Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

L'educació en temps de l'Imperi Romà

Treball de Recerca. 2012-2013
by

Alba Gutiérrez

on 24 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of L'educació en temps de l'Imperi Romà

Alba Gutiérrez L'EDUCACIÓ EN TEMPS DE L'IMPERI ROMÀ L' educació es la base de la societat. El model educatiu romà és la base o guia per al nostre sistema educatiu català? Un professor de l’època de l’Imperi Romà podria donar classes a un institut com és l’ IES Baix Montseny? l’Escorxador de Sant Celoni Campus Mundet de la UB British Museum classes pràctiques enquestes als participants de les classes practiques MARC LEGISLATIU DEL SISTEMA EDUCATIU CATALÀ LOGSE 11 de gener del 2000 LOE LEC 3 d'octubre de 1990 10 de juliol del 2009 Ferrer i Guàrdia - Rosa Sensat Model de Maria Montessori L'enfoc constructivista de l'escola catalana Didàctica de les classes Els alumnes i els mestres Ferrer i Guàrdia Rosa Sensat Civilització egipcia Mesopotàmia Israel Grècia Esparta Elemental Superior (3100 aC- 343 aC) (3000 aC-539 aC) (al voltant del 1100 aC al 146 aC) ( 1000 aC- 146 a. C.) Ròmul i Rem Derrota de Ròmul August LA CIVILITZACIÓ ROMANA 1000 aC -510 aC 510 aC- 27 aC Monarquia Derrota de Luci Tarquini El Superb República 27aC - 476 aC Derrota de Luci Tarquini el Superb Inici de l'Imperi L'EDUCACIÓ ROMANA Trets característics Àmbit humà Àmbit polític Àmbit social Àmbit educatiu Estudi individual Àmbit familiar Primer sistema d'educació estatal real (1020 aC -722 aC) Els inicis de l' educació Importància de ... Etapes de l' educació romana Àmbit cultural 3. - L'educació de l'època imperial, des del segle I a.C. al V d.C. 1. - L'educació dels camperols i dels patricis, des del segle VIII a.C. fins al III a.C. 2. - L'educació de l'època d'influència hel·lènica, des del segle III a.C. al I a.C De pares a fills “pater familias" exerceix la màxima autoritat "mos maiorum" Sense escoles Dos tipus d' escoles. La grega i la llatina Escoles Mestres grecs 3 nivells: l'elemental, el mitjà i el superior. Humanitas Canvi de l'estructura política i social Escoles municipals Creació de càtedres oficials Cultura grega= cultura ideal Revista TIME. Volum XV. núm 5
3 de Febrer de 1930 - “El treball físic, extern, alimenta al treball psíquic, intern, de l'alumne” - Associacionisme - Respecte del ritme intern d'aprenentatge - Autoformació - Intervenció dels mestres és mínima, només en casos en que l'alumne per si sol no se'n ensurti - Programes adaptats a cada nen - Educació racional i científica - Formació total de l'alumne - Innovació (sortides, pràctiques experimentals) - Renovació de l'ensenyament de les ciències i racionalització de les "assignatures femenines" -Construcció de significats i atribució de sentit a allò que s'aprèn - A través de la seva experiència personal - Adquisició d' autonomia moral i intel•lectual - L'equivocació és part de l'aprenentatge - Mètode Piaget Beques als estudiants Escoles a Roma i provincies "magister”, “grammaticus”i “rhetor" L'educació de l'època imperial Influència Grega S'inicia amb la conquesta de Tarent(281-272 a. C) i l'arribada d'esclaus grecs Fascinació per la cultura grega i posterior fusió amb la romana
= cultura grecoromana Model educatiu en tres etapes Diferència: El sistema romà eliminà la música, la dansa i la física Les ciències pures s'impartien en grec Educació pràctica i moral impartida pel "pater familias" Mestre: Preceptor de coneixement per a les masses Instrucció bàsica per a tothom Escoles (fins a 200 alumnes) Explicació de l'educació Tres nivells Elemental Mitjà Superior Ensenyament mitjà "grammaticus" Ensenyament primari
"ludi magister" Quintilià de Calagurris 7-12 anys Dividit en "abecedarii","silabarii" i "nominarii" Escriptura, lectura i recitació de textos, càlcul i la Llei de les Dotze Taules 12-16 anys Per a tothom Families benestants Teoria gramatical i llegir amb elegància i entonació, literatura, filosofia i oratòria Toga virilis Ensenyament superior, “ rhetor” Classe alta 16-20 anys Oratòria, filosofia i dret Sistema de fórmules d’expressió Discursos: susoriae i les controversiae Entrenament del futur advocat o polític l’efecte “premi” Metodologia de l'ensenyament del ludi magister Els nens eren animats per l’efecte “premi” Lletres, sil.labes, paraules i oracions “beta, alfa, ba” Càlcul amb l' "abacus" Dictats Metodologia de l'ensenyament del grammaticus Classifica els ensenyaments en (educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria (ESO), batxillerat, formació professional de grau mitjà i de grau superior) i Universitat Lletres preformades o el mètode de la"cal.ligrafia clàssica" Escrivien sobre tauletes amb stylus Càstigs físics Càstigs físics poc freqüents Metodologia de l'ensenyament del rhetor Mitjançant un complex sistema de normes i models d' expressió Tipus de discursos: susoriae i controversiae a) Lectio

b) Enarratio o explicació

c) Emendatio o correcció del text

d) Iudicium a) susoriae: Eren discursos deliberatius sobre fets històrics que ja havien succeït. b) controversiae: Lectura dels autors grecs i llatins segons un ordre estipulat Eren discursos sobre temes jurídics hipotètics o sobre dos textos de llei oposats. El sistema educatiu català Pilars ideològics El primer pedagog El primer professor de retòrica llatina en rebre un salari pagat amb diners de les arques publiques Calagurris (Calahorra) 35 d.c - 95 dC El professor de retòrica Instituto Oratoria Institutio Oratoria 12 llibres de tractats sobre la oratòria i els alumnes Llibre II: Metodologia de les lliçons de retòrica El mestre... S' implica en l'educació del nen Observa els aspectes psicològics de l'alumne Atèn la diversitat d' alumnes Adapta el procés educatiu És un home de bé Crea una escola feliç i alegre Octavi August Octavi August Simulació d’una classe de l’ època de l’Imperi Romà. Tots els alumnes que van participar en l'experiència de fer una classe de l'estil de l'Imperi Romà van quedar satisfets El text escollit per a fer la classe a l’estil de l’Imperi Romà és el fragment XIII del primer volum de la “Institutio Oratoria” de Quintilià Resultat de les enquestes Creuen que hi ha molta diferència entre els dos models educatius Un rhetor no podria donar classes
a) Per la falta de disciplina
b) La llengua Un rhetor romà a l'IES Baix Montseny Accessoris: stylus, tauletes, cathedra, togues virilis Comparativa Classes socials determinades pel poder adquisitiu

El govern és democràtic

L'educació pot ser pública o privada fins a l'educació universitària

Importància de la figura del pare, de la mare i dels germans


L'individu i la seva família són part de l'Estat

Patriotisme envers Catalunya

Hi ha una filosofia d'investigació científica i també de creació de lleis

L'educació té com a llengua vehicular el català


L'educació comença obligatòriament per llei als 3 anys.

Infantil, primària, secundària. batxillerat o cicles formatius . Universitat

Tant els homes com les dones poden ser professors

"senyoreta" o "professor" a l'educació infantil i primària i "professor" i "professora" a l'educació secundària, batxillerat, cicles formatius i universitat (també se'ls anomena pel nom)


L'educació primària compren els nens de 6 a 12 anys

Cicle Inicial (6 a 8 anys) Cicle Mitjà (8 a 10 anys) i Cicle Superior (10 a 12 anys)

Els mestres d'educació primària tenen estudis ja que han anat a l' universitat

Els mestres gaudeixen d'un sou cada mes i aquest va augmentant en funció dels anys d'experiència. (quan més sexennis tens cotitzats, més remuneració)

Els nens escriuen sobre paper amb llapis i bolígraf, borren les equivocacions amb goma o als ordinadors.

Els càstigs físics són il•legals i castigats amb penes de presó
Els nens aprenen a calcular amb mètodes visuals.

L'ensenyament secundari compren els joves entre 12 i 16 anys ( està dividit en dos cicles de dos cursos acadèmics cadascun )

Amplia varietat de coneixements, tant científics, com lingüístics.
Aprenen a escriure bé sense faltes d'ortografia tot i que els ruralismes i els solecismes són acceptats.
Actualment, estan situades al centre o a les afores de la ciutat.

L'ensenyament superior és impartit per un professor.

L'ensenyament superior comença als 16 anys i pot durar fins al 25.

L'ensenyament superior està destinat a la majoria de la població, la qual pot escollir quin tipus d'educació vol ( cicles formatius, batxillerat i universitat. L'educació a Catalunya Esclau, plebeu o patrici.

Govern autocràtic

L'educació primària era pública(també hi havia mestres privats)

Gran importància de la figura del pare


L'individu i la seva família eren part de l'Estat

Patriotisme

Creació de lleis

L'educació era bilingüe a tot l'Imperi


Educació a casa fins als 7. L'educació no era obligatòria

L'educació es dividia en tres parts (primària, secundària i superior)

Professors homes

"Ludi magister, litterator o calculator" (ed. primària), "grammmaticus" (ed. secundària) i "rhetor" (ed. superior)


L'educació primària comprenia els nens de 7 fins a 11 anys

"abecedarii", "silabarii","nominarii"

Els mestres "ludi magister" solien ser esclaus grecs o romans molt intel•ligents


Els mestres no tenen un salari fixe i cobren mitjançant els regals que els ofereixen els pares dels alumnes.
"stylus" sobre tauletes de fusta recobertes amb cera


Càstigs físics
Abacus

L'ensenyament secundari 12 i 16 anys

Teoria gramatical mitjançant la lectura dels textos clàssics.

Aprenien a escriure bé sense faltes d'ortografia, barbarismes, solecismes ni ruralismes.

Les escoles estaven al fòrum.

L'ensenyament superior era impartit per un rhetor.

L'ensenyament superior comprenia els joves des de que prenien la toga viril fins als vint anys.

L'ensenyament superior estava destinar als joves que volien arribar a ser polítics o advocats. La societat estava dividida en classes socials determinades per la categoria (esclau, plebeu o patrici.
El govern era autocràtic
L'educació primària era pública(també hi havia mestres privats)
Gran importància de la figura del pare a la educació del nen
L'individu i la seva família eren part de l'Estat
Patriotisme
No hi ha una filosofia d'investigació científica, però si de creació de lleis
L'educació era bilingüe a tot l'Imperi (algunes assignatures en grec i altres en llatí)
Fins als 7 anys, els nens eren educats a casa.
L'educació es dividia en tres parts (primària, secundària i superior)
Nomes els homes podien ser professors
Els mestres s'anomenaven diferent segons l'estudi que impartissin. "Ludi magister, litterator o calculator" (ed. primària), "grammmaticus" (ed. secundària) i "rhetor" (ed. superior)
L'educació no era obligatòria
L'educació primària comprenia els nens de 7 fins a 11 anys
L'educació primària estava dividida en tres etapes: "abecedarii", "silabarii","nominarii"(quan aprenien les lletres, les síl•labes i les paraules)
Els mestres "ludi magister" solien ser esclaus grecs o romans molt intel•ligents
Els mestres no tenen un salari fixe i cobren mitjançant els regals que els ofereixen els pares dels alumnes. Molts mestres d'educació primària malvivien.
Els nens escrivien amb "stylus" sobre tauletes de fusta recobertes amb cera.
Els càstigs físics eren freqüents (es pegava als alumnes amb la fèrula)
Aprenien a calcular amb l'abac.
L'ensenyament secundari comprenia els joves entre 12 i 16 anys (quan prenien la toga virilis)
Aprenien fonamentalment teoria gramatical mitjançant la lectura dels textos clàssics.
Aprenien a escriure bé sense faltes d'ortografia, barbarismes, solecismes ni ruralismes.
Les escoles estaven al fòrum.
L'ensenyament superior era impartit per un rhetor.
L'ensenyament superior comprenia els joves des de que prenien la toga viril fins als vint anys.
L'ensenyament superior estava destinar als joves que volien arribar a ser polítics o advocats. Llibre I: Pedagogia de l'alumne (entorn....) “XIII. Sequitur in iis quae certum est effici non posse deformis pertinacia et inritus labor: nam sicut in vita, ita in causis quoque spes improbas habent; frequenter autem accidit ut fis etiam vera dicentibus fides desit videaturque talis advocatus malae causae argumentum. “ Fragment del llibre II L'educació a l'Imperi Conclusions Un professor de l'Imperi Romà no podria a l'IES Baix Montseny El sistema educatiu català està basat en el sistema educatiu romà Metodologia Classificació en etapes Agraïments Sergi Ricart, el meu tutor de TR

Carol Morata, alumna d'economia de 2n curs de la UB

Tots els meus "alumnes" de les pràctiques educatives visuals que van accedir a disfressar-se i van contestar l'enquesta

Alan Gutiérrez
Full transcript