Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ขัตติยพันธกรณี

No description
by

Ging'Zz Chatchaba

on 17 December 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ขัตติยพันธกรณี

ขัตติยพันธกรณี
พระราชนิพนธ์โดย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
อินทรวิเชียรฉันท์ 11
อินทรวิเชียร แปลว่า สายฟ้าของพระอินทร์

อินทรวิเชียรฉันท์ หมายถึงฉันท์ที่มีลีลาอัน
รุ่งเรืองงดงามดุจสายฟ้าซึ่งเป็นอาวุธของ
พระอินทร์

นิยมใช้แต่งข้อความที่เป็นบทชมหรือ
บทคร่ำครวญ บทสวดหรือพากย์โขนด้วย

มีแบบแผนเหมือนกับ กาพย์ยานี 11 แต่เพิ่ม ครุ, ลหุ เข้าไป
อินทรวิเชียรฉันท์ 11
ลักษณะคำประพันธ์
คำครุ หมายถึง คำที่ประสมด้วยสระเสียงยาวในแม่ ก กา เช่น กา ตี งู

กับคำที่ประสมด้วยสระเสียงสั้นหรือยาวก็ได้ที่มีตัวสะกด เช่น นก

บิน จาก รัง นอน และคำที่ประสมด้วยสระ อำ ไอ ใอ เอา

ซึ่งถึอว่าเป็นเสียงมีตัวสะกด

คำครุ เวลาเขียนเป็นสัญลักษณ์ ใช้เครื่องหมายเหมือนไม้หันอากาศ
คำครุ
คำลหุ หมายถึง คำที่ประสมด้วยสระเสียงสั้นในแม่ ก กา เช่น จะ ติ มุ เตะ

และคำที่ใช้พยัญชนะตัวเดียว เช่น ก็ บ่ ณ ธ นอกจากนี้คำที่ประสมด้วย

สระอำ บางทีก็อนุโลมให้เป็นคำลหุได้ เช่น ลำ

คำลหุ เวลาเขียนเป็นสัญลักษณ์ ใช้เครื่องหมายเหมือนสระอุ
คำลหุ
เเผนผังอินทรวิเชียรฉันท์ 11
โคลงสี่สุภาพ
โคลงสี่สุภาพหนึ่งบทจะมี ๔ บรรทัด

บรรทัดหนึ่งเรียกว่า "บาท"

บาทหนึ่งจะมี ๒ วรรค
วรรคหน้าจะมี ๕ คำ
วรรคหลังของบาทที่ ๑

บาทที่ ๒ และบาทที่ ๓ จะมี ๒ คำ

วรรคหลังของบาทที่ ๔ จะมี ๔ คำ

ซึ่งรวมแล้วโคลงสี่สุภาพหนึ่งบทจะมีจำนวนคำทั้งสิ้น ๓๐ คำ
โคลงสี่สุภาพ
เเผนผังโคลงสี่สุภาพ


เป็นบทที่มีที่มาจากเหตุการณ์จริงในประวัติศาสตร์ ในระยะหัวเลี้ยวหัวต่อที่เกี่ยวกับความอยู่รอดของประเทศของ เรา เหตุการณ์นี้คือเหตุการณ์ ร.ศ. 112 ซึ่งตรงกับ พ.ศ. 2436 ไทยขัดแย้งกับฝรั่งเศสเรื่องเขตแดนทางด้านเขมร ฝรั่งเศสส่งเรือปืนแล่นผ่านป้อมพระจุลจอมเกล้าฯ เข้ามาจอดทอดสมอหน้าสถานทูตฝรั่งเศส ถืออำนาจเชิญธงชาติฝรั่งเศสขึ้นเหนือแผ่นดินไทย ตรงกันวันที่ 14 กรกฎาคม
ซึ่งเป็นวันชาติฝรั่งเศสและยื่นคำขาดเรียกร้องดิน
แดนทั้งหมดทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำโขง ซึ่งขณะนั้นอยู่ใต้อำนาจปกครองของไทย

เนื่องจากไทยให้คำตอบล่าช้า ทูตปาวีของฝรั่งเศสจึงให้เรือ
ปืนปิดล้อมอ่าวไทย เป็นการประกาศสงครามกับไทย ซึ่งข้อเรียกร้องของฝรั่งเศส ได้เเก่

1.ฝรั่งเศสต้องได้ดินแดนทั้งหมดทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำโขง
2.ไทยจะต้องลงโทษนายทหารทุกคนที่ก่อการรุกรานที่ชายแดน
3.ไทยจะต้องเสียค่าปรับแก่ฝรั่งเศสเป็นจำนวน 3
ล้านฟรังค์เหรียญทอง
ขัตติยพันธกรณี
เหตุการณ์นี้ทำให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ
เสียพระราชหฤทัยเป็นอย่างยิ่งจนทรงพระประชวรหนัก ไม่ยอมเสวยพระโอสถใด ๆ

ในระหว่างนั้นได้ทรงพระราชนิพนธ์บทโคลงและ
ฉันท์ระบายความทุกข์โทมนัสในพระราชหฤทัยจนไม่ทรงปรารถนาที่จะดำรงพระชนม์ชีพอีกต่อไป

ทรงส่งบทพระราชนิพนธ์ไปอำลาเจ้านาย
พี่น้องบางพระองค์รวมทั้งสมเด็จกรมพระยาดำรงฯ ซึ่งเป็นพระเจ้าน้องยาเธอด้วย เมื่อทรงได้รับสมเด็จกรมพระยาดำรงฯ ก็ทรงนิพนธ์บทประพันธ์ถวายตอบทันที

กำลังพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอม
เกล้าฯ กลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง กลับเสวยพระโอสถ และเสด็จออกว่าราชการได้ในไม่ช้า
อินทรวิเชียรฉันท์ทั้งหมด มีเนื้อความแสดงความวิตกและความทุกข์ของประชาชนชาวไทยในพระอาการ
ประชวรของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ สำหรับตัวพระองค์เองนั้น

ถ้าเลือดเนื้อของพระองค์เจือยาถวายให้หายประชวรได้ก็ยินดีจะทูลเกล้าฯ ถวาย ทรงเปรียบประเทศชาติเป็นรัฐนาวามีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ
ทรงเป็นผู้บัญชาการเรือ

เมื่อมาทรงพระประชวรและไม่ทรงบัญชาการ ผู้กระทำหน้าที่ต่าง ๆ ในเรือก็ปฏิบัติหน้าที่ของตนไม่ถูก เป็นธรรมดาเมื่อเรือแล่นไปในทะเลในมหาสมุทร
-มีบางครั้งอาจเจอพายุหนักบ้างเบาบ้าง ถ้ากำลังเรือดีก็แล่นรอดไปได้ ถ้าหนักเกินกำลังเรือจะรับก็อาจจะล่ม พวกชาวเรือก็ย่อมจะรู้กัน ดังนั้นตราบที่เรือยังลอยอยู่ยังไม่จม ก็ต้องพยายามแก้ไขกันจนสุดความสามารถ เหมือนรัฐนาวาเจอปัญหาวิกฤติก็ต้องหาทางแก้จนสุดกำลังความสามารถถ้าแก้ไม่ได้ก็ต้องยอมรับสภาพว่าถึงกรรมจะต้องให้เป็นไป

แต่ถ้าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ ทรงทอดธุระเสีย ไม่ทรงหาทางแก้ไขในที่สุดรัฐนาวาก็ย่อมจะไปไม่รอดต่างกันก็แต่ว่าถ้าพระองค์
พยายามหาทางแก้ไขจนเต็มกำลังพระปรีชาสามารถแล้วแก้ไขไม่ได้ ก็ไม่มีใครมาว่าได้ว่าพระองค์ขลาดเขลาและไม่เอาพระทัยใส่ในการแก้ไขปัญหาของประเทศถึงจะพลาดพลั้งก็ยังได้รับการยกย่องและความเห็นใจว่าปัญหาหนักใหญ่เกินกำลังจะแก้ไขได้
สมเด็จกรมพระยาดำรงฯ ทรงเปรียบตัวพระองค์เองเหมือนม้าที่
เป็นพระราชพาหนะ เตรียมพร้อมที่จะรับใช้เทียบหน้าพลับพลา คอยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯประทับและทรงบัญชาการให้ม้าไปทางใด ก็ยินดีจะทำตามพระราชบัญชา ไม่ว่าจะลำบากหรือใกล้ไกลเพียงใดก็ทรงยินดีรับใช้จนสิ้นพระชนม์ชีพ ถึงจะวายพระชนม์ก็จะตายตาหลับด้วยได้ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจที่มีต่อชาติบ้านเมืองสมกับพันธกรณีแล้ว

ทรงขอให้อำนาจแห่งคำสัตย์ของพระองค์ดลบันดาลให้พระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯทรงหายจากการประชวรทั้งพระวรกายและพระราช หฤทัย และขอให้สำเร็จพระราชประสงค์ที่ทรงปรารถนา ให้เหตุที่ทำให้ทรงขุ่น
ขัด พระราชหฤทัยเคลื่อนคลายเหมือนเวลาหลายปีได้ผ่านพ้นไป และขอให้ดำรงพระชนม์ชีพยืนนานเพื่อเกื้อกูลและสร้างความเจริญแก่ประเทศ
ไทยตลอดไป
เนื้อเรื่อง
คุณค่าด้านสังคม
๑. สะท้อนความคิด ความเชื่อของคนไทยในอดีตได้เป็นอย่างดี

๒.ปลุกจิตสำนึกให้คนในชาติหวงแหนรักษาผืนแผ่นดินไทยไว้ให้

ดำรงอยู่สืบไปและตระหนักถึงความเหนื่อยยากของบรรพบุรุษที่

ต้องยอมแลกด้วยชีวิตเพื่อรักษาฝืนแผ่นดินนี้ไว้
คุณค่าด้านวรรณศิลป์
๑. มีการใช้ฉันทลักษณ์ที่หลากหลายเป็นแบบอย่างของการแต่งลิลิต

๒. ไพเราะด้วยสัมผัสนอก สัมผัสใน สัมผัสสระและอักษรการเล่นคำซ้ำคำ

๓. มีการใช้ภาพพจน์ต่างๆ ทั้งอุปมา อุปลักษณ์ อัพภาส ฯลฯ

๔.บทนิราศก่อให้เกิดอารมณ์สะเทือนใจอัน

เป็นความงามเชิงวรรณศิลป์ได้ดี

๕. การปิดเรื่องน่าประทับใจ คือการตั้งจิต

อธิษฐานของกวีผู้แต่เป็นบทที่มีผู้จดจำกันได้
รายชื่อสมาชิก
นางสาวขวัญชนก ใจกล้า เลขที่ 4
นางสาวฉัตรชบา มณีรัตน์ เลขที่ 5
นายณัฐวุฒิ ช่วยไชยศรี เลขที่ 8
นายธชพงศ์ อู้สกุลวัฒนา เลขที่ 10
นางสาวเนติมา กรุงทอง เลขที่ 18
นายปริญญา ปลักปลา เลขที่ 19
นายภานุวัฒน์ ไม้แก้ว เลขที่ 24
นางสาวมริสา พุทโกสิทธิ์ เลขที่ 27
นายวัชรพงศ์ ทิพย์ธารา เลขที่ 30
นางสาวสุรีย์มาศ โรจน์ณรงค์ เลขที่ 37

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7

อ้างอิง
กนกวรรณ ชัยเลิศศุภวงศ์. (2555). คุณค่าด้านต่างๆ (ออนไลน์). สืบค้นจาก :
http://www.thaigoodview.com/45702 [17 ธันวาคม 2558]

คณิศร ไพศาล. (2552). ขัตติยพันธกรณี (ออนไลน์) . สืบค้นจาก :
https://kingkarnk28.wordpress.com/2015 [17 ธันวาคม 2558]
Full transcript