Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

TOPLUMLARIN KÜLTÜREL TUTUMLARI

No description
by

zeyneb büşra çiçek

on 21 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of TOPLUMLARIN KÜLTÜREL TUTUMLARI

Münazara bittikten sonra aşağıdaki sorular yanıtlanacak, her iki seçeneğin de güçlü ve zayıf yönleri hep birlikte tekrar değerlendirilecektir.
1.Kültürler arası etkileşimden kaçınmak mümkün müdür?
2. Sizce kültürler arası etkileşimin sınırları olmalı mıdır?
3. Kültürel özümsemenin toplum açısından sonuçları neler olabilir?

FARKLI KÜLTÜRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Her toplumun kendine has bir kültürü vardır. Bir kültürün insanı, başka bir kültürün öğelerini kendi kavramsal çerçevesiyle anlayamaz. Örneğin; İspanyol kültüründeki boğa güreşleri bir Türk'e insanlık dışı gelebilir. Bu yüzden başka kültürleri değerlendirirken kendi ölçütlerini kullanmak büyük bir hatadır.
Kültürel görelilik ilkesi gereğince her kültür, uygarlık ve yaşam biçimi kendi içinde değerli kabul edilmeli ve kimsenin yargılama hakkı olmadığı bilinmelidir.
Çünkü herhangi bir kültürdeki insan davranışları sadece o kültürün temel varsayımları ve değerler sistemi içinde anlaşılabilir. Başka kültürlerde ya şayan insanların davranışlarını, ah lakını, onlarca neyin doğru, neyin yanlış neyin yapılabilir, neyin yasak olduğunu değerlendirirken o kültürün koşularını dikkate almalıyız.
MÜNAZARA YAPALIM

“Kültüre yabancı öğeler alınmalı mıdır yoksa kültür tüm özgünlüğüyle kalmalı mıdır?”
Öğrenciler, yukarıdaki konuda 30 dakikalık bir münazara yapacaklardır. Seçilecek bir jüri, grupları ders kitabının ekler kısımındaki “dereceli puanlama anahtarı” ile değerlendirecektir. Ayrıca grubun yeterlilik düzeyi aynı bölümdeki “grup değerlendirme formu 1” ve gruptaki her öğrencinin değerlendirmesi “grup değerlendirme formu 2” ile yapılacaktır. Her grup üyesi, hazırladığı metni okumayacak, anlatacaktır.

TOPLUMLARIN KÜLTÜREL TUTUMLARI
Temel Kavramlar
1-Hoşgörü
2-Kültürel Tutum
3-Kültürel Etkileşim
4-Kültürel Özümseme
5-Kültürel Görelilik

Çünkü kültürdeki her nesne ya da her davranış o kültürün insanlarının maddi ya da duygusal ge reksinimleri ile belli bir ölçüde ilintilidir. Bu yüz den sorulacak soru, “Sözkonusu olan kültürel ögelerin o kültür için işlevsel anlam nedir?” olmalıdır. O zaman, bu ögelerin sözkonusu toplumda insanın, evrenin, iyilik ve kötülüğün doğasına ilişkin belirli temel değerler ve
sayıltılar çerçevesinde süzgeçten geçirilmiş olduğunu görürüz.
Hoşgörü
: başkalarını eylem ve yargılarında serbest bırakma, kendi görüşümüze ve çoğunluğun görüş biçimine aykırı düşen görüşlere sabırla, hem de yan tutmadan katlanma demektir.
Kültürel Tutum
: kültürlerin nesnelere yüklediği anlamlar, ahlaki tutumlar, alışkanlıklar bakımından özgünlükleri. Yemeklere karşı verdiğimiz tepkiler örnek olarak alındığında toplumumuzun bize kazandırdığı tutumlar ile Çinlilerin tutumları arasında farklıklar olduğu aşikârdır.
Kültürel Etkileşim
: Birbiriyle alakalı olmayan kültürlerin çeşitli sebeplerden dolayı karşılaşması, birbirini etkilemesine kültürel etkileşim denir. Örneğin; savaşlarda karşılaşan farklı kültür insanlarının birbirlerinden öğrendikleri icatları kendi kültürlerine yayması gibi. Başka bir örnek ise Fast Food kültürünün Asya'da yayılması
Kültürel Özümseme
: Bir kültürün başka bir kültür içinde erimesi ve o kültüre ait özelliklerin kaybedilmesidir. Örneğin tarihte Uygur Türklerinin Çin egemenliğinde Mani dinini kabul edip kültürel özelliklerini kaybetmesi gibi
Kültürel Görelilik
: Bir kültürün evrensel ölçütlerle değil sadece kendi standartlarıyla değerlendirilebileceği görüşü. Örneğin bir Türk kendi kültürel ölçütleriyle Hinduistleri değerlendirdiğinde anlamsız veya akıl dışı bulabilir.
ETKİNLİK
Aşağıdaki metni okuyunuz ve soruları yanıtlayınız.
*PAKOTLAR
Kenya’da yaşyan Pakot Kabilesi’nin nüfusu
kırk bin dolaylarındadır. Kabile halkı, yaşamını büyük ve küçük başlı hayvan yetiştiriciliği ile sürdürür. Ayrıca süpürge otu gibi bazı ürünler yetiştirir. Başlıca ilgi ve etkinlik alanları sığır ye tiştiriciliğidir. Dillerinde bu hayvanla ilgili genişl bir sözcük dağarcığı vardır. Pakotlar, sığırları bi rer ggüzellik simgesi olarak görürler. Kamar adı veri len bir boğa cinsi, çıngıraklarla süslenip adına yakılan şarkıların eşliğinde bir törenle kut sanır. Pakotlarda zenginlik kişinin sahip olduğu sığır sayısı, keçiler ve kimi zaman da toprak mül kiyeti ile ölçülür. Bir boğa, yaklaşık 15 keçiye eşdeğerdir.
Genç bir erkek törenlerle yetişkinler arasında dahil edileceğinde, savaşçılar günahlarından arındırılacağında komşu kabilelerle barış görüşmesi yapılacağında, cenaze törenlerinde bir boğa kurban edilir ve yenir.Sığır eti ve süt kutsaldır. Ancak her ikisinin de elde edildiği gün yenmesi yasaktır. Düğün törenlerinde gelin süt, bal ve hayvan gübresi karışımı sürülerek kutsanır.
Evliliğin geçerli olması için gerekli olan gelin çeyizinin de Böylece sığır yetiştiriciliği sosyal konumun ekonomik etkinliklerin odak noktasını oluşturur. Yasal cezaların ödenmesinde de aynı ilke geçerlidir. Pakotlar için yaşamın böyle önemli bir parçası olan sığırlar, estetik beğeni ve duygusal bağlanmaya da temel oluşturur. Görülüyor ki sığır yetiştiriciliği Pakot toplumunun temel birleştirici öğesidir. Sığırlar olmasaydı Pakot kültürü çözülür, yok olurdu.
1. Pakot kültürünü içinde yaşadığınız kültüre göre değerlendiriniz. Böyle bir değerlendirme sizce doğru mudur? Nedenini açıklayınız.
2. Pakot kültürünü bir de kendi fiziksel ve toplumsal koşulları içinde değerlendiriniz.
KAZANIMLAR
1-Kültürlenme ve kültürleşme sürecinde kendi toplumsal kültürünün önemini farkeder.
2-Toplumların kültürel tutumlarını, farklı kültürlere bakış açılarını sorgular.
Full transcript