Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Zday2015

No description
by

Christoffer Brasjö

on 11 December 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Zday2015

Jobb och skola
- Barn i de lägre åldrarna
Föräldrars delaktighet i barnens utbildning
Drömmen om det goda
Jag vill lyfta diskussionen

Ta oss an problem med systemtänk

Lösningar ska skapa positiva ringar på vattnet

Sprid detta tankesätt vidare och prata med andra

Fokusera på de systemiska problemen


­
...
13:00: Introduktion – Hjärtligt välkomna

13:15: Helhetsperspektiv – Globala lösningar på globala problem

14:15: Automation – En möjlighet till frihet

15:15: Jobb och skola – När det tråkiga blir kul

16:15: Social hållbarhet – Att leva tillsammans

17:00: Middagspaus

18:00: Gästföreläsare
Docent Henrik Aronsson - Växtförädling
Dr. Gaurav Vyas - Composite materials
Tommy Skogberg - 3D-skrivare & CNC-maskiner
Johan Gran - Basinkomst Göteborg
Maneka Sjöström - New Earth Nation: Ett nytt sätt att leva
Harald Sandø - Waking up: A film about a positive future

19:00: Hur går vi vidare? – Workshop
Helhetsperspektiv
Globala lösningar på globala problem
Världsproblem
Överbefolkning

Energibrist

Fossila bränslen

Klimatförändring

Förlust av biologiskt mångfald

Vattenbrist

Utarmning av jordmånen
Grundämnesbrist

Revolutioner och uppror

Krig

Ohälsa

Fattigdom

Ojämlikhet
Del 1
Överbefolkning och Energibrist
Fossila bränslen och klimatförändring
Olja
Naturgas
Kol
405 ppm CO2
Förlust av biologisk mångfald
Massutdöende i samma klass med det för 65 miljoner år sen
Vattenbrist
Ca 60% i vattenbrist
Utarmning av jordmånen
Odlingsbar mark
Population
Odlingsbar mark
2015 2025
Grundämnesbrist

Göteborgsposten 28 Dec 2014
Krig
72 biljoner
30 biljoner kr
300 biljoner kr
Ohälsa
Fattigdom
USAID - Getting to Zero: USAID Discussion Paper
12 kr/dag
<90 kr/dag
80%
20%
Ojämlikhet
Världsbefolkningen:
Vart är vi på väg?
Social hållbarhet
Att leva tillsammans
"Man måste ha lite motgångar också för
att kunna uppskatta de ljusa stunderna."
"Om jag var lycklig hela tiden
så skulle jag bli deprimerad."
Denna föreläsning
Hur mår vi idag?Hur skulle vi kunna ha det?Hur tar vi oss dit?
Stress
Depression
Gener och miljö
Introduktion till en ResursBaserad Ekonomi
Social hållbarhet
Verktyg på vägen mot en bättre värld
Stress
Hur mår vi idag?
Depression

Minnessvårigheter

Värk

Utbrändhet

Åderförfettning

Hjärt- och kärlsjukdomar

Diabetes

Infektioner
Depression
Hur mår vi idag?
Hur skulle vi kunna ha det?
Gener och miljö
Hur skulle vi kunna ha det?
Hur skulle vi kunna ha det?
Hur skulle vi kunna ha det?
Gener och miljö
Introduktion till en ResursBaserad Ekonomi
Samhällsspelet
Regeringar
Nationer
Egendom
Lagar
Pengar
Företag
Partier
etc...
Spelregler
Mål
Alla ska ha det så bra som möjligt
Hålla sig inom de planetära gränserna

Automatisera så mycket vi kan
Sociala livet i en ResursBaserad Ekonomi
Lugn
Trygghet
Deltagande
Samhörighet
Omtanke
Glädje
Självförverkligande
Lugn och trygghet
Deltagande och samhörighet
Omtanke
Glädje och självförverkligande

Sammanfattning
Mindre oro och konkurrens

Större tillgång till vår gemensamma framgång

Ökad möjlighet till utbildning och delaktighet

Mer givande sysselsättning
Verktyg på vägen mot en bättre värld
Hur tar vi oss dit?
A
B
Övergångsplan
Hur skulle vi kunna ha det?
Hur skulle vi kunna ha det?
Hur skulle vi kunna ha det?
Hur skulle vi kunna ha det?
Hur skulle vi kunna ha det?
Hur skulle vi kunna ha det?
Hur skulle vi kunna ha det?
Hur skulle vi kunna ha det?
?
Vems är ansvaret?
Hur tar vi oss dit?
"Det finns inga passagerare på rymdskeppet Jorden."
- Herbet McLuhan
Personer vi har makt över
Personer vi
inte
har makt över
Personer vi skyller på
Oss själva
Alla andra
"Förlåt att jag är sen med det var så mycket trafik."
"Jag vet varför jag är sen. Jag tyckte inte att en kvarts förlust av vår tid var tillräckligt mycket värt för att planera om det jag sysslade med."
Mentala Verktyg
1. Du har själv ansvar för att skapa förändring genom att inse dina egna felprioriteringar.

2. Ingen annan kan någonsin göra fel.
Hur tar vi oss dit?
Bli förändringen du vill se i världen
I tanke och handling
Mentala verktyg
3. Våga drömma

4. Sluta acceptera lådan vi är i

5. Var snäll
Tack för mig!
Helhetsperspektiv
Globala lösningar på globala problem
Social hållbarhet
Att leva tillsammans
Negativ och positiv återkoppling
ResursBaserad Ekonomi (RBE)
Applicera systemteori
Ta hand om planeten
och dess invånare
Delegera beslut till
datorer
Utnyttja vetenskap
och teknologi
Tillgångsöverflöd
Inget behov av pengar
Men... Vi har:
Resurserna
Kunskapen
Teknologin
Denna föreläsning
Del 1
Globala problem
Video
:
Wealth Inequality

Del 2
Vad innebär ett helhetsperspektiv?
Hur finner vi globala lösningar?

Del 3
Vad kan vi göra redan idag?
Video
:
The Pale Blue Dot
Sammanfattning
Problem som skapar problem
Vad är lösningen?
Vi behöver mer pengar! ... Eller?
Definitionen av galenskap
- George Smoot
Automation
En möjlighet till frihet
Skola & arbete
-när det tråkiga blir kul
2030
Jobb och skola - Inledning
Skola:
Barn i de lägre åldrarna
Utbildning på universitetsnivå
Jobb:
Benämningen arbete
Jobben i en Resursbaserad ekonomi
Jobb och skola
- Inledning
Pisa 2012:
613
368
Jobb och skola
- Inledning
Skolan idag:
Jobb och skola
- Barn i de lägre åldrarna
Vi vill att i skolan ska:
Alla förstå samhällssystemets uppbyggnad som helhet och varför det används.

En god förståelse för konsekvenser av sitt egna beteende.

Möjligheten till självförbättran och individbaserad utbildning finnas.

Om ovan är uppfyllda, ge individen möjligheten att själv välja sin utbildning.
Jobb och skola
- Barn i de lägre åldrarna
Den lovande AI'n
Jobb och skola
- Barn i de lägre åldrarna
Hur barn kan lära sig själva
Jobb och skola
- Utbildning på universitetsnivå
Jobb och skola
- Utbildning på universitetsnivå
Resurser till forskning
Jobb och skola
- Utbildning på universitetsnivå
Vad ska vi forska på?
Jobb och skola
Del 2
Del 3
- Utbildning på universitetsnivå
Friheten att studera vad och när man vill
Jobb och skola
- Benämningen arbete
Ni kan ju försöka!
Jobb och skola
- Benämningen arbete
5%
10%
15%
20%
25%
30%
-30 år
31-40 år
41-50 år
55 år & äldre
Jobb och skola
- Benämningen arbete
Arbete: sysselsättning som ger försörjning och som oftast är nödvändig och tillräcklig för detta
Arbeta: utföra uppgift förknippad med löneuppbringande tjänst
Jobb och skola
- Jobben i en Resursbaserad ekonomi
Jobb och skola
- Benämningen arbete
Är detta arbete?
Vilka uppgifter kommer att göras?
Jobb och skola
- Jobben i en Resursbaserad ekonomi
Vad kan vi göra här och nu?
Sprid kunskapen
Gå med i en ideell organisation
Var kreativ!
Automation
Hur det ser ut idag
Video:

Humans need not apply
Sammanfattning av problematiken

En lösning på problemet
Introduktion till en Resursbaserad Ekonomi
Kan datorer sköta ett samhälle?

Vad kan vi göra?
Meningen med livet
Sammanfattning av problematiken
En introduktion till en Resursbaserad Ekonomi
Målet: leva ett gott liv

Metod: den vetenskapliga metoden

Kartläggning av resurser

Globalt produktions- & distributionssystem

Överflöd leder till tillgång
Beslutsfattande
Är teknologi bra eller dåligt?

Vad innebär beslut?

Att nå ett beslut
Exponentiell tillväxt
Meningen med livet
Män
Kvinnor
Full transcript