Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Цусны эргэлтийн физиологи

No description
by

Jargalsaikhan Otgon

on 22 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Цусны эргэлтийн физиологи

Цусны эргэлтийн тогтолцоо нь зүрх, судаснаас бүрдэнэ.
Зүрх нь булчинлаг, хөндий эрхтэн. Биеийн жингийн 0,4- 0,46%- ийг эзэлнэ.
Зүрхний 3 давхрага:
Эпикард- мезотелоор үүсгэгдэнэ
Эндокард- эндотел, суурин мембран, эндотелийн доорх давхрага, булчин, уян ширхэг гэсэн 5 давхрагатай.
Миодард- Зүрхийг агшаах гол бүтэц юм. Зүрхний булчин нь 4 төрлийн эсээс тогтоно.
Зүрхний физиологи
Цусны эргэлтийн тогтолцооны физиологи
Цус, цусны эргэлтийн физиологи
Насс-101 Ж, Номин
Цусны их эргэлт
Цусны бага эргэлт
1. Ажлын миокардын эс /кардиомиоцит/
Үүргүүд:
Цусны үйл ажиллагааны дүнд эд эрхтнийг тэжээлийн бодис, гормон, ус, давс гэх мэт зүйлүүдээр хангана.
Эд эрхтнээс бодисын солилцооны эцсийн бүтээгдэхүүнүүд, нүүрс хүчлийн хийг ялгаруулах эрхтнүүдэд зөөвөрлөж, гадагшлуулна.
Ангилал:
Цусны их эргэлт
Цусны бага эргэлт ба тунгалагийн тогтолцоо
Үүрэг:
Кардиомиоцит эсийн энэхүү зохион байгуулалт нь зүрхний ховдол, тосгуурыг нэгдмэл үйл ажиллагаатай болгох .

Зүрхний булчингийн эсийн онцлог:
Т- гуурсан тогтолцоотой
Миофибрилл агуулна.
Миофибриллын бичил бүтэц
Цусны бага эргэлт
Зүрхний физиологи
Зүрхний булчингийн агшилт
2. Дамжуулах тогтолцооны эсүүд
/П-эс, Пуркиньегийн эс/
П-эс /пейсмекер эс/

Онцлог:
Зүрхэнд автомат дамжуурах тогтолцоог бүрдүүлнэ.
Зүрхэнд сэрлийг үүсгэж дамжуулна.
Кардиомиоцитээс том /урт- 100мкм, голч- 50мкм/
Миофибриллүүд багатай
Эсийн мембран нь Т-хоолойг үүсгэдэггүй
П- эсийн мембран өөрөө аяндаа үйлийн потенциал үүсгэдэг.
1. СА зангилаа
Зүрхэнд сэрэл СА-зангилаанд түрүүлж үүсдэг.

СА- зангилаанаас атериовентрикуляр зангилаа руу чиглэсэн 3 зангилаа хоорондын ширхэг гардаг. Үүнд:
Өмнөд - /Бахманы зам/
Дунд ширхэг - /Венкебахын зам/
Арын ширхэг - /Торелийн зам/
2. Атриовентрикуляр зангилаа
/АВ/
Зүрхний автомат дамжуулах тогтолцоо нь 3 үндсэн бүтцээс тогтоно
3. Гиссийн багц
/тосгуур ховдлын ширхэг/
Зүрхний сэрэх чанар
П-эсийн үйлийн потенциалын үе шат, үүсэх ионы механизм
Кардиомиоцит эсийн мембраны гадна, дотор талд зарим ионуудын агуулагдах хэмжээ
Кардиомиоцит эсүүдийн үндсэн шинж чанарууд
Кардиомиоцитын сэрлийн үе дэх сэрэх чанарын өөрчлөлт
3. Завсрын кардиомиоцид (Т- эс)
4. Дотоод шүүрлийн кардиомицит эс
Энэ эс нь кардиомиоцид, дамжуулах тогтолцооны эсүүдийн завсрын шинжийг агуулсан байдаг.
Энэ эсүүд нь тосгуурын булчинд байрлах бөгөөд атриопептид гэдэг гормоныг ялгаруулдаг.

Онцлог:
Миофибрилл бага агуулдаг учир агшилтын үйл ажиллагаанд бараг оролцдоггүй.
Дотоод зохицуулга
1. Эсийн дотоод зохицуулга
Зүрхэнд ирж буй цусны хэмжээнээс хамаарч миокардын үйл ажиллагааны эрчмийг зохицуулдаг
2. Эс хоорондын зохицуулга
Зүрхний нэг эсэд сэрэл үүсэхэд зүрхний булчингийн бүх эсүүдэд маш хурдан дамжиж, нэгэн зэрэг агшиж чаддаг.
3. Зүрхний дотоод, захын рефлексийн зохицуулга
Гадаад зохицуулга
1. Мэдрэлийн зохицуулга
2. Рефлекст зохицуулга
3. Шингэний зохицуулга
Зүрхний үйл ажиллагааны зохицуулга
Гадаад зохицуулга
Дотоод зохицуулга
1. Симпатик
2. Парасимпатик
1. Хеморецептор
2. Механорецептор
3. Барорецептор
Цусны их эргэлтийн гемоденамик
Гол үзүүлэлтүүд нь:
1. Артерын даралт
2. Захын нийлбэр эсэргүүцэл
3. Зүрхний минутын эзэлхүүн
4. Зүрхний үйл ажиллагаа
Цусны физиологи
Hemostasis

1. Vessel injury
2. Vascular spasm3. Platelet plug formation


4. Coagulation

Blood Clot
RBC

Platelet

Fibrin thread

Formed elements of blood /Hemoglobin/
Blood cell
Цус гэж юу вэ?
Улаан эсийн үүсэл
Feedback promotes formation of platelet Plug
Thrombin in H
emos
tasis

Улаан эсийн бүтэц
Renin Angiotensin Aldosterone System
Full transcript