Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

Stojeći talasi by Emese Nagy Abonyi

Seminarski rad iz predmeta Jednostavne eksperimenti u nastavi fizike, februar 2013.
by

Emese Nagy Abonyi

on 24 March 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Stojeći talasi by Emese Nagy Abonyi

Background photo by t.shigesa Cilj ovog rada je bio da se prikaže, kako se putem jednostavnih ogleda može učenjeučiniti lakšim i zanimljivijim. Učenici više vole da znanja stiču kroz neposredan rad na času nego kada samo slušaju ili posmatraju. Primenom jednostavnih ogleda praktičan rad učenika omogućavamo da i uonim školama u kojima se zbog nedostatka nastavnih sredstava fizika često svodi naverbalna predavanja.
Demonstracioni ogledi Zaključak U prirodi možemo da uočimo jako puno procesa koji se mogu svrstati u talase, ali sve ih možemo podeliti u dve vrste: mehaničke i elektromagnetne.
U mehaničke spadaju: akustički, odnosno zvučni talasi, talasi na vodi
Mehaničke: pomeranja delića materijalne sredine (medijuma) oko njihovih ravnotežnih položaja. Teorijski uvod Stojeći talasi Stojeći talasi - Nastaju kao rezultat sabiranja (superpozicije) dva talasa jednakih frekvencija i amplituda, istih pravaca i suprotnih smerova.
- Konstruktivna i destruktivna interferencija
- Čvorovi i trbusi
Tonovi šolja Potreban materijal: - šolja ili krigla- hemijska ili obična olovka
Izvođenje eksperimenta:Kucaj šolju olovkom po ivici, i slušaj kakav ton daje! Posebno slušaj buku koju daje na 90 stepeni od drške i 45 stepeni od drške.
Ton promenjuje kao što ste promenili gde ste pogodili šolju.
Ako udarimo šolju na 90°(plava strela), visina tona je niža, nego na 45° (zelena strela).
Zašto se to dešava? Šta se događa i šta je razlika između tih tačaka?
Objašnjenje:
šolja vibrira, pa to čini i vazduh da vibrira, koji čuješ kao zvuk.
Literatura
•http://www.thenakedscientists.com/
•Holics László: Fizika, Akadémiai Kiadó, 2011 Budapest (Laslo Holič: Fizika, Akademski izdavač, Budimpešta)
•Praktikum jednostavnih eksperimenata u nastavi fizike - dr. Dušanka Ž. Obadović, Ivana Rančić, Novi Sad 2012
•http://www.physicsclassroom.com/
•Budó Ágoston: Kísérleti fizika I., Tankönyvkiadó, 1970. Szeged (Agošton Budo: Eksperimentalna fizika I., 1970. Segedin)
•http://learningandphysics.wordpress.com
•Eksperimentalne vežbe iz mehanike, dr.Agneš Kapor, dr. Sonja Skuban, dr. Dragan Nikolić, 2011. Novi Sad
•http://www.education.com/science-fair/article/sound-longitudinal-waves/
Student: Emeše Nađ Abonji
Profesor: Dušanka Obadović

Novi Sad, 2013 Uvod Sadržaj:
Teorijski uvod
Demonstracioni eksperimenti
Zaključak
Literatura Hvala na pažnji! :) Stojeća opruga Duvanje i lupanje u boci Otvorena i zatvorena cev Lenjir kao instrument Rubenov cev zapažanje interesantne pojave
da ne bi ostale čudne stvari -
treba objasniti
primeri iz svakodnevnog života
bolje će svatiti
biće interesantnije Vidljive i nevidljive stvari Uslovi mehaničkog talasa:
•izvor poremećaja,
•sredina u kojoj može da se izvede poremećaj,•određena fizička veza izmedju čestica sredine kojom su povezani njeni susedni delovi i putem koje utiču jedni na druge.
Longitudinalni talasi čestice osciluju u pravcu prostiranja talasa,
povećanje i smanjenje gustina tela/sredine
u svim agregatnim stanjama Transverzalni talasi Oscilovanje delića normalno na
pravac prostiranja talasa,
samo u čvrstim telima Ne prenose energiju kroz prostor, preraspodela energija
osciluju samo određenim frekvencijama
realne situacije: ograničene sredine čvor - trbuh viši harmonici Potreban materijal:•staklena boca•kašika ili štap za udaranjeIzvođenje eksperimenta:Staklenu bocu napuni vodom do 2/3 njene visine. Ako sa strane duvaš u otvor boce nastaje zvuk. Ukoliko se više vode sipa u bocu, zvuk koji nastaje je viši.Ako se kašikom udari zid vode, delom napunjene vodom takođe nastaje zvuk. Ako se u ovom slučaju poveća visina vode u boci, zvuk koji nastaje je sad niži.
Potreban materijal:•papirna-, staklena- ili gvožđena cev, otvorena na oba kraja•mnogo drugih cevi različitih dužinaIzvođenje eksperimenta: Kratko udari jedan kraj otvorene cevi opruženim dlanom. Čućeš osnovni ton. Ponovo udari za oktavu niži od prethodnog.
Cevi različite dužine proizvode tonove različite visine. Ukoliko je cev duža utoliko je ton dublji. Takođe cevi zatvorene na jednom kraju proizvode tonove za oktavu niže, od tonova koje proizvode cevi otvorene na oba kraja.
Ovim eksperimentom možemo pokazati kakva zavisnost ima između dužine vibracionog predmeta i frekvencije dobijenog zvuka.
Potreban materijal:
•fleksibilan plastični lenjirSa promenom dužine lenjira menja se i visina dobijenog zvuka
Ako hoćemo da vizualizujemo transverzalne i longitudinalne talase na jednostavan način, ovaj eksperiment nam treba!
Na odgovarajuću frekvenciju možemo izazvati i stojeći talasi. Potreban materijal:
•elastična opruga – izrađeno od plastike ili od tanke žice
Izmislio nemački fizičar, Hajnrih Rubens u 1905. Najlepše prikazuje odnos između zvučnih talasa i promena pritiska zbog zvučnih talasa u vazduhu.
Full transcript