Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Formatief toetsen - 4 november

No description
by

Anke Swanenberg

on 25 January 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Formatief toetsen - 4 november

Formatief toetsen
Anke Swanenberg
Welkom!
Doelen van deze workshop:
Begrijpen wat formatief toetsen inhoudt.
Een formatief lesidee kunnen bedenken.


Tip
Probeer dingen uit!
Voor ons ook een leerproces
Feedback mailen naar:
33186094.9609@e.linoit.com

Bedankt!

In hoeverre ben je bekend met formatief toetsen?
Carol Dweck -
How to Help Every Child Fulfil Their Potential

Groei mindset
Feedback
Procesgericht
Not yet
Formatief vs summatief toetsen
Expeditie Nederlands
3vwo : lesgeven zonder cijfers
Drie categorieën:
In ontwikkeling
In orde
Uitstekend
Toetsen als middel, niet als doel
Leerdoelen centraal: eigen criteria
Actieplan in plaats van cijfer
(Positieve) feedback

Formatieve evaluatie
Checklist
Leerdoel duidelijk voor leerling?
Criteria duidelijk voor leerling?
Is de toets een middel?
Meet de toets het proces?
Geef ik concreet feedback op het proces?
Kan de leerling iets met die feedback?
Gaat het leerproces verder?
Effectieve feedback

- Waar moet ik nu aan gaan werken? (
feedforward
)
- Wat is het doel? (
feedup
)
- Hoe sta ik nu ten opzichte van dit doel? (
feedback
)

Feedback moet aanzetten tot denken:
niet tot emotie
-
Dylan William

Meting moet aansluiten op waar de leerling op dat moment mee bezig is.
Meting moet aansluiten op concrete leerdoelen die voor de leerling bekend zijn.
Na de meting moet er tijd zijn om met de feedback aan de slag te gaan.

Goede feedback en meten
Opdracht
Bespreek je lesidee, -wens of -ervaring op het gebied van formatief evalueren met (een) collega('s):

Leerdoel?
Criteria?
Procesgericht?
Feedback!

Voorbeeld lesidee
Nederlands
Schrijfopdracht ter introductie
Leerlingen bedenken criteria
Leerlingen schrijven tekst
Leerlingen ontvangen beoordeling plus feedback
Leerlingen passen tekst aan
Leerlingen noteren schrijftips voor toekomst
“Hij had de test een vorm van natuurlijke selectie genoemd, maar in plaats van aan de slimste en meest capabele studenten was “overleving” voorbehouden aan degenen die er het best in slaagden de boel te belazeren; aan degene die het ritme, de ordening van de antwoorden doorhadden, die de teneur van de strikvragen doorzagen, die er slag van hadden juist te gokken en hun tijd zo effectief mogelijk over de vragen te verdelen. In plaats van Engels en kennis te doceren concentreerde het onderwijs zich op het aanleren van vaardigheden om te slagen voor de test. Was het een vorm van gokken, een manier om het systeem te slim af te zijn? Of een evolutionaire noodzaak?

De beste romanschrijvers kunnen doen geloven dat hun verhaal echt is.”
De onuitwisbare vlekken van een luipaard
- Kristopher Jansma
Feedback!
http://www.toets.nl/nieuws/woehoe-geen-cijfers
Meer weten?
Facebook: "Actief leren zonder cijfers", "Teachers Throwing Out Grades"
Pinterest: "Formative assessment"
Kennis checken
Uitleg formatief toetsen
Belang formatief toetsen
Wat doe ik?
Theoretisch kader
Praktijk
Waarom formatief toetsen?
Inzicht leerproces
Inzicht "hoe nu verder"?
Als docent kun je de lessen aanpassen op kennis van de leerling
Activerend voor leerling
Leerling meer eigenaar leerproces
Verhoogt leeropbrengsten (o.a. Heitink e.a., 2016)
Verschil formatief - summatief
Inhoud
Opdracht
Leerdoelen
- Je snapt wat formatief beoordelen is.
- Je kan uitleggen wat formatief beoordelen is.
- Je kan de voordelen van formatief beoordelen beargumenteren.
- Je kan een correcte email schrijven.

Activiteit
Schrijf een email naar een collega, waarin je hem enthousiasmeert over formatief beoordelen.

Criteria
Waaraan moet deze email voldoen? (inhoudelijk/vorm)
https://answergarden.ch/372944Je kun het begrip “formatief beoordelen” helder uitleggen.
Je hebt verschillende, overtuigende argumenten voor formatief beoordelen genoemd.
Je mail heeft een aanhef.
Je mail heeft een afsluiting.
Je mail heeft een logische opbouw
(Start met uitleg begrip/aanleiding schrijven, inhoud – argumenten formatief beoordelen, afsluiting – wat je van je collega verwacht.)
Je mail bevat alinea’s .
Je schrijf in correct Nederlands.
Je mail heeft een positieve toon.
Succescriteria bij de opdracht
Bron: Vera Simon Thomas,
Telt dit mee
, 2016
Praktijkvoorbeelden
Presenteren
Lesmethode laten schrijven
Tekstverklaringsdossier
Leerlingen geven les over deelonderwerpen (van bijvoorbeeld literatuurgeschiedenis)
Keuzeopdrachten met moeilijkheidsgraad
Full transcript