Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Portfolio i Kombineret Ungdomsuddannelse

Vejle, 24. juni 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Portfolio i Kombineret Ungdomsuddannelse

PORTFOLIO
i kombineret ungdomsuddannelse
Litteratur & referencer
Helen Barret
electronicportfolios.org
Portfolio i grundskolen
UVM
Portfolio i EUD
UVM, film

http://pub.uvm.dk/2008/eudportfolio/
E-portfolio i gartnerfaget
www.gartner-portfolio.dk

Portfolio til virksomhedsdialog
http://skolepraktik.dk/ppc-projekter/elevvinkel/silkeborg-ts-portfolio.aspx

European Quality MAP on individualized learning
www.quality-map.eu

Livslang læring
minkompetencemappe.dk
Multimodalitet ved elevproduktioner
http://www.marienlystphs.dk/
Spørgsmål til overvejelse
Moeve

http://moeve.dk/wp-content/uploads/2015/06/Portfolio240615.pdf
Personlig udvikling
Arbejds-
proces
Faglige produkter
Dokumentation
Bedømmelser (?)
Link til kompetencemål
Overvejelser
om valg af metoder, egen indsats, samarbejde, tidsforbrug, etc.
Personlige
& sociale kompetencer
Uddannelses-
/erhvervsvalg
Personlige mål
Fokus
Typer
med inspiration fra
Helen Barret
Livslang læring
fx Min kompetencemappe
Identitets-
udvikling & branding
fx LinkedIn, professionelle hjemmesider,
demomapper
Metakognition & refleksion
Fx logbog, dagbog, projektevalueringer, noter fra vejlednings-samtaler, personlige mål
Dokumentation
& refleksion
Portfolio i EUD
Fysisk
og/eller
elektronisk
Afhængigt af fag & formål
Forløb
2 uger (fra 4 uger
før prøven)
arbejdsportfolio arbejdsportfolio arbejdsportfolio arbejdsportfolio
præsentaionsportfolio
MIN portfolio
Ejerskab!
men: bidrag fra lærere, vejledere eller andre
Prøve
Samspil
med
forløbsplan
bkt. § 14(7)
Multimodalitet
Hvad er en portfolio?
Struktur i
Dokumentation af faglige produkter
Eksempel
Eksempler fra EUD-praksis
Hansenberg
Gartnerfaget
Teknisk Skole Silkeborg
Proces
Arbejdseksempler
Specifikationer
Beskrivelser
Artikler
Billeder
Film
Tegninger
Mindmaps
Lydoptagelser
Kommentarer & vurderinger fra andre
Etc.
Teknik
løsninger på kort sigt / og på lang sigt!
elevens ejerskab og rettigheder!
brugere og (forskellige) adgangsrettigheder
cloud, skolens server eller offline
licens eller open source / freeware
kompatibilitet: mellem programmerne og med hardware
desktop eller mobile
skoleindkøb eller bring-your-own-devices
etik: persondatabeskyttelse, copyright, creative commons, databaser med copyright free sound / images etc.
teknisk vejledning
bevidste beslutninger!
Dialoger
dialoger
Eleven
Kontakt-person, §12(3)
Virksomhed
andre elever
Skole #
Skole #
Skole #
UU-vejleder
Emner
1) Opgave
2) Specifikationer for produkt
3) Produktet
4) Værktøj, arbejdsmetode
5) Kvalitetsvurdering
6) Proces
a) Informationsindsamling
b) Beslutning & planlægning
c) Udførelse, produktet i stadier
d) Evt. justeringer
e) Vurdering af arbejdsproces
7) Hvad har jeg lært
Pr. emne
Vejledning
Stikord
Interview (elever)
Lydoptagelser
Billeder
Film
Citater
Scoringsskala
Kildeangivelser
Indscannede arbejdstegninger
Etc.
eksempler
Vognmaler, skiltetekniker, kok, m.fl.
Mediegrafiker
AMU Nordjylland
Aarhus Jordbrugscenter
Roskilde Tekniske Skole
Kok
Mercantec
http://skolepraktik.dk/Portals/_default/share/docs/SKP-PPC/SilkeTS/portfolio-skiltetekniker.pdf
regina lamscheck-nielsen, juni 2015
http://quality-map.eu/
> "portfolio"
&
National
slovensk
model
Spørgeguide for lærere
http://www.gartner-portfolio.dk/Portals/1/docs/spoergeguide%20skoler.pdf
Som dialog ml. praktikvirksomhed og SKP: Portfolio dokumentation af
"før - under - efter opgaven"
Til overvejelse
http://moeve.dk/wp-content/uploads/2015/06/Portfolio240615.pdf
Ramme
Word, power point, hjemmeside, fælles drev, fysisk mappe
Arbejds
portfolio
Præsentationsportfolio
Grundlag for afsluttende prøve
Kvalitetskriterier!
Afsluttende prøve: bestået / ikke bestået
Struktur!
arbejds
portfolio
som dokumentation af tilegnede kompetencemål
Full transcript