Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

การบำรุงรักษากล้องถ่ายภาพ

No description
by

Ohama Kema

on 25 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of การบำรุงรักษากล้องถ่ายภาพ

การบำรุงรักษากล้องถ่ายภาพ
7. เวลาถอดเปลี่ยนเลนส์ หรือตั้งกล้องบนขาตั้งกล้อง อย่ารีบร้อน หากใส่ไม่เข้า อย่าฝืนอาจทำให้เกลียวหรือเขี้ยวเสียหายได้
8. ควรใส่ฟิลเตอร์ ไว้หน้าเลนส์ตลอดเวลา ถ้าใส่ Hood ด้วยจะยิ่งดี เป็นการช่วยป้องกันตัวเลนส์ได้อีกด้วย

5. การถ่ายภาพที่ชายทะเล ให้ระมัดระวังทรายเข้าในกล้อง ขณะใส่หรือถอดฟิล์ม เพราะถ้าทรายเข้าในกล้องได้แล้วจะขีดข่วนฟิล์มเป็นรอยและพยายามอย่าให้กล้องถ่ายภาพถูกน้ำ หรือไอน้ำโดยเฉพาะน้ำเค็ม เป็นอันตรายต่อกล้องถ่ายภาพมาก ส่วนที่เป็นโลหะอาจเป็นสนิมได้
6. ระวังอย่าให้มือที่มีเหงื่อถูกหน้าเลนส์หรือช่องเล็งภาพ ถ้าเลนส์สกปรกให้ใช้กระดาษเช็ดเลนส์ทำความสะอาดที่เลนส์โดยเฉพาะ หรือใช้ลูกยางแปรงเป่าเลนส์ บีบไล่ฝุ่นออกให้หมดอย่าใช้ผ้าหยาบๆ เช็ดเลนส์ เพราะจะทำให้เลนส์เป็นรอยขีดข่วนได้
กล้องถ่ายภาพเป็นเครื่องมือที่สำคัญของนักถ่ายภาพ กล้องถ่ายภาพประกอบด้วยกลไกอันละเอียดอ่อน ผู้ใช้กล้องถ่ายภาพควรปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด ข้อเสนอแนะต่อไปนี้ อาจเป็นแนวทางเพิ่มเติมในการดูแลบำรุงรักษากล้องถ่ายภาพ
1. อย่าให้กล้องถ่ายภาพได้รับการกระทบกระเทือน ถ้าถูกกระแทกแรงๆ อาจทำให้เลนส์
ชัตเตอร์ หรือกลไกส่วนอื่นๆ เคลื่อนได้ควรป้องกันด้วยการใส่กระเป๋าที่มีฟองน้ำหุ้ม
2. ถ้ายังไม่ใช้กล้องถ่ายภาพเป็นเวลานานอย่าขึ้นชัตเตอร์ค้างไว้ เพราะจะทำให้สปริงชัตเตอร์อ่อน ความเร็วชัตเตอร์ที่ตั้งไว้ที่ B เพื่อคานชัตเตอร์จะได้คลายตัว ส่วนช่องรับแสงนั้นควรตั้งไว้ให้กว้างที่สุด
3. การถ่ายภาพ โดยเฉพาะภาพสุดท้ายของฟิล์ม ถ้าฟิล์มหมดอย่าพยายามฝืน จะทำให้ชัตเตอร์ค้างได้

4. อย่าเก็บกล้องถ่ายภาพไว้ในที่ๆ มีอากาศร้อนหรือชื้น เพราะความร้อนจะทำให้น้ำมัน
หล่อลื่นในกล้อง ละลายและแห้ง หากมีฟิล์มอยู่ในกล้องจะทำให้ฟิล์มเสื่อมคุณภาพ และความชื้นอาจทำให้เลนส์ขึ้นรา ควรมีถุงยางกันชื้นใส่ไว้ในกระเป๋ากล้องตลอดเวลา
9. กล้องถ่ายภาพที่ต้องใช้แบตเตอร์รี่
หากไม่ได้ใช้กล้องนานๆควรเอาแบตออกก่อน
10. กล้องถ่ายภาพมีกลไกและส่วนประกอบที่ละเอียด
ซับซ้อนมีราคาแพง หากมีส่วนหนึ่งส่วนใดชำรุด
ควรให้ช่างที่ชำนาญแก้ไข
น.ส. ชมพูนุท ยินดีฉัตร
เลขที่ 3 ออกแบบนิเทศศิลป์ปี 2
ที่มา
http://courseware.payap.ac.th/docu/ca205/takecamera.html
Full transcript