Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

El Fili 27

No description
by

Kath Movilla

on 2 February 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of El Fili 27

Mga Tauhan Buod Kaisipan: * Sakit ng mga prayle sa pagtuturo:
- binabawasan ang pagbibigay ng kaalaman
- pinapatay ang sigasig at sigla ng mag-aaral
- kaisipang luma
- mga simulaing kasalungat ng pagsulong

* Parang mga bilanggo ng gobyerno ang mga estudyante

*Parang may sabuwatan ang pamahalaan at ang mga Pilipino upang manatiling mangmang ang mga ito

*Napakagat labi si Padre Fernandez. Lumampas na raw si Isagani sa guhit ng pag-uusap sa mga paratang na ito
* Ipinatawag ni Padre Fernandez si Isagani sa isang katedratiko Kabanata 27 * Ang mga Prayle sa lahat ng orden ay mga kontratista ng karunungan. Hindi nararapat na na matuto dahil balang araw ay magpapahayag ng paglaya.

*Katambal ng tao ang kalayaan, talino at karunungan

* Sa karapat-dapat lamang daw ipinagkakaloob ang karunungan sagot ng pari. Ang ipagkaloob ito sa walang tibay ng loob at mayroong masamang asal ay kamalian

*Kung ano kami ay kayo ang may gawa. Ang bayang inaalipin ay natutong magkunwari; ang paghaharian ay lumikha ng mga alipin.Kung pagkatapos ng panahong iyon ay walang nayari ang manggagawa ng palayok kundi mga sira siya’y napakatanga marahil. * Masama o marumi ang putik na ginamit

*Kung gayo’y higit pang napakahangal gayong alam na palang masama at marumi ang putik ay bakit nagpapatuloy pa sa pagsasayang ng panahon. Manlilinlang at magnanakaw pa dahil alam nang walang ibubunga ang ginagawa niya’y patuloy pa sa pagtangap kabayaran. Talipandas dahil ayaw nilang subukin ang kakayahan ng iba sa paggawa ng magiging kapakipakinabang.

* Noon lamang siya nakaranas ng pagkatalo sa isang estudyanteng Pilipino lamang.

* Kami’y napapagitna sa dalawang sibat sa inyo at sa pamahalaan . Kung ano ang utos sa amin ay siya naming sinusunod.

*Pinulaan ni Isagani ang pagtatago ni Padre Fernandez sa likod ng pamahalaan

*May mga batas na mabuti ang layon nguni’t masama ang ibinubunga. Maglagda kayo ng isang batas, kahit sa Espanya, at pag-aralan ng mga tao kung paano ito madaraya. * Katungkulan ng bawat tao na hanapin ang kanilang kaganapan ng pagkatao.

* Katutubo sa tao na linangin ang kanyang talino at lalong matindi ang nais na ito rito dahil ito’y hinahadlangan

* Ang masamang ugali ninyo ay di dapat isisi sa amin ni sa Pamahalaan kundi sa masamang pagkakatatag ng aming kapisanan. Ang naghahangad magpatotoo ng lahat ay wala isa mang napatutunayan. Ang mga kapisanan ay nawalan ng pag-iingat dahil sa umaapaw na kasaganaan.

* Likas sa tao ang kagustuhang makapag-aral lalo na at hinahadlangan.

*Ang bumubuhay sa pamahalaan ay humihingi sa pamahalaan ng liwanag upang lalong makatulong sa bansa. Pamahalaan na rin at ang mga prayle na rin ang pumipilit na kaming mga indiyo ay maghanap ng karunungan. Kami’y inyong hinuhubaran at pagkatapos ay pinagtatawanan ninyo ang aming kahihiyan. Ang Prayle at ang Estudyante Padre Fernandez- Isa siyang propesor sa ampliacion at kura sa Los Baños. Siya ang kumausap kay Isagani hinggil sa hangaring magkaroon ng akademya ng wikang Espanyol. Binigyan-diin niya na hindi lahat ng prayle ay tutol sa edukasyon subalit ang edukasyon ay dapat igawad sa mga karapat-dapat at handang mamamayan. Isagani- Siya ay pamangkin ni Padre Florentino at katipan ni Paulita Gomez. Maliban pa rito, si Isagani ay isa sa mga estudyanteng sumuporta sa hangaring magkaroon ng sariling akademya para sa wikang Kastila ang Pilipinas. * Pinaupo si Isagani ngunit nanatili siyang nakatayo * Dalawang libong estudyante - walang makapagsalita nang tapatan o harapan * Hindi kasalanan ng estudyante - pilibustero * Malaya raw magsalita si Isagani sa kanyang klase * Paborito ni Padre Fernandez si Isagani
Full transcript