Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Elektriciteit

No description
by

Hanneke Vermeulen

on 8 December 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Elektriciteit

Elektriciteit
Thema 3
Stroomsterkte
De stroomsterkte is de hoeveelheid coulomb die per seconde een bepaald punt in de stroomkring passeert.
Symbool stroomsterkte = I
Eenheid stroomsterkte = Ampere (A) of Coulomb per seconde (C/s)
Spanning
De spanning is de hoeveelheid energie die door een Coulomb kan worden vervoerd.
Symbool spanning = U
Eenheid spannig = Volt (V) of Joule per coulomb(J/C)
Vermogen
Het vermogen is de hoeveelheid energie die per seconde door een apparaat wordt verbruikt.
Symbool vermogen = P
Eenheid vermogen = Watt (W) of Joule per seconde (J/s)
P = U x I
Vermogen = Spanning x stroomsterkte
Formules
P = U x I
E = P x t
n = Enuttig / Etotaal
Elektriciteitsverbruik
Elektriciteitsverbruik is de hoeveelheid energie die een apparaat verbruikt
Symbool Elektriciteitsverbruik = E
Eenheid elektriciteitsverbuik = Joule (J)
E = P x t
Elektriciteitsverbruik = Vermogen x tijd
Onthouden!
1 kWh = 3600000 J
kWh = kilo Watt uur
kWh naar J betekent dus vermenigvuldigen met 3600000
J naar kWh betekent dus delen door 3600000
Rendement
Rendement is het gedeelte van de energie dat nuttig wordt gebruikt in een apparaat.
n = Enuttig / E totaal

Rendement = Nuttige Elektriciteitsverbruik / Totale Elektriciteitsverbruik
Serieschakelingen
Alle onderdelen zijn achter elkaar geschakeld
Ubron = U1 + U2 + U3......
Itotaal = I1= I2=I3....
De bronspanning wordt verdeeld over het aantal apparaten in de schakeling
De stroomsterkte is voor elk apparaat gelijk
Parallelschakelingen
Alle onderdelen worden naast elkaar geschakeld, hebben hun eigen stroomkring.
Itotaal = I1 + I2 + I3....
De totale stroomsterkte wordt verdeeld over het aantal apparaten in de schakeling
Ubron = U1 = U2 = U3....
De bronspanning is voor elk apparaat gelijk
Speciale componenten
Veel componenten in een schakeling hebben een speciale functie
Diode - LED
Diode is een component die de stroom maar in 1 richting doorlaat.
Een LED (light emitting diode) is een diode die licht geeft.
Transistor
Als op de B spanning komt te staan, wordt de stroom in de bij E aangegeven richting doorgelaten.
LDR
Light depending resistance
Lichtgevoelige weerstand. De weerstand neemt af als er veel licht op valt, en hij neemt toe wanneer het donker wordt.
NTC
Negative temperature coefficient
Temperatuurgevoelige weerstand. De weerstand neemt af bij een stijgende temperatuur, en neemt toe als de temperatuur daalt
Schuifweerstand
Instelbare variabele weerstand. Je kunt hiermee de
stroomsterkte
beinvloeden
Potentiometer
Instelbare variabele weerstand. Je kunt hiermee de
spanning
beinvloeden.
Automatische Schakelingen
Automatische schakelingen zijn componenten die 'zelf' een handeling kunnen uitvoeren.
De poorten hebben een ingang en uitgangssignaal die 1 (aan) en 0 (uit) kunnen zijn. Deze gegevens zetten we in een waarheidstabel.
En-poort
OF-poort
Invertor
Comparator
Statische Elektriciteit
Statische elektriciteit ontstaat door wrijving. Hierdoor komen er extra elektronen op een voorwerp. Als je die voorwerp aanraakt dan gaan de elektronen weer van het voorwerp af, en voel je een schokje.
Elektromagnetisme
Rekenen met
Hoog en Laag spanning
Transformator
Pp = Ps
Up x Ip = Us x Is

Ns/Np = Us/Up

Primaire kant = Pp
Secundaire kant = Ps
Formule: Pp = Ps dus Up x Ip = Us x Is

De spanning per winding = de spanning gedeeld door het aantal windingen.
Formule: Ns/Np = Us/Up
Hoog en Laag spanning
De spanning vanuit de elektriciteitscentrale gaat via een hoge spanning naar de hoogspanningskabel. Een transformatorhuisje zet de hoge spanning om in een lage spanning via een transformator.
Een elektromagneet bestaat uit een spoel (aantal windingen van koperdraad) en weekijzeren kern (legering van ijzer en silicium), die aangesloten wordt op een batterij.

Een elektromagneet kan beinvloed worden door:
1: de stroomsterkte
2: aantal windingen
3: aanwezigheid weekijzeren kern
Op de + ingang staat een referentiespanning.
Als die spanning wordt bereikt komt er pas een signaal op de uitgang.
Full transcript