Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Romantyzm

No description
by

Ania Lipiec

on 3 March 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Romantyzm

Anna Lipiec Romantyzm Skąd się wziął romantyzm? Pod koniec XVIII wieku ludzi dopada poczucie kryzysu. Wszystko przez Wielką Rewolucję Francuską. Wprowadzono reformy społeczne i uchwalono Deklarację Praw Człowieka i Obywatela. Rewolucja wymknęła się jednak spod kontroli. Władza przechodziła z rąk do rąk. Ciągle zmieniał się ustrój Francji. W końcu władzę przejął Napoleon Bonaparte ogłaszający się Cesarzem i podbijający całą Europę. Zmiany polityczne rodzą zmiany w głowach ludzi. Kolejne narody zdobywają się na powstania. Rozwój nowej warstwy społecznej, mieszczaństwa, powodował zmiany w kulturze. Powstawała bowiem nowa grupa odbiorców sztuki z własnymi potrzebami, oczekiwaniami i możliwościami odbioru. Klasyczne kanony zadowalały magnatów. Bogacący się mieszkańcy miast potrzebowali innych wzorów. Dał im je romantyzm. Romantyzm w Europie Romantyzm to prąd ideowy , artystyczny i literacki rozwijający się w Europie pod koniec XVIII w. i w
1. połowie XIX wieku w wyniku rozwoju ruchów wolnościowych nawiązujących do ideałów rewolucji francuskiej . Romantyzm był reakcją przeciwko klasycyzmowi i racjonalizmowi , charakteryzował się swobodą kompozycji i stylu w literaturze i sztuce , wprowadzeniem elementów fantastyki , nastrojowością i uczuciowością . Odznaczał się zamiłowaniem historyzmu i egzotyki , a także wprowadzał idee patriotyczne i wolnościowe . Romantyzm w Polsce Za początek romantyzmu w Polsce uważa się rok wydania pierwszego tomu poezji Adama Mickiewicza (1822), natomiast epokę tę kończy upadek powstania styczniowego w roku 1864. Jednak romantyzm nie od razu zawitał w Polsce. W 1820r. uznawanym za koniec oświecenia toczyły się jeszcze spory pomiędzy klasykami i romantykami. Jeden z profesorów UW - Kazimierz Brodziński próbował pogodzić romantyków z klasykami w rozprawie "O klasyczności i romantyczności", natomiast Śniadecki w dziele "O pismach klasycznych i romantycznych" przeciwny był jego teoriom. W większości romantyzm polski był podobny do romantyzmu europejskiego. W epoce tej na pierwszy plan wysunęła się walka o niepodległość. Na Zachodzie mieszczanie i chłopi byli wolni, natomiast w Polsce nadal panował ustrój feudalny. Cechy charakterystyczne romantyzmu:
- postawienie uczucia ponad rozumem, bo to ono najbardziej pomaga człowiekowi poznać tajemnice życia i świata;
- możliwość nawiązania kontaktu ze światem nadprzyrodzonym;
- pojawienie się w literaturze wątków baśniowych, fantastycznych, korzystanie z podań i legend;
- tajemniczość;
- nawiązanie do motywów historycznych, w szczególności średniowiecznych;
- orientalizm;
- złamanie reguł i zasad klasycznej poetyki, która krępowała rozwój jednostki;
- indywidualizm. Europa: 1. połowa XIX wieku
Polska: 1822-1963 r. Przedstawiciele romantyzmu w Europie Anglia George Byron Charles Dickens William Shakespeare Angielski poeta i dramatopisarz a w późniejszym okresie życia również aktor. Był najstarszym synem John'a i Marry. Był on autorem 36 sztuk. Pisał kroniki historyczne, komedie oraz tragedie. Kroniki w większości tematycznie związane z dziejami Anglii w XV w. Najważniejszym motywem jego dramatów jest problem władzy, która jawi się jako demoralizująca i niszcząca.Za najlepsze dzieła uważa się: „Poskromienie złośnicy”, „Stracone zachody miłości”, „Sen nocy letniej”, ,,Romeo i Julia'', czy ,,Hamlet''. Autor poematów ("Wędrówki Childe Harolda"), powieści poetyckich ("Giaur") i dramatów, twórca nowego typu bohatera romantycznego uosabiającego zasadnicze konflikty epoki; wprowadził do poezji orientalizm. Charakterystyczny dla twórczości Byrona jest wykreowany bohater bajroniczny, czyli człowiek samotny, zbuntowany, wyjątkowy, nieszczęśliwie zakochany, a także skazany na tragiczny koniec. Urodzony 2 lutego 1812 roku, od najmłodszych lat musiał sam dbać o siebie. Jako dziecko poznał nędzę, głód i pracę w fabryce.Pomimo tego zdobył wykształcenie i otrzymał posadę dziennikarza. Jego pierwszym utworem był ,,Klub Pickwicka''. Dzięki niemu zdobył popularność i sporo zarobił. Mógł więc zająć się literaturą. Następne powieści Dickensa to ,,Oliver Twist'', ,,Dawid Copperfield''. Poruszał w nich problem ludzi ,a szczególnie dzieci skrzywdzone przez los. Inną grupą utworów są opowieści gwiazdkowe: ,,Świerszcz za kominem'', ,,Opowieść wigiljna''. Dickens zmarł w 1870 roku w Gardhill Place. Wolfgang Goethe Friedrich Schiller Niemcy Sentymentalistyczny poeta, w którego twórczości dominowały nastroje buntu i dążenia do odzyskania dawnej potęgi Rzeszy prowadzące do kultu średniowiecza oraz postawa "bólu istnienia"; autor dramatów : "Goetz von Berlichingen", "Faust", powieści "Cierpienia młodego Wertera", ballad o charakterze ludowym ( "Śpiewak", "Król elfów") Już podczas studiów w akademii fascynowały go dzieła artystów, którzy tworzyli utwory w jego epoce. Lektura dzieł tych pisarzy stała się impulsem do stworzenia czegoś swojego. Dlatego już w 1781 roku wydane zostało dzieło 'Zbójcy', które później stało się znanym na cały świat utworem. Następnie prześladowany otrzymał zakaz wydawania innych komedii. Taki stan rzeczy sprawił, że musiał wyjechać. W 1789 r. Schiller przeprowadził się do Weimaru. Chociaż Schiller podupadał na zdrowiu kontynuował pracę nad dramatami okresu klasycznego. Po długiej, ciężkiej chorobie umarł w wieku 45 lat. Germaine de Stael Victor Hugo Aleksander Puszkin Francja Poetka rewolucyjna, wrogo odnosząca się do cesarstwa Napoleona i z tego powodu emigrowała do Szwajcarii; podróżowała po całej Europie - ,, Niemczech" ,,O literaturze i jej powiązaniach z instytucjami społecznymi". Podzieliła literaturę europejską na : literaturę Południa ( poezja starożytnej Grecji i Rzymu oraz poezja klasyków XVII-wiecznych) i Północy (niemiecka, angielska i skandynawska). Największy z romantyków francuskich, dokonał przełomu romantycznego we Francji, np.: dramat "Cromwell" stanowił swego rodzaju manifest romantyczny i przykład nowego typu dramaturgii; ideowo dramaturgia Hugo wyraża tendencje republikańskie i demokratyczne; Hugo był autorem licznych powieści ("Nędznicy", "Katedra Marii Panny w Paryżu", Człowiek śmiechu") i wierszy (zbiory "Ody i ballady", "Liście jesienne", "Pieśni o zmierzchu") Przez pewien czas związany z dekabrystami, stąd często powtarzają się idee wolnościowe w jego poezji ("Pismo na Sybir"), jak i i poematach ("Eugeniusz Oniegin", "Rusłan i Ludmiła"); proza Puszkina to : opowiadania "Córka kapitana", "Dama pikowa"; Puszkin to także autor dramatu romantycznego "Borys Godunow" Przedstawiciele romantyzmu w Polsce Aleksander Fredro Juliusz Słowacki Adam Mickiewicz Urodził się w 1793 r. w Surochowie, a zmarł 1876 r. we Lwowie. Poeta pochodził z bogatej rodziny szlacheckiej herbu Bończa Fredro przeszedł dwa etapy edukacji - uczył się w domu pod okiem guwernera oraz zdobywał wiedzę poprzez nabieranie doświadczenia życiowego .Jako szesnastoletni chłopiec wstąpił do armii Księstwa Warszawskiego. W 1814r. wrócił do rodzinnego majątku pod Lwowem, gdzie później osiedlił się na stałe. Najważniejsze utwory i dzieła to '' Pan Geldhab '', ,,Pan Jowialski '', ,,Śluby panieńskie '', ,,Zemsta '', ,,Dożywocie '', ,,Wielki człowiek do małych interesów ''. ą Żył w latach: 1809-1849 Był wybitnym poetą i dramaturgiem. Ukonczył studia prawnicze w Wilnie. Dzięki swoim wierszom które zachęcały do podejmowania walki zbrojnej , zyskał wówczas duży rozgłos. Po upadku powstania wyjechał za granice. Przez kilka lat mieszkał w Genewie i we Florencji. Dużo podróżował. Podczas pobytu w Szwajcarii Juliusz Słowacki napisał m.in. dwa słynne dramaty: ,,Kordian" i ,,Balladyna". W swojej późniejszej twórczosci podejmował zagadnienia walki narodowyzwolenczej i historycznych przyczyn niewoli narodu polskiego. Poeta spoczywa teraz obok Adama Mickiewicza w krypcie na Wawelu. Adam Mickiewicz urodził się 24 grudnia 1798 w Zaosiu koło Nowogródka, zmarł 26 listopada 1855 w Stambule. Ożenił się z Celiną Szymanowską, z którą miał sześcioro dzieci. Debiutował "Zimą miejską" na łamach "Tygodnika Wileńskiego" w 1818 roku. Należał do Stowarzyszenia Filomatów. W 1820 opublikował "Odę do Młodości" a pod koniec tego samego roku ukazał się wiersz pt. "Pieśń Filaretów".W 1822 powstał zbiór "Ballad i romansów" uważany za debiut Mickiewicza. Jego inne ważne dzieła to : ,,Pan Tadeusz'', ,,Dziady'', ,,Romantyczność'', ,,Sonety Krymskie'', a także ,,Reduta Ordona''. Wzór bohatera - tajemniczy, nie znamy dokładnie jego życiorysu
„umarł - nie doszedł nikt po jego zgonie, jak się nazywał,
w której świata stronie jego ojczyzna”

- skłócony ze światem indywidualista

- samotnik z wyboru, zamknięty sam w sobie

- przeżywa nieszczęśliwą miłość

- krytykuje ludzi rozumnych, lgnie do dzieci, wariatów, szaleńców, zabójców

-dążący do wolności i szczęścia

-odkrywający swoje powołanie w służbie narodu, patriotyczny szlachcic

-chłop lub chłopka poniżani przez pana Główne pojęcia: Mistycyzm - pryzmat uczucia nad rozumiem , uznanie świata duchowego za prawdziwy obszar poznawania "prawd żywych"

Artysta - poeta jako genialna jednostkowa , wieszcz , przewodnik narodu i ludzkości w dążeniu do wolności , niezależności , absolutu , akt tworzenia jako powtórzenie kreatywnego pragestu Boga

Sztuka realizacją "absolutu" zawierającą pierwotne pierwiastki bytu , uznanie , że tylko w sztuce można najdoskonalej wyrazić podstawowe prawdy dotyczące człowieka i świata

Natura - jako byt idealny , wolny od działania czasu , wieczny , symbol przeszłości , teraźniejszości i przyszłości , panują w niej doskonale , pierwotne prawa , jest wolna , niezależna , nieujarzmiona , potężna

Uczuciowość , wrażliwość , emocjonalizm , silne poczucie istnienia innej rzeczywistości

Ludowość - fascynacja ludem podyktowana wiarą , że właśnie w tej warstwie , żyjącej w harmonii z naturą

Mesjanizm - koncepcja ocalenia narodów Europy

Orientalizm - fascynacja tradycją , kulturą , obyczajowością i przyrodą Wschodu . Dziękuję za uwagę Rosja
Full transcript