Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Thema's Maatschappijleer HV

No description
by

Meester Deen

on 16 October 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Thema's Maatschappijleer HV

Thema's Maatschappijleer Parlementaire Democratie 5. De Regering 1. Wat is politiek? 2. Politieke stromingen 3. Politieke partijen 4. Verkiezingen 6. Het Parlement 7. Gemeente en Provincie 8. Politiek in de Praktijk 9. Internationale politiek Trias Politica:
Wetgevende Macht
Uitvoerende Macht
Rechterlijke Macht De koning regeert en is onschendbaar
De ministers zijn verantwoordelijk De regering wordt gecontroleerd door het parlement De regering bestaat uit de koning en het kabinet. De staatsvorm van Nederland is een constitutionele monarchie:
In de grondwet zijn de taken en bevoegdheden van het staatshoofd vastgelegd, Het kabinet bestaat uit de ministers en
hun staatssecretarissen.

De staatssecretarissen zitten niet in de ministerraad. Filmpje over het koningshuis

http://teleblik.nl/montage?fragments=42437,42439 Taken van een minister:
het opstellen van wetsvoorstellen
het uitvoeren van wetten
het opstellen van de Rijksbegroting Het parlement is de wetgevende macht:

Eerste Kamer (75 zetels) en Tweede Kamer (150)
Ze heten samen de Staten Generaal Trias Politica:Wetgevende MachtUitvoerende MachtRechterlijke Macht 2 taken van de Tweede Kamer
medewetgeving
controleren van de regering 6a. Het wetgevingsproces Medewetgeving
Stemrecht
Recht van amendement
Recht van initiatief
Budgetrecht Controle Ministers
Recht van motie
Vragenrecht
Recht van interpellatie
Recht van enquête Taken Eerste Kamer:
Geen recht van amendement of initiatief

Mag wetsvoorstellen alleen in geheel aannemen of afwijzen
Toetsen aan staatsrechtelijke normen en regels van behoorlijke wetgeving

Vragenrecht (schriftelijk)
Recht van enquête Eerste Kamer wordt gekozen door de provinciale staten, dus indirect DUALISME: De strikt scheiding tussen de wetgevende en uitvoerende macht Wetsontwerp Behandeling Eerste Kamer Advies
Raad van State Behandeling Tweede Kamer Initiatief
(2e kamer of minister) Ondertekening door Koningin Publicatie in het Staatsblad Nederland = Gedecentraliseerde Eenheidsstaat

De besluitvorming vindt op een zo laag mogelijk niveau plaats

Decentraal wat kan, centraal wat moet. (Subsidiariteitsbeginsel) Het decentrale bestuur is beter op de hoogte en staat dichter bij de burger Taken gemeente:
openbare orde
dienstverlening
welzijn
openbare ruimte
uitvoering wettelijke taken Taken provincie:
ruimtelijke ordening
milieu
toezicht op gemeenten Burgemeester en Wethouders
Gemeenteraad Commissaris van de Koningin
Gedeputeerde Staten
Provinciale Staten Politieke besluitvorming: Systeemtheorie van Easton Invoer
Actoren:
Burgers
pressiegroepen
media
politici

Inhoud:
eisen
wensen
behoeften Poortwachters
pressiegroepen
media
politieke partijen Omzetting
Actoren
ambtenaren
adviesorganen
regering
parlement

Inhoud
Agendavorming
beleidsvoorbereiding
beleidsbepaling Uitvoer
Actoren
ministers
ambtenarenInhoud
besluiten
wetten
maatregelen omgevingsfactoren omgevingsfactoren omgevingsfactoren
Full transcript