Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ALO Jeugd en onderwijs dagdeel 7 en 8 leerplicht en VSV

No description
by

Sandra Snippe

on 18 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ALO Jeugd en onderwijs dagdeel 7 en 8 leerplicht en VSV

Leerplicht en Leerlingenvervoer
- regelt in- en uitschrijvingen
- leerplicht is voor kinderen van 5 jaar tot het
einde van het schooljaar waarin je 16 wordt
- van 16 tot 18 jaar kwalificatieplicht
- taak van B en W, via beediging en
ambtsinstructie bevoegdheid naar LPA
Leerplichtwet 1969
Absoluut verzuim:
Geen schoolinschrijving.
Soorten verzuim
- Sluitende leerlingenadministratie
-Oorzaak verzuim: contextuele benadering
- Waarschuwen, voorlichten consequenties
- handhaven ( HALT, Procesverbaal)
- verwijzen naar hulp ( vrijwillig of binnen gedwongen kader via Procesverbaal of zorgmelding)
- Scholen adviseren in verzuimaanpak
- G4: controle op verzuimregistratie en meldingen
Taken LPA
Leerlingenvervoer
- convenantsaanpak via MinOCW
- landelijke doelstellingen
(2007-2011, 2012-1015)
- projectmatige aanpak
- via kwalificatieplicht en RMC regio's
- beleidsmatig overlap met jeugdwerkloosheid, Sociale Zaken
Voortijdig Schoolverlaten
VSV
Belangrijke onderdelen leerplichtwet:
- verzuimregistratie en melding ( bij 16 uur in 4 weken melden via DUO of Artikel 21)
- schorsen en verwijderen
- bijzonder verlof (tot 10 schooldagen beslissing bij schooldirecteur, boven 10 dagen bij LPA). Gewichtige omstandigheden
- extra vakantie, voor max 10 schooldagen
- rapportage en verslaglegging
Luxe verzuim
Relatief/ signaal verzuim:
Wel een schoolinschrijving, maar lesuren/ lesdagen missen
* Geregeld via verordening
* Vraagt aanpassing na invoering passend onderwijs
* Opties: openbaar vervoer, evt, met begeleiding,
aangepast vervoer ( taxi),. eigen vergoeding ( auto, fiets)
* Bedoeld voor:
leerlingen die vanwege hun levensovertuiging een school bezoeken die verder ligt dan de kilometergrens
leerlingen die door hun handicap niet zelfstandig met openbaar vervoer kunnen reizen;
leerlingen van scholen voor speciaal basisonderwijs;
leerlingen van scholen voor speciaal onderwijs.
* In verordening geregeld:
- eigen bijdrage
- minimale afstand ( minimaal 6 km, minder mag)
- dichtstbijzijnde school
Opdracht:
- bestudeer elkaars jaarverslag LP. Stel kritische vragen!
- welke informatie levert je dit op als beleidsadviseur?
Er sprake is van voortijdig schoolverlaten als:
• een jongere nog geen 23 is én
• hij/zij geen diploma van het vwo, de havo of niveau 2 van het mbo heeft én
• hij/zij gedurende een maand zonder geldige reden het onderwijs niet meer heeft gevolgd of
• hij/zij bij de school wordt uitgeschreven of van school wordt verwijderd.
Regionaal Meld en Coordinatiepunt
RMC

- organisatie in regio's (39), + contactgemeente/ subregio's
- wetgeving ( sinds 1994 ihkv beleidsdoelstellingen VSV)
- meldplicht scholen
- zorgplicht gemeenten
- regionale regie + aanpak ( stuurgroep of MBO samenwerkingsverbanden)
- coördinatie doelgroep bij andere beleidsterreinen
- gemeentelijke registratie
- casemanagement en begeleiding zelf doen als gemeente of uitbesteden
Opdracht: "out of the box"
Schets de ideale situatie om VSV tegen te gaan. Hou hierbij rekening met de reden van uitval. Kijk vervolgens naar de realiteit in jouw gemeente of omgeving. Wat is haalbaar?
Welke rol zou de gemeente moeten nemen

Opties indeling LP en RMC
Optie 1: Leerplicht en RMC tot 23 jaar bij elkaar in 1 afdeling, regionaal overleg.
Optie 2: RMC regionaal, leerplicht en kwalificatieplicht gemeentelijk bij elkaar.
Optie 3: Mbo kwalificatieplicht en RMC in een (regionaal) team, leerplicht t/m VO gemeentelijk
Optie 4: Regionaal bureau leerplicht/RMC.
Opdracht:
1. Hoe is het nu bij jouw gemeente geregeld?
2. Wat zijn de voor- en nadelen van deze keuze?
3. Welke keuze heeft jouw voorkeur en waarom?
Bij passend onderwijs:

- Tijdelijke plaatsing?
- verschillen gemeenten binnen swv?
- maatwerk/ arrangementen?
- combinatie andere vervoerssoorten

Handhaving
HALT bij licht verzuim, vanaf 12 jr
Proces- verbaal jongeren vanaf 12 jaar bij relatief verzuim. Sanctie: werkstraf of maatregel Hulp en Steun BJZ
Proces-verbaal ouders voor luxe verzuim, absoluut verzuim, relatief verzuim. Sanctie: geldboete.
De gemeente is verantwoordelijk voor:
• Het maken van afspraken met scholen voor voortgezet onderwijs, onderwijsinstellingen voor mbo, en andere instellingen en organisaties die te maken hebben met voortijdig schoolverlaten over de inzet en verantwoordelijkheid bij het voorkomen en bestrijden van voortijdig schoolverlaten.

• Het zorgdragen voor de totstandkoming van een regionaal netwerk van die scholen, instellingen en organisaties.

• Het organiseren en coördineren van de meldingen van voortijdig schoolverlaten, het registeren van deze meldingen en zorgdragen voor de doorverwijzing naar onderwijs en arbeidsmarkt.
Full transcript