Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Watersysteemverkenning nov 2012

Presentatie watersysteem en toepassing ervan
by

marthijn manenschijn

on 6 February 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Watersysteemverkenning nov 2012

Kompas Beter anticiperen op plannen van derden Versterken van de planvorming van eigen projecten Verbeteren relatie waterbeheerplan met uitvoeringsprogramma's Pilot Huidige toestand Gewenste toestand Aandachtsgebieden Proces van totstandkoming Draagvlak in de organisatie
Abstractieniveau
Sterke en zwakke punten Bestuurlijke kaders Welke rol heeft bestuur
Is er bestuurlijk draagvlak
Wat is de houdbaarheidstermijn Organisatie Hoe bevorderen we toepassing
bij plannen derden
bij eigen uitvoeringsprojecten Huidige toestand Objectieve beschrijving In woord en beeld Gewenste toestand Bestaand beleid vertalen naar het stroomgebied In woord en beeld Aandachtsgebieden Het verschil tussen de huidige toestand en de gewenste toestand In woord en beeld GGOR WB21 KRW ? ? ? Methodiek (1) Kenniskaart Beschrijving van de aandachtsgebieden In woord en beeld Effectieve maatregelen Vanuit hydrologie en ecologie zijn effectieve maatregelen beschreven voor diverse typen aandachtsgebieden Aandachtsgebieden Vormen het vertrekpunt bij verkenning naar maatregelen die het watersysteem nog beter kunnen maken Methodiek (2) Bijvangst Bewustwording stroomgebied
Begrip van elkaars werk
Eenduidige benadering ? WETEN - KUNNEN - WILLEN - MOETEN Kennisdocument stroomgebiedniveau Verkenning van mogelijkheden GEEN visie GEEN verplichting Huidige toestand Voortdurend toetsen Meten en monitoren Gewenste toestand Autonome ontwikkelingen Herijken beleidsdoelen Aandachtsgebieden Daar werken we aan Uitvoeren en beheren DOEN Werkdocument stroomgebiedniveau
Full transcript