Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Tiedonhallinta, koulu ja kirjasto

No description
by

Anu Ojaranta

on 27 July 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Tiedonhallinta, koulu ja kirjasto

- "luulo ei oo tiaron väärtti... (eikä Marttila Liaro"
- uskomuksesta tullut faktaa, aina voi huutaa "Fake News" kun asia ei miellytä
- meuhkaamisesta ilman perusteluja on tullut salonkikelpoista - esim. Donald Trump
- valemedia kukoistaa ja voi hyvin
- aito kriittisyys ja avoimuus toisen mielipidettä kohtaan pitää opettaa
Asian vaativuus ja nykypäivän ilmiöt
- POPS2014: suhteellinen painotus kolmannessa vaiheessa, eli miten tiedolla työskennellään - pyrkimys pois copy/paste kulttuurista
- laajuus yllätti!
- tiedonhaun opetuksen odotetaan tulevan opettajalta
- opettaja ohjaa oppilasta - käsityserot
ja niiden vaikutus?
- aineiden välillä oli suuria eroja
Havaintoja
Tiedonhallintataitojen käsitykset

- POPS2004 ja POPS2014
- äidinkielen opettajat sekä koulukirjastonhoitajat
- laadullinen tutkimus, avoin analyysi
- diskurssianalyysi, vertailut
aineistojen kesken
TUTKIMUKSENI
- tiedonhankinta ja -haku
- ohjataan oppilasta monipuoliseen tiedonhankintaan
- oppilas osaa nimetä tiedonhankinnan keskeiset vaiheet
- oppilas tietää miten ja mistä tietoa voi hakea
- oppimisympäristö tarjoaa virikkeitä ja mahdollisuksia etsiä tietoa
- lähteiden kriittinen arviointi ja kriittinen ajattelu
2. tiedonhaku -
Itse asia
- koulukirjasto ja koulukirjastonhoitajat ovat valitettavasti harvinaista herkkua
- aineistot ja erilaiset materiaalit rikastuttavat koulun aineistoja
- tilaa tiedonhankinnan opastusta yleisestä kirjastosta opetuksen tueksi
- pohtikaa yhdessä kirjaston kanssa mikä on tarve ja suunnitelkaa käynti yhdessä
- loistava resurssi esim. monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa
Viestikapula
kirjastolle?
Tiedonhallinta, koulu ja kirjasto
Anu Ojaranta, Åbo Akademi
3.8.2017, Äidinkielen ja
kirjallisuuden opetuksen foorumi

Kirjastonhoitaja, intohimona koulukirjastot!

Opettajan pätevyys, Turun ammattikorkeakoulu

Tutkijakoulutettava,
Åbo Akademi, informaatiotutkimus

Yrittäjä, kouluttaja
Käsitteistä!
Tiedonhallinta?

Tiedonhaku ja -hankinta?

Informaatiolukutaito??
Omat käsityksemme:
miten ne ovat rakentuneet, muodostuneet ja
kehittyneet?
ACRL-malli, informaatiolukutaito

- määrittelemään tarvittavan tiedon laajuuden
- pääsemään käsiksi tarvittavaan tietoon tehokkaasti
- arvioimaan tietoa ja sen lähteitä kriittisesti
- liittämään valitun tiedon omaan tietopohjaansa
- käyttämään tietoa tehokkaasti saavuttaakseen tietyn päämäärän
- ymmärtämään tiedon käyttöön liittyviä taloudellisia, oikeudellisia ja yhteiskunnallisia kysymyksiä
- toimimaan eettisesti ja laillisesti hakiessaan ja käyttäessään tietoa.
Ohjattu tutkiminen, Kuhlthaun malliin perustuen

Big6

Tiedonhaun portaat, Espoossa menestystä niittänyt
Mikä malleja yhdistää?
Prosessi toteutuu joka tilanteessa, aineesta tai kulloisesta tarpeesta huolimatta

Prosessi jakautuu kolmeen vaiheeseen:
1. ennen tiedonhakua
2. tiedonhaku
3. tiedonhaun jälkeen

Esimerkit: POPS2014
1. Ennen tiedonhakua - Valmistautuminen!
- koulukulttuuri - yleinen painotus ja ymmärrys asian kokonaisvaltaisuudesta
- tiedonhallinnan konseptin ymmärrys
- oppilaan kuvittelukyvyn ja havainnoinnin tärkeys korostuu
- omakohtaisen kokemuksen esiintuominen
- käsillä olevaan asiaan reagoiminen kriittisesti ja ROHKEASTI
3. Tiedonhankinnan jälkeen - tiedolla työskentely
- tiedon käyttäminen
- lähteiden käyttäminen monipuolisella tavalla
- materiaalin kanssa työskentely (referointi, muistiinpanot, tiivistäminen)
- aineiston tulkinta ja havaintojen tekeminen
- uuden tiedon luomista yhdistelemällä tietoa
- tekijänoikeudet ja eettiset näkökulmat
- tiedon tuottaminen
- tiedon kommunikointi ja jakaminen
- Haastatelluilla opettajilla oli suhteellisen samantyyppinen käsitys ja kohtuullisen
laaja ymmärrys - painotus oli erilainen
- luvut laskettu aiheeseen liittyvistä osumista äidinkielen ja kirjallisuuden osuudesta ja haastatteluista


LÄHTEET:

Helsingin yliopisto (2001). Informaatiolukutaidon osaamistavoitteet yliopisto- ja korkeakouluopetuksessa. http://www.helsinki.fi/infolukutaito/ILopetus/osaamistavoitteet.htm#1
KIITOS, ja intoa uuteen
lukuvuoteen!

Kysymyksiä?

anu.ojaranta@gmail.com
www.facebook.com/
toiminimiojaranta/
POPS2014 näytti kyntensä!
Mitä kirjasto voi antaa?

- miten hahmotella tiedonhaun aihe?
- miten fokusoitua käsillä olevaan tutkimuskysymykseen?
- miten hahmottaa ympärillä oleva informaatioympäristö?
- miten kartoittaa asiaan liittyvät näkökulmia?
- miten ajatella asiasanat ja hakutermit etukäteen?
- miten ajatella olemassa olevia tiedonkeruun menetelmiä?

Mitä kirjasto voi antaa?

- käytettävissä olevien aineistojen ja tietovarantojen esittely
- vaiheiden ja tiedonhaun monitahoisuuden ymmärtäminen
- ohjata tulokselliseen internet-tiedonhakuun
- tarjota virikkeitä
- yhteistyötä opettajan kanssa yhdessä mietityllä toteutustavalla
- ohjata kriittiseen ajatteluun ja tekijänoikeuksien ymmärtämiseen
- monilukutaidon sekä mediakasvatuksen tukeminen
Mitä kirjasto voi antaa?

- tukea tekijänoikeuksien opetukseen
- apua kuvien hakemisen ja niiden käytön yhteydessä
- tukea useiden eri lähteiden käyttämiseen työskentelyssä
- opetusta uuden tiedon julkaisemisen
yhteydessä
- sosialaisen median säännöt ja netiketti julkaisemisen ja tekijänoikeuksien yhteydessä
Full transcript