Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Introduktion svenska 3 (100 poäng)

No description
by

sandra fara

on 29 August 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Introduktion svenska 3 (100 poäng)

Introduktion Svenska 3 (100 poäng)
Varför läser vi Svenska 3?
Ni ska utveckla följande förmågor så väl som möjligt:
Kursens olika arbetsområden
1. Den retoriska processen - Konsten att tala väl
Kursens olika arbetsområden
2. Vetenskapligt skrivande
Resultat
Feedback på uppgifter.
Här följer en presentation av vad vi kommer att arbeta med i kursen under läsårets gång och vilka förmågor ni ska utveckla så bra som möjligt.
Att kommunicera i både tal och skrift.
Att läsa och analysera skönlitteratur på ett litteraturvetenskapligt sätt.
Att skriva vetenskapliga texter .
Att ha kunskaper om det svenska språkets historia och språkets utveckling.
Kursens övergipande syfte är att förbereda er för studier på högskola.
Syftet med arbetsområdet är att ni ska
fördjupa er kunskap om hur
man enligt retorikens regler skapar
och framför
ett tal.
Att använda och förstå retoriska begrepp.
Under arbetsområdet ska ni
även att utveckla er förmåga:
Att framföra ett tal med hjälp av presentationstekniska hjälpmedel.
Att kunna göra en analys av ett tal.
Kursens olika arbetsområden
3. Skönlitteratur
Kursens olika arbetsområden
Ett exempel på ämne :
Behöver vi ordet "hen" i det svenska språket?
Presentera bakgrundsinformation kring ordet och dess användningsområde.
Utred och sammanställ vad det finns för olika åsikter kring användningen av ordet "hen".
Slutsats - Sammanfatta vad du har kommit fram till. Här är det även fritt fram att göra ett personligt ställningstagande i frågan.
Syftet med arbetsområdet är att ni ska
utveckla er förmåga att självständigt
undersöka ett ämne och redovisa
resultatet av undersökningen skriftligt.
Ni bestämmer själva vad ni vill skriva om,
det enda kravet är att det ämne ni väljer
ska ha med svenskämnet att göra.
Syftet med arbetsområdet är att ni ska
utveckla er förmåga att läsa och
analysera olika typer av skönlitterära texter
( t.ex. lyrik, dramatik).
Ni kommer dessutom att lära er att analysera texterna
vi läser med hjälp av olika litterturvetenskapliga
modeller och verktyg.
Ni får mer än gärna ha önskemål om vilka författare och texter vi ska läsa i den här delen av kursen, analysarbetet blir roligare om vi arbetar med texter som ni gillar.
4. Det svenska språkets historia
Syftet med detta arbetsområde är att titta närmare på det svenska språkets utveckling från urnordiskan fram till nusvenskan.
Hur ni ligger till i kursen visas i matrisform efter varje avslutat arbetsområde.
Metod- förklara hur du kommer att gå tillväga för att besvara din frågeställnig.
Vi kommer också att diskutera och resonera kring hur svenkan kommer att se ut om 100 år, finns det en risk att vårt spårk dör ut?
Full transcript