Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ozan ALEVLİ SEMİNER EKRAN OKUMA

No description
by

ozan alevli

on 22 May 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ozan ALEVLİ SEMİNER EKRAN OKUMA

EKRANDAN OKUMADA

basılı metinler elektronik metinler

Okuma sürecindeki görme, algılama, kelime tanıma, anlama, zihinde yapılandırma gibi işlemler DEZAVANTAJLARI EKRAN OKUMA NEDİR?

Günümüzde okuma becerisi kitap, defter vb. materyallerin dışında bilgisayar, t.v., cep telefonu, tepegöz, sunu, reklam panoları vb. araçlarla kullanılıyor. Ekran üzerinden okuma olarak adlandırılan bu yeni okuma süreci sadece alfabeyi anlama veya resim ve grafikleri çözümleme becerileri ile sınırlı kalmayıp, duyulan ve izlenenler arasında anlam çıkarabilmeyi de kapsayacak bir süreçtir (Maden, 2012: 3). Ekrandan okuma, bilgisayar monitörü gibi bir ekran vasıtasıyla görüntülenen metinleri elektronik ya da dijital bir şekilde okuma eylemidir (İleri, 2011: 2). Students take STAR Reader assessments throughout the year. This creates a reading profile of every student and shows improvements or setbacks. About Accelerated Reader:

Accelerated Reader is the world's most popular reading management software. Used in over 75,000 schools worldwide and over 2,000 schools in the UK with new schools being added every day.

Accelerated Reader provides teachers and librarians with an easy and effective way to monitor all forms of guided reading practice and library circulation.

Accelerated Reader provides detailed, objective data to target teaching and ensure success for every pupil, regardless of level, from emergent reader onwards! A: INFORM
The STAR Reading component of Accelerated Reader Advantage (ARA) is computer-adaptive baseline assessment software that quickly and accurately establishes the actual reading level of individual pupils so that growth can be easily measured and tracked over time.

Up to 16 key reports are available that aid screening, placement, progress monitoring, growth measurement and Response to Intervention (RTI). The wealth of information available can be used to inform the creation of a personalised reading plan for every pupil.

Each assessment completed establishes a Zone of Proximal Development (ZPD) for use with Accelerated Reader, in addition to a National Curriculum level and sub-level. B: ENGAGE
The main component of Accelerated Reader Advantage is Accelerated Reader, which utilises the STAR Reading results to offer fun, motivational quizzes based on the books deemed most suitable for pupils according to their individual ZPD.

The ZPD identifies a Book Level (an appropriate reading range) for each pupil containing books that are deemed neither too easy nor too challenging, so that they can enjoy the text and gain the necessary reading practice to improve.

Once completed, the pupil takes a fun, motivational Accelerated Reader (AR) quiz based on the text. Over 20,000 popular fiction and non-fiction titles have already been quizzed, with a further 200 added each month. In addition to these Comprehension quizzes, Vocabulary and Literacy Skills quizzes are also available on a number of titles.

Both the pupil and teacher receive the results of the quiz the moment it has been completed in the form of a TOPS (The Opportunity to Praise Students) report, which details whether or not the recommended 85% pass level has been reached and highlights areas for improvement. In addition to providing valuable information for the teacher, it makes an excellent home-school report that keeps parents and guardians regularly informed of reading progress.

Pupils earn points each time they successfully complete a quiz, which count towards their individual and class targets set by the teacher using the information provided by STAR Reading. This competitive element of the program really engages and motivates pupils of all ages to pick up another book as soon as they have successfully quizzed their last one. C: ACHIEVE
Schools using Accelerated Reader Advantage achieve an average of two years’ reading growth in just one academic year – with some reporting as much as four years in the same period.

In addition to improved standards of literacy across the class, Year Group or school thanks to informed instruction and personalised reading practice, ARA places the library at the heart of the school – and significantly boosts book circulation, whilst promoting reading for pleasure.

Every school using ARA receives online and on-site training by a designated Implementation Specialist, has access to help and support from our Customer Services Team, and can share hints, tips and best practices with other schools using the program at free local events. Bu araştırmanın örneklemini Uşak ili, Eşme ilçesi, Abdülkadir Can Ortaokulu’nun 8. Sınıfına devam eden 11 öğrenci oluşturmuştur. 1. Okuduğunu anlama başarısını ölçmek için her metinle ilgili basit ve derin anlamaya dayalı dört ucu açık soru
2. Basılı sayfa ve ekrandan okuma tercihleri ile ilgili görüşler için yarı yapılandırılmış mülakat formu
3. Araştırmacının uygulama sürecindeki gözlemleri Meb ve Bisiklet yayınevinin Türkçe 8 ders kitapları


4 şiir, 4 hikaye, 4 bilgilendirici metinden
2 şiir, 2 hikaye, 2 bilgilendirici metin olmak üzere toplam 6 metin So what parents do to help? * Ask your child about the current book they are reading. Ask them to:
- summarize
- talk about favorite characters
- make predictions about what will happen next
- give alternate endings
- put themselves in the shoes of a character
- share favorite parts of the book EKRANDAN OKUMANIN ORTAOKUL SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUDUĞUNU ANLAMA DÜZEYLERİNE ETKİSİ
HAZIRLAYAN: OZAN ALEVLİ
SEMİNER DANIŞMANI: YRD. DOÇ. DR. ZEKERYA BATUR SUNUM YAPISI
1 - EKRAN OKUMA
2 - ÇALIŞMANIN ÖNEMİ
3 - ALANYAZIN
4 - AMAÇ
5 - YÖNTEM
6 - UYGULAMA
7 - SONUÇ VE TARTIŞMA OKUMA NEDİR?

Okuma, yazının bulunuşundan bu yana yazılı sembolleri seslendirme ve anlamlandırma süreci olarak değerlendirilmiştir (Demirel, 1999; Akyol, 2011; Güneş, 2007, Yalçın 2002: 47). Son yüzyılın özellikle ikinci yarısından itibaren yaşanan teknolojik ,ekonomik, sosyal gelişmeler

okuma kavramı değişiyor.
Son yüzyılın özellikle ikinci yarısından itibaren yaşanan teknolojik ,ekonomik, sosyal gelişmelerokuma kavramı değişiyor. AVANTAJLARI
Ekran üzerine hazırlanan metinlerin yazı tipi, boyutu, satır sayısı, aralığı ve uzunluğu, ekran metninin dikey ya da yatay olması, sütun sayısı,rengi gibi fiziksel özelliklerin ayarlanabilmesi (Güneş, 2010; Dillon, 1992; Kurniawan ve Zaphiris, 2001; Hillusend, 2007).

Kolay depolama, geri getirme, yapının esnekliği ve kaynakları kaydetme (Dillon, 1992; Cohen, 2006).

Öğrencilerin bilgisayara daha fazla meraklı olmaları,

Kitap taşıma yükümlülüğünden kurtulma, kitaplara hızlı erişim,
Kâğıt israfının önlenmesi,
Öğrencilerin bilgisayara daha fazla meraklı olmaları, -Ekrandan okumanın kâğıttan okumadan daha yavaş olması (Dyson ve Haselgrove, 2001; Nielsen, 2010; Joon ve Joan, 2012).
-Ekrandan metinlerin çoğunlukla göz gezdirilerek okunması (Güneş, 2009; 322; Abdullah, 2008). Ekrandan okurken beynin yükünün artması (Maden, 2012; Güneş, 2010; Dağtaş, 2013).
Okuyucuların parmak ya da kalemle takip etme, not alma, altını çizme gibi bir takım okuma tekniklerine başvuramaması (Kurniawan ve Zaphiris, 2001). Ekran okumanın kağıt okumaya göre yaygın kullanılmaya başlanması
Millî Eğitim Bakanlığının “Fatih” projesiyle birlikte öğrencilere tablet bilgisayarların dağıtılması
Z-kitaplar (e-kitaplar)
Eğitim sürecinde program, yöntem-teknik, materyal ve öğretmen yetiştirmede öğretme-öğrenme süreci
Literatüre katkı sağlaması ÇALIŞMANIN ÖNEMİ ALANYAZIN Çalışmalarda daha çok okuduğunu anlama, okuma hızı, doğru okuma karşılaştırılmıştır. Sonuçlar genelde kağıttan okuma lehinedir (Dyson ve Haselgrove, 2001; Kerr, 2002; Mangen, Bente ve Brønnick 2013; Kurniawan ve Zaphiris, 2001;Baştuğ ve Keskin, 2012; Aydemir ve Öztürk, 2012). Bazı çalışmalarda metni tarama, okuma hızı ve okuma başarılarında istatistiksel olarak farklılaşma olmamıştır. (Gulbrandsen v.d.,2002; Holzinger v.d., 2011; Çetin, 2007; Dündar ve Akçayır, 2012) AMAÇ Bu araştırmayla, ortaokul son sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama başarılarının
okuma ortamı (ekran ve kağıt üzerinden olmak üzere) açısından karşılaştırılması :
1. Öğrencilerin okuduğunu anlama başarı puanları ekran ve kâğıttan okumaya,
2. Öğrencilerin ekran ve kağıt üzerinden okuma başarı puanları yazı türlerine
(hikaye, bilgilendirici metin, şiir),
3. bilgisayar yeterliliklerine,
4. cinsiyete göre değişmekte midir? Bu araştırma betimsel tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Deneysel olmayan bu modelde var olduğu düşünülen bir durum araştırılır. Karasar (2001, 34) tarama (survey) modelinin varolan durumu aynen resmetmeyi esas aldığını ifade etmektedir. YÖNTEM VERİ TOPLAMA ARAÇLARI EKRAN 1.HAFTA KAĞIT 2. HAFTA UYGULAMA ŞİİR 1 PAZARTESİ 1 PAZARTESİ BİLGİLENDİRİCİ METİN 1 CUMA 1 CUMA HİKAYE 1 ÇARŞAMBA 1 ÇARŞAMBA SPSS 13 programı
T-testi ve ANOVA kullanılmıştır.
Alfa değeri 0.05 VERİLERİN ANALİZİ BULGULAR
Tablo 1. Okuma Türlerinin Ortalamaları
Arasndaki Fark
Tablo 2. Sınav Puanları ile Okuma Türlerine İlişkin ANOVA Sonuçları


Tablo 3. Okuma Türlerine Göre Ortalamaların Cinsiyete Göre Anlamlılığına İlişkin T Testi Sonuçları Okuma ortamı ekrana göre düzenlenmektedir. Kısaca ekran okuma göz hareketleri, anlama ve zihinde yaplandırma yönüyle daha farklı becerileri gerektirmektedir. Bu durum “ekran okuma” adı verilen yeni bir okuma türünü ortaya çıkarmaktadır (Güneş, 2010).


Tablo 4. Öğrencilerin Ekrandan Okumayla İlgili Görüşlerinin Uygulama Öncesi ve Sonrası Değişimi
  Öğrenciler kağıt üzerinden okumaya göre ekran okumada anlama açısından başarılı olmuştur. Bu sonuç literatürle çelişmektedir. (Muter ve Maurutto, 1991; Dillon, 1992; Dyson ve Haselgrove, 2001; Güneş, 2010; Kerr, 2006; Kurniawan ve Zaphiris, 2001; Noyes ve Garland, 2008). SONUÇ VE TARTIŞMA Aamodt‟a (2009) göre 15 ya da 20 yıl önce kâğıt ile kıyaslandığında ekrandan okuma, okuduğunu anlamayı zayıflatmış ama iki ortam arasında bu noktadaki farklılığın son çalışmalarda azaldığı görülmüştür (Çetin, 2007; Gulbrandsen v.d.,2002; Holzinger v.d., 2011; Dündar ve Akçayır, 2012) Öğrencilerin uygulama öncesi ve sonrası görüşleri nicel verilerle desteklenmiştir.
Hikayenin ekrandan okunması ve şiirin basılı metinden okunması puanları anlamlı olarak etkilemiştir.
Bilgilendirici metnin ekrandan, şiirin basılı metinden okunması kız öğrencilerin puanını anlamı olarak etkilemiştir. Ekran okumada okuma ve anlamada bozucu etkiye sahip faktörler en aza indirilmeli, ekran üzerine hazırlanan metinlerin yazı tipi, boyutu, satır sayısı ve uzunluğu, satır aralığı, ekran metninin dikey ya da yatay olması, sütun sayısı, rengi gibi fiziksel özelliklere dikkat edilmelidir (Yi v.d., 2011, Güneş, 2010; Baker, 2005; Dillon, 1992; Kurniawan ve Zaphiris, 2001). HEDEFİMİZ Aamodt, Sandra (2009).“A Test of Character”, The New York Times, 14 October 2009. http://roomfordebate.blogs.nytimes.com/2009/10/14/does-the-brain-like-e-books/, (ET:20.05.2013).
Abdullah, Noorhidawati, Gibb, Forbes (2008). "Students' attitudes towards e-books in a Scottish higher education institute: part 1." Library Review 57.8 : 593-605.
Akyol, Hayati (2011). Yeni programa uygun Türkçe öğretim yöntemleri (4. baskı). Ankara: Pegem Yayıncılık.
Aydemir, Zeynep, Öztürk, Ergün (2012). The Effects of Reading from the Screen on the Reading Motivation Levels of Elementary 5th Graders. The Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET. Sayı 3. Cilt 11 sf 357-365. 
Baker, R. (2005). The effects of multiple column online text on reading speed, reading comprehension, and satisfaction. (Unpublished Doctoral Thesis) 3189236, Wichita State University, United States -- Kansas.
Baştuğ, Muhammed, Keskin, H. Kağan (2012) Okuma Becerilerinin Okuma Ortamı Açısından Karşılaştırılması:Ekran mı kâğıt mı? Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2012 16 (3): 73-83.
Cohen, Vicki L.(2005) “Strategies for Comprehending Electronic Text in Digitally Mediated Times”, Fourth International Conference on Multimedia and Information and Communication Technologies in Education, 22-25 November 2005, Seville-Spain,
Current Developments in Technology-Assisted Education 2006, pp. 170-174.
Çetin, Yasemin (2007). Metin Tarama ve Okumada ekran kağıt Karşılaştırması. XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. 5-7 Eylül, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Tokat.
Dağtaş, Abdullah (2013). Öğretmenlerin Basılı Sayfa Ve ekrandan Okuma Tercihleri ile Eğitimde Elektronik Metin Kullanımına Yönelik Görüşleri,Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/3, Winter 2013, p. 137-161, ANKARA-TURKEY. KAYNAKÇA
Demirel, Özcan (1999), Türkçe Öğretimi, Ankara: MEB Yayınları
Dündar, Hakan , Akçayır, Murat (2012) "Tablet vs. Paper: The Effect on Learners' Reading Performance." International Electronic Journal of Elementary Education 4.3: 441-450.
Dillon, A. (1992). “Reading from paper versus screens: a critical review of the empirical literature”. [Kağıtttan okumaya karşı ekrandan okuma: Literatürün eleştirel bir incelemesi] Ergonomics, 35(10), 1297-1326.
Dyson Mary C. ve Haselgrove, Mark (2001). “The Influence of Reading Speed and Line Length on the Effectiveness of Reading form Screen”, International Journal of Human-Computer Studies, 54 ,pp. 585-612. DOI: 10.1006/ijhc.2001.0458.
Güneş, Firdevs (2007). Ses temelli cümle yöntemi ve zihinsel yapılandırma (1. baskı). Ankara: Nobel Yayıncılık. 
Güneş, Firdevs (2009). Hızlı Okuma ve Anlamı Yapılandırma, Ankara, Nobel Yayın Dağıtım,
Güneş, Firdevs (2010), Öğrencilerde Ekran Okuma ve Ekranik Düşünme, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:14, s.1-20.
Gulbrandsen, Pål, v.d. (2002). "Paper or Screen, Mother Tongue or English: Which Is Better?." JAMA: the journal of the American Medical Association 287.21: 2851-2853. 
Hillesund,Terje (2007).“Reading Books in the Digital Age Subsequent to Amazon, Google and the Long Tail”, First Monday, 12/9.
Holzinger, Andreas, v.d. (2011). "Investigating paper vs. screen in real-life hospital workflows: Performance contradicts perceived superiority of paper in the user experience." International Journal of Human-Computer Studies 69.9: 563-570.
İleri, Zeynep (2011). Ekrandan Okumanın İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama ve Okuma Motivasyonu Düzeylerine Etkisi, Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya.
Joon, Kim Hak and Joan, Kim (2012). “Reading from an LCD monitor versus paper: Teenagers‟ Reading Performance”, International Journal of Research Studies in Educational Technology, 1/1 ,pp. 1-10. DOI: 10.5861/ijrset.2012.170.
Karasar, Niyazi (2001). Araştırmalarda Rapor Hazırlama, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. 
Kurniawan, S. H., & Zaphiris, P. (2001). “Reading Online or on Paper: Which is Faster?” Paper presented at the The 9 th International Conference on Human Computer Interaction.
Kerr, M. A. ve Symons S. E. (2006).Computerized presentation of text: Effects on children’s reading of informational material, Reading and Writing, 19:1–19.
Maden, Sedat (2012), Ekran Okuma Türleri ve Türkçe Öğretmeni Adaylarının Ekran Okumaya Yönelik Görüşleri, Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, Sayı:3,s.1-16.
Mangen, Anne, Bente R. Walgermo, and Kolbjørn Brønnick. (2013). "Reading linear texts on paper versus computer screen: Effects on reading comprehension."International Journal of Educational Research. 58, 61–68.
 Muter, P., Maurutto, P. (1991). “Reading and skimming from computer screens and books: the paperless office revisited?” Behaviour & Information Technology, 10(4), 257-266.
Nielsen, Jakob (2010).“iPads and Kindle Reading Speeds”, Nielsen Norman Group 2010, http://www.nngroup.com/articles/ipad-and-kindle-reading-speeds/,(ET: 19.05.2013). Noyes, J. M., Garland, K. J. (2008). “Computer- vs. paper-based tasks: Are they equivalent?” Ergonomics, 51(9), 1352-1375.
Yalçın, Alemdar (2002) Türkçe öğretim yöntemleri: Yeni yaklaşımlar. Akçağ Yayınları,
Yi, W., Park, E., & Cho, K. (2011). E-Book readability, comprehensibility and satisfaction. Paper presented at the in Proceedings of the 5th International Conference on Ubiquitous Information Management and Communication (ICUIMC ‘11). N Ort. S.s. Sd t p
Bil. Metin-Ekran Kız 6 72,33 10,52 9 2,75 0.02
Şiir- Basılı Kız 6 59,17 15,63 9 2,35 0,04 TEŞEKKÜR EDERİM.
Full transcript