Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ellära

No description
by

Jörgen Sondell

on 15 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ellära

Ellära
Laddningar
Elektrisk laddning bygger på överskott och underskott av elektroner. Vid överskott på elektroner är det negativ laddning. Vid underskott av elektroner är det positiv laddning.
Naturen vill utjämna laddningsskillnader, det är det som ger upphov till ström.
Spänning
Skillnaden i laddning mellan pluspol och minuspol. Ju högre spänning desto större är naturens vilja att utjämna laddningen.
När laddningen utjämnas går det en ström av elektroner från minuspolen till pluspolen. Högre spänning leder till att det kan gå en större ström.
Ström
Ström är elektroner som rör sig.
Ström mäts i Ampere.
Hur stor ström som kan gå från minuspolen till pluspolen avgörs av hur lätt elektroner kan röra sig genom materialet mellan polerna, materialets ledningsförmåga. Olika material kan delas in i ledare, halvledare och isolatorer.
Motstånd
Motstånd, eller Resistans som det egentligen heter, är något som gör att strömmen i en ledare inte kan bli hur stor som helst. Motståndet gör att strömmen begränsas.
Olika motstånd?
Hur stort motstånd en ledare gör mot strömmen beror på tre egenskaper.
Längden på ledaren.
Tjockleken på ledaren.
Ledarens elektriska ledningsförmåga.
Kopplingar
Seriekoppling
Komponenterna, tex lampor, följer på varandra i en sk serie. Först kommer en lampa och därefter nästa lampa osv.
Samma ström går igenom alla lampor och det innebär att om en lampa går sönder så bryts strömmen och alla lampor slocknar.
Parallellkoppling
Komponenterna, t ex lampor, är inte kopplade efter varandra utan bredvid varandra. Det går olika strömmar genom de olika lamporna och det innebär att en lampa kan gå sönder utan att de andra slocknar.
Elsäkerhet
Säkringar
Finns i elcentralen i huset för att begränsa vilken ström som skickas genom ledningarna i husets väggar. Skyddar mot brand eftersom för hög ström i en ledning skapar stark värme som kan antända huset.
Jordfelsbrytare
Mäter skillnader mellan den ström som går in i en elektrisk apparat och den ström som går tillbaka i systemet. Om skillnaden blir för stor slås strömmen av. Skillnaden mellan strömmarna beror nämligen på att strömmen tagit en annan väg, t ex genom en människa eller ett djur. Om vi får för mycket ström genom kroppen dör vi.
Elproduktion
I Sverige producerar vi elektrisk energi genom Kärnkraftverk, Vattenkraftverk, Vindkraftverk samt små mängder från av andra energiformer
Eldistribution
Elektrisk energi transporteras i olika kraftledningar i ett stort nät som går genom hela landet. På vägen från kraftverket till ditt eluttag förändras spänningen i ledningen flera gånger. I stora ledningar är det tusentals Volt och i ditt uttag är det 230 Volt.
Likström
Likström kallas det nör strömmen går i samma riktning hela tiden. Elektronerna förflyttar sig från minuspol till pluspol.
Likström får vi när vi tar ström ur ett batteri eller ur solceller.
Växelström
Växelström kallas det när strömmen byter riktning regelbundet. Elektronerna förflyttar sig ingen längre sträcka utan går bara fram och tillbaka.
Växelström är den sorts ström som bildas när vi alstrar elektrisk ström med en generator i t ex ett vattenkraftverk.
Ohms lag
Ohms Lag är ett matematiskt samband mellan Ström, Spänning och Motstånd.
sambandet beskriver hur dessa är beroende av varandra. Om man har värden på två av dem så kan man räkna ut den tredje.
Åska
I ett åskmoln skapas en negativ pol och en positiv pol genom att vattenmolekylerna cirkulerar upp och ner i molnet. När skillnaden i laddning blir tillräckligt stor utjämnas den genom att det går en blixt mellan polerna. Skillnaden i laddning kallas Spänning och mäts i Volt.
Ledare
Elektrisk ledningsförmåga beror på hur lätt elektronerna i materialet kan röra sig. Metaller är bra ledare, olika metaller olika bra. Bäst är silver, men koppar, guld och aluminium är också bra ledare.
Full transcript