Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Voorstelling CW België

No description
by

Line Broekx

on 30 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Voorstelling CW België

België Defensie Binnenlandse zaken Buitenlandse zaken Justitie Financiën Overheidsschuld Sociale zekerheid Monetair beleid Klimaat en energiebeleid Ambtenarenzaken Economie en tewerkstelling Sommige overheidsbedrijven Asiel- en migratiebeleid Federale wetenschappelijke en culturele instellingen Belangrijke delen van volksgezondheid Ontwikkelingssamenwerking De gemeenschappen Scheiding der machten Wetgevende Uitvoerende Rechterlijke Raad van state Regeringen Wetten VLAAMSE GEMEENSCHAP FRANSE GEMEENSCHAP DUITSTALIGE
GEMEENSCHAP Persoonsgebonden aangelegenheden - bijstand aan personen
- gezondheidszorg Culturele aangelegenheden - jeugdbeleid, kunsten, cultureel erfgoed,
musea, radio & TV, toerisme,
bibliotheken, sport, openluchtrecreatie, ...
- wetenschappelijk onderzoek Taalwetgeving - toezicht op het taalgebruik in bestuurszaken,
onderwijs en sociale betrekkingen Scheiding der machten Wetgevende Uitvoerende Rechterlijke Parlementslid (voorstel) Regering (ontwerp) commissie - bespreking en stemming Advies Raad van State plenaire vergadering - bespreking en stemming De deelstaatregering ondertekent decreet Publicatie in het Belgisch staatsblad Bevolking moet wet naleven Eenkamerstelsel of monocameralisme 124 volksvertegenwoordigers 118 rechtstreeks verkozen
door inwoners Vlaams gewest 6 door Brussels
Hoofdstedelijk Gewest = Parlementaire werkgroep met parlementsleden uit verschillende fracties die zich in een bepaald onderwerp specialiseren Wanneer er 3 of meer leden van dezelfde politieke partij lid zijn van de volksvertegenwoordigers, vormen deze een fractie Bestuderen de tekst van het voorstel of ontwerp van het decreet
-> kan nog gewijzigd en verbeterd (=geamendeerd) worden = plenum Alle parlementsleden bespreken en stemmen over het voorstel of ontwerp van decreet Geldig stemmen -> minimum aantal aantal leden (=quorum) (meestal de helft + 1) Vlaamse parlementsleden wetgevende functie controlerende functie Controlemogelijkheden om de Vlaamse regering te controleren: - Wekelijkse mogelijkheid om actuele vragen te stellen
- Mogelijkheid tot het stellen van schriftelijke vragen
- Minister interpelleren: opheldering vragen in bijvoorbeeld de
bevoegde commissie
- Onbevredigend: motie van wantrouwen indienen
(aangenomen = betrokken minister treedt af of regering valt)
- Begrotingsbesprekingen moeten goedgekeurd worden Vlaamse parlement kan niet ontbonden worden
--> legislatuurparlement (parlement dat niet ontbonden kan
worden tussen 2 verkiezingen Onderwijs Pensioenen van het onderwijzend personeel, vastleggen van de leerplicht en minimumvoorwaarden om een diploma te behalen Regering De gewesten Vlaams Gewest Waals gewest Brussels
Hoofdstedelijk
Gewest Economie Energie Administratief toezicht en financiering van gemeenten en provincies Huisvestiging Land- en tuinbouw en zeevisserij Landinrichting en natuurbehoud Leefmilieu Openbare werken en vervoer Ruimtelijke ordening Waterbeleid Werkgelegenheid Scheiding der machten Wetgevende Uitvoerende Rechterlijke Parlement Regering Kamer Senaat 150 volksvertegenwoordigers
rechtstreeks aangeduid via federale verkiezingen
71 Senatoren:
- 40 verkozen senatoren
- 21 gemeenschapssenatoren
- 10 gecoöpereerde senatoren

Senatoren van rechtswege: Kinderen van de koning (rechtstreeks federaal) (aangeduid door 3 gemeenschappen) (aangeduid door verkozen senatoren
en gemeenschapssenatoren) (vanaf 18jaar) Tweekamerstelsel of bicameralisme Commissie Kamer
bespreking en stemming Plenaire Vergadering Kamer
bespreking en stemming Onafhankelijk Vlaanderen? 75% 19% 5% 1% Middelen van
federale belastingen Opbrengsten Vlaamse
belastingen Andere Ontvangsten van
Vlaamse instelllingen Manifest vd Warandegroep
- Economische redenen:
Financiële transfers
werkloosheid Vl. < werkloosheid Wal.
- Democratie werkt slecht
moeilijke evenwichtsoefening om bestuursakkoord te vormen
Vlaanderen onafhankelijk? Brussel verliezen? Inkomsten circa 25 miljard euro Commissie Senaat
bespreking en stemming Plenaire Vergadering Senaat
bespreking en stemming Koning ondertekent = parlement controleert regering Regering Hoven en rechtbanken De Raad van state Het Grondwettelijk Hof Het Rekenhof Grondwettelijk advies bij wetsvoorstellen 36 leden + het auditoraat + het coördinatiebureau + de griffe grondwettelijke controle bij wetsvoorstellen 12 rechters Controle van begroting van staat, gemeenschappen en gewesten Jaarlijks verslag = Boek van Rekenhof
(=Blunderboek)
Full transcript