн байцаагчаас "гэмт хэрэг гарсан байдал, хэргийн ул мөр, эд мөрийн баримтыг олох, гэмт хэрэгт ач холбогдол бүхий байдлыг тодруулах"-аар явуулж буй ЭБШ тодорхой ажиллагааг хэлнэ. Хүний биед хийх үзлэг
Цогцост хийх үзлэг
Эд зүйлд хийх үзлэг
Бичиг баримтанд хийх үзлэг
Цогцосыг оршуулсан газраас нь гаргаж ирж хийх үзлэг
Шуудан цахилгаанаар явуулсан зүйлд хийх үзлэг гэмт хэрэг гарсан байдлыг тогтоох
хэргийн ул мөрийг илрүүлэх
эд мөрийн баримтыг олох
гэмт хэрэгт ач холбогдол бүхий байдлыг тодруулах
сэжигтэн, яллагдагч, гэрч, хохирогчийн биед гэмт хэргийн ул мөр, эсхүл онцлог тэмдэг байгаа эсэхийг илрүүлж Хүний биед хийх үзлэгийн үндэслэл
зөвхөн сэжигтэн, яллагдагч, гэрч, хохирогчийн биед гэмт хэргийн ул мөр, эсхүл онцлог тэмдэг байгаа эсэхийг илрүүлж бэжүүлэх Цогцост үзлэг хийх журам
Оршуулсан газраас нь гаргаж ирж үзлэг хийх бол энэ тухай тогтоол үйлдэж прокуророор батлуулна.
Хөндлөнгийн 2-с доошгүй гэрчийг оролцуулна
Шүүх эмнэлэгийн шинжээч эмч эсхүл хүний их эмчийг оролцуулна Энэ тухай үндэслэл бүхий тогтоол үйлдэж прокуророор батлуулна.
Хөндлөнгийн гэрчийг оролцуулна
Цаашид хэрэглэх шаардлагагүй болсон бол урьд гаргасан тогтоолыг хүчингүй болгоно. Хүний биед хийх үзлэг
Цогцосыг оршуулсан газраас нь гаргаж ирж хийх үзлэг
Шуудан цахилгаанаас явуулсан зүйлд хийх үзлэг Хүний биед үзлэг хийх журам
Энэ тухай үндэслэл бүхий тогтоол гаргана
Хөндлөнгийн 2-оос доошгүй гэрчийг оролцуулна
Хэрэв нүцгэлж үзлэг шаардлагатай бол ижил хүйсний ХБ, МБ, хөндлөнгийн гэрчийг оролцуулна
Шаардлагатай бол хүний их эмчийг оролцуулна ! асуудал
нэр төр, алдар хүнд,ийг гутаах
эрүүл мэндэд аюултай нөхцөлд нүцгэлэхгүй. Үзлэгийн бусад төрлийн тухайд
Full transcript