Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

De arbeidsovereenkomst

Deel 2: De soorten arbeidsovereenkomsten - De verplichtingen van de werkgever en werknemer.
by

Reuskens Hanne

on 2 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of De arbeidsovereenkomst

DEEL 2:
Soorten arbeidsovereenkomsten
Verplichtingen van de werknemer en werkgever De arbeidsovereenkomst Arbeidsovereenkomsten naar de
duur van arbeid Soorten arbeidsovereenkomsten Verplichtingen van de werknemer en werkgever Arbeidsovereenkomsten naar de aard
van de arbeid Arbeiders
Bedienden Overeenkomsten naar de aard van de arbeid: Wanneer een werknemer en een werkgever een arbeidsovereenkomst met elkaar afsluiten, gelden er voor beide partijen enkele verplichtingen: Overeenkomsten naar de duur van de arbeid: Arbeiders
Bedienden
Handelsvertegenwoordigers
Dienstboden
Huisarbeiders
Studenten Onbepaalde duur
Bepaalde duur Meest voorkomend: Enkele specifieke overeenkomsten:
Handelsvertegenwoordigers
Dienstboden
Huisarbeiders
Studenten Onbepaalde duur
Bepaalde duur Meest voorkomend Enkele specifieke overeenkomsten Vijf plichten van de werknemer
Zeven plichten van de werkgever Plichten van de werknemer De werknemer dient:

4. Te waken over zijn eigen veiligheid, en ook over die van zijn medearbeiders, van de werkgever en van derden.

5. Het aan hem toevertrouwde arbeidsgereedschap en de ongebruikte grondstoffen in goede staat aan de werkgever terug te geven. De werknemer dient:

1. Zijn werk zorgvuldig, eerlijk en nauwkeurig te verrichten op de tijd, plaats en wijze zoals is overeengekomen.

2. Te handelen volgens de bevelen en instructies die hem worden gegeven door de werkgever, zijn lasthebbers of zijn aangestelden. Plichten van de werknemer Plichten van de werknemer De werknemer dient:

3. Zich zowel gedurende de overeenkomst als na het beëindigen ervan te onthouden:

a. fabrieksgeheimen, zakengeheimen of geheimen in verband met persoonlijke of vertrouwelijke aangelegenheden, waarvan hij in de uitoefening van zijn beroep kennis kan hebben, bekend te maken.

b. daden van oneerlijke concurrentie te verrichten of daaraan mede te werken. Na het einde van de overeenkomst kan concurrentie tegenover de ex-werkgever verboden worden. Plichten van de werkgever Plichten van de werkgever Plichten van de werkgever De werkgever dient:

1. De werknemer te doen arbeiden op de wijze, tijd en plaats zoals is overeengekomen, indien noodzakelijk door het ter beschikking stellen van de nodige hulp, hulpmiddelen en materialen.

2. Er voor te zorgen dat de arbeid wordt verricht in behoorlijke omstandigheden met betrekking tot de veiligheid en de gezondheid van de werknemer en dat hem bij een ongeval de eerste hulp verstrekt kan worden. De werkgever dient:

3. Het loon te betalen op de wijze, tijd en plaats zoals is overeengekomen.

4. De werknemer behoorlijk te huisvesten en gezond en voldoende voedsel te verstrekken ingeval hij de verbintenis heeft aangegaan om hem kost en inwoning te verschaffen.

5. De werknemer de nodige tijd te geven om zijn geloofsplichten, en ook zijn burgerlijke verplichtingen die uit de wet voortvloeien, te vervullen. De werkgever dient:

6. De nodige zorg en aandacht te wijden aan het onthaal van de werknemers en van de jeugdige werknemers in het bijzonder.

7. Te zorgen voor het arbeidsgereedschap dat aan de werknemer toebehoort, en ook voor de persoonlijke voorwerpen die door de werknemer in bewaring moeten worden gegeven.
--> In geen geval mag de werkgever dat arbeidsgereedschap of die persoonlijke voorwerpen weigeren terug te geven.
Full transcript