Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Clark Moustakas Sezgis

No description
by

oz ka

on 2 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Clark Moustakas Sezgis

bilginin kaynağı insan
Kaynakça

Sezgi nedir?
Bilme...

Kim?
Bir nitel araştırma yaklaşımı...

Hipotezleri sınamayla uğraşmaz...

Hangi kuram ve yaklaşımlarla ilişkilidir?
Moustakas: "Bilmenin/bilginin yolu özyaşamöküsel bağlantılarda saklı olmalı..."
Bir Örnek...
Ivana Djuraskovic ve Nancy Arthur tarafından yapılan yenidenkültürlenme (acculturation) ve kimliğin yeniden yapılandırılması üzerine bir çalışma...
Eğitim, Psikoloji, Psikoterapi,Tanrıbilim/Dinbilim ve İnsanötesi (Transpersonal), Kültürbilim çalışmalarında...
SEZGİSEL ARAŞTIRMA
Kaynak...
Heuriskein?
Gerçeğe ulaşmanın yolu ,bulmanın, bilmenin yolu öz sorgulama, öz arama!

Güçlü yanı: Kendini-bilgiyi bulma/sorgulamada (self-inquiry) şeffaf ve dizgisel (sistematik) bir yöntem...
Özarama (self-search), özfarkındalık (self-awreness), içkonuşma
(self-dialogue), özbilgi (self-knowledge) ve özkeşif (self-
discovery)= araştırma süreci
Veriyi örtük alanlardan toplar...
Postpozitivist

Olgubilim, Yorumsama, Eleştirel Toplumsal Kuram, Özkültürel Araştırmalar, Sezgisel Felsefe (Polanyi'nin katkısı=gerçeği içkonuşmalarda arama)
Gerçek
Gerçek
Gerçek
Sezgisel Araştırma
Moustakas Loneliness
1950-1960


Douglass ve Moustakas-1985
Araştırmaya Odaklanma (Immersion)
Bilgi toplama, edinme (Acquisition)
Çözümleme (Realization)
1990'larda Moustakas Sezgisel Araştırmanın aşamalarının güncelledi:


Başlangıç Arayışı (Initial Engagement)
Yaratma Öncesi Süreç, Kuluçka (Incubation)

Aydınlanma (Illumination)

Açıklama, Yorumlama (Explication)
Yaratıcı Çözümleme (Creative Synthesis)
Sezgisel Araştırmanın Geçerliği (Validation of the Heuristic Research)
Araştırmaya Gömülme, Odaklanma (Immersion)
Bergson, Sezgicilik
Sezgisel Araştırma sonunda ulaşılan yer:

Örtülü ve sezgisel bir süreçten damıtılan gerçeğin resmidir.
Gerçeğin deneye ya da usa vurmadan, doğrudan doğruya kavranması.

Felsefi anlamda sezgi, bir tür açılma, doğrudan doğruya keşfedilme ve dolaysız, aracısız birdenbire kavranılma anlamında kullanılmaktadır.

Varlıkları bize oldukları gibi veren bilgi, sezgidir.
Hiles, David R. (2008) Heurictic Inquiry.
The Sage Encyclopedia of Qalitative Research Methods (
389-392). London: Sage.
Akarsu, Bedia (1998)
Felsefe Terimleri Sözlüğü.
İstanbul: İnkılap.
Djuraskovic, Ivana; Arthur Nancy (2010) Heuristic Inquiry: A Personal Journey of Acculturation and Identity Reconstruction.
The Qualitative Report
, 15/6, 1569-1593.
Farago, France (2006)
Sanat
(Çev. Özcan Doğan). Ankara: Doğu Batı.
Teşekkür ederim.
Full transcript