Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Copy of Copy of Copy of H3 Elektriciteit

Introductie
by

martijn van de venne

on 13 May 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Copy of Copy of Copy of H3 Elektriciteit

Statische elektriciteit Zuil van Volta (1800) Verschil tussen stroom en spanning in powerpoint Is 230 V gevaarlijk ? Gevaren elektriciteit Wie kan 230 Volt aan ? even uitrusten..... Galvani 1780 serieschakeling opstelling weerstand bepalen U = I x R
R = U/I
I = U/R Bij constantaan is de weerstand constant. Bij een lampje wordt de weerstand steeds groter
als de lamp warmer wordt. De stroomsterkte neemt
dus steeds minder toe. Ub = U1 + U2 (spanningen optellen)
I t = I1 = I2 (stroomsterkte overal gelijk)
Rv = R1 + R2 (vervangingsweerstand is de totale weerstand) www.betavakken.nl/natuurkunde/.../3T%20Elektriciteit.ppt De weerstand v.e. lampje Bepaal de
grootte van
de stroom en
U1 (de spanning
over R1),
U2 en U3. Voorbeeld van
een parallel-
schakeling Eigenschappen parallelschakeling

1. In een parallelschakeling krijgt elke deelweerstand dezelfde spanning.

2. In een parallelschakeling zal de totaalstroom over alle deelweerstanden verdeeld worden.

3. In een parallelschakeling zal de stroom door de deelweerstanden omgekeerd evenredig zijn met de grootte van de deelweerstand.

4. De vervangweerstand van een parallelschakeling is steeds kleiner dan de kleinste deelweerstand. 12 V a) Bepaal de vervangingsweerstand
Rv (=Rt)

b) Bepaal de totale
stroomsterkte It

c) Bepaal I1 (stroom door R1),
I2 en I3 Bereken de
waarde van
de bronspanning
en de totaal-
stroom. Combi voor de kiezers havo 3 Een gemengde schakeling is een samenstelling van serie- en parallelschakelingen. De vervangweerstand wordt bepaald door alle deelschakelingen afzonderlijk te vervangen door hun vervangweerstand. Dit wordt zo dikwijls herhaald, tot uiteindelijk maar één enkele totaalweerstand overblijft. Deze noemt men dan Rt of Rtot. Een gemengde schakeling is
een samenstelling van
serie- en parallelschakelingen.
De vervangweerstand wordt
bepaald door alle deelschakelingen
afzonderlijk te vervangen
door hun vervangweerstand.
Dit wordt zo dikwijls herhaald,
tot uiteindelijk maar één enkele
totaalweerstand overblijft.
Deze noemt men
dan Rt of Rv. In een gemengde
schakeling zal de
stroom zich verdelen
over de parallel-
weerstanden en
terug samenvloeien
doorheen serie-
geschakelde
weerstanden.

I = (I1 + I2) = I3 = I4 ! In een gemende schakeling
zal de spanning zich
verdelen zoals dit ook
gebeurt in de serie en
de parallelschakelingen.

U1 = U2 en U1 + U3 + U4
zal gelijk zijn aan
de bronspanning. Bereken
a) De vervangweerstand
in elke tak.
b) De totaalweerstand, Rv.
c) De totaalstroom It.
d) De spanning over elke
deelweerstand, U1 t/m U6. a) Bereken Rv
b) Bereken It
c) Bereken U1
c) Bereken U2
d) Controleer of
It = I2 + I3 + I4
+ I5 Douchen vol spanning in Bolivia Overbelasting aardlekschakelaar Aardlekschakelaar voel je al nattigheid ? aardpin met aarddraad definitie; vermogen is de energie
die per tijd wordt omgezet (P = E/t)

vermogen = spanning x stroomsterkte

P = U x I ( P in W, U in V, I in A) Vermogen

Watt staat
er op een lamp ? v.b. Bereken het maximale vermogen
op een zekering van 16 A. Het energieverbruik thuis wordt gemeten in kWh.(kilowattuur)

1 kWh is verbruikt als een apparaat van 1 kW één uur aan staat.
Of b.v. als een apparaat van 2 kW een half uur aan staat.
Of als een apparaat van 50 W…...(reken uit)....uur aan staat.

Dit kost ca. 20 cent. Het energieverbruik hangt af van;
* het vermogen
* de tijd

E = energieverbruik (kWh)
P = vermogen in (kW)
t = tijd (h)

50 W = 0,05 kW
20 min = 0,33 h v.b. 2
Door een spaarlamp thuis loop 60 mA.
De spaarlamp staat gemiddeld 3 uur per dag
aan. Bereken de kosten aan energie na 1 jaar. v.b. 1
Bereken de energiekosten van een elektrisch kacheltjevan 2 Kw dat gemiddeld 7 uur per
dag aan staat gedurende drie maanden. Soortelijke weerstand Welke factoren beïnvloeden de weerstand van een geleider ? De soortelijke weerstand van een stof is de weerstand van de draad die vervaardigd is uit die stof, 1 m lang is en een doorsnede heeft van 1 mm2 bij een bepaalde temperatuur. Een verbruiker is via een koperen leiding met een doorsnede van 4 mm2 verbonden over een afstand van 200 m met de bron.
Bereken de weerstand van de leiding bij 15°C. Een koperdraad met een doorsnede
van 2,5 mm2 heeft een weerstand
van 7 Ohm. Bereken de draadlengte.
Een koperdraad met een lengte
van 50 m heeft een weerstand
van 1,75 Ohm. Bereken de
doorsnede. Wat is stroom ?
Wat is spanning ?
Serie schakeling.
Parallelschakeling. Hoofdstuk 3; elektriciteit opstelling om weerstand te bepalen U = I x R Opstelling weerstand bepalen Waarom zag je bij constantaan in het I,U-
diagram een schuine, rechte lijn ?

Hoe noemt me dit verband ?

Wat is er precies anders bij het lampje
waardoor door stroomsterkte hier in
steeds mindere mate toeneemt ? Noteer drie dingen waar je aan
denkt bij het woord elektriciteit. Je zit op de fiets en het onweert.
Wat kun je allemaal doen om
jezelf in veiligheid te brengen ? Wanneer en waarom ging
het mis tijdens het tanken ? Wat heeft een kikker
met elektriciteit te
maken ? Waar denk je aan
bij de zuil van Volta ? De snelheid van
elektriciteit is;

A langzamer dan
de slak

B de lichtsnelheid Waarom wordt de man
pas zo laat geëlektrocuteerd ? Waaom wordt de man
weggeslingerd ? Ging de stroom door het hart
of over het lichaam ? Brandt het lampje altijd
als je de spanningzoeker
in het stopcontact steekt ? Waarom voel je niks als
het lampje brandt ? Waarom mag je een gewone
schroevendraaier niet in het
stopcontact steken ? Je koopt een ventilator
in Amerika en gaat deze
thuis gebruiken.

Wat zal er gebeuren als
je hem aanzet en waarom ? Waarom adviseren ze in Bolivia
om je te douchen met je schoenen aan ? Waarom is deze douche zo gevaarlijk ? De aardlek springt bij 30 mA binnen
0,2 s uit.

Noem een v.b. wanneer de aardlek
uit kan schakelen.

Waarom springt de aardlek niet bij
hogere of lagere waardes uit ? Wat bedoelt men met overbelasting ?

Waarom kan dit gevaarlijk zijn ?

Wat beveiligt tegen overbelasting ? Hoe herken je een stopcontact met randaarde ?

Welke kleur draad heeft de aarddraad ?

Noem een situatie waarbij de randaarde je
leven kan redden.

Verklaar de naam randaarde. Waarom is water en elektriciteit
zo'n gevaarlijke combinatie ? Aan de acherkant van het
stopcontact zit meestal een rood
klemmetje ?

Welke kleur draad moet hier in ?

Zal het lampje van de spanningszoeker
branden aan deze kant ?

Kun je met zekerheid zeggen dat op
een bruine draad altijd 230 V staat ? Leid aan de hand van de formule U = I x R af
wat de formule is voor I en wat voor R.

Noteer ook de betekenis van U, I en R met de
bijbehorende eenheden.

Hoe stond de ampèremeter geschakeld ?

Hoe stond de voltmeter geschakeld ?

Wat gebeurt er als je de ampèremeter
verwisselt met de voltmeter ? Wat gebeurt als je de plus en
de min van de meter omdraait ?

Waarom kun je de ampèremter beter
eerst aansluiten ?

Waarom moet je eerst het grootste
bereik kiezen ?

Waarom hoeft dit in dit geval bij
de Voltmeter niet ? Bereken de vervangings-
weerstand Rv (= Rt) 1. In een serieschakeling vloeit door elke weerstand dezelfde stroom.
2. In een serieschakeling zal de spanning over alle weerstanden verdeeld worden.
3. In een serieschakeling zal de spanning zich rechtevenredig verdelen met de grootte van de weerstand.
4. De totale weerstand in een serieschakeling is gelijk aan de som van alle veerstanden. De serieschakeling De parallelschakeling Noem twee
zaken waar
het engergie-
verbruik
vanaf hangt. Er moet energie getransporteerd
worden. Leg uit of een kleinere
waarde van de soortelijke weerstand
gunstiger is of niet. 2000 V, 20 A geven de meters
aan tijdens het inschakelen van
de elektrische stoel.

Waarom zit er een zoute, natte spons
tussen het lichaam en de elktrodes ?

Waaraan zal de terechtgestelde
overlijden ?
Full transcript