Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Bab 8: Pemerkasaan Pendidikan Ke Arah Kesepaduan Sosial

No description
by

Siti Zaleha

on 12 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Bab 8: Pemerkasaan Pendidikan Ke Arah Kesepaduan Sosial

Bab 8: Pemerkasaan Pendidikan
Ke Arah Kesepaduan
Sosial

Pengenalan
Sejarah dan Perkembangan Pendidikan Vernakular
Cina
India
Melayu

Komuniti Melayu
Dua bentuk sekolah dibina : Sekolah Pondok, Sekolah Vernakular Melayu

Sekolah Pondok

Tidak Formal
Lebih menekankan pembacaan al-Quran, al-Hadis dan hal ehwal keagamaan
Peringkat rendah dan menengah
Melanjut pelajaran ke Indonesia, India dan Mesir


Sekolah Vernakular Melayu

Didirikan oleh kerajaan British
Bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar
Tumpuan lebih kepada pekara asas
Menyambung pelajaran di Maktab Penguruan Sultan Idris (MPSI)
Komuniti Cina
Menubuh sistem pendidikan sendiri sebelum tahun 1900
Sukatan pelajaran pendidikan lebih kepada pemahaman
penulisan Cina klasik
Dasar laissez-faire British membuka peluang kepada penubuhan
sekolah vernakular Cina
Sekolah ditubuhkan secara persendirian
Menyediakan pelajaran di peringkat rendah dan menengah (Thock, 2005)
Sekitar tahun 1920-an, semangat nasionalisme di China telah meresap masuk ke sekolah vernakular Cina
Anti-British telah mempengaruhi komuniti Cina
Maka, British menggubal Enakmen Pendaftaran Sekolah
Tahun 1924, sebahagian besar sekolah berkenaan menerima bantuan kewangan dan dipantau oleh kerajaan (Tan, 1987; Chai, 1977)
Komuniti India
Tidak mempunyai sumber atau dana kewangan untuk menubuh sekolah
Sekolah Vernakula Tamil ditubuhkan oleh pengurusan estet
Penerapan nilai-nilai ketamilan diberikan keutamaan oleh komuniti India
Bahasa Tamil sebagai bahasa penghantar
Sukatan pengajaran dan tenaga pengajar diambil dari India
Lebih kepada penekanan sekolah rendah

Sekolah yang menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar utama.
Mula berkembang di Tanah Melayu setelah penubuhan
Penang Free School
pada tahun 1816.
Pada peringkat awal, sekolah ini dikuasai oleh mubaligh Kristian.
Kemudiannya, diambil alih oleh Kerajaan British dengan tujuan mengeluarkan pegawai tadbir rendah.
Komuniti Cina dan India di bandar berpeluang memasuki sekolah berkenaan.
Melayu kelas atasan diberi keutamaan berbanding Melayu kelas bawahan (Cheliah, 1940).

Era Penjajahan di Tanah Melayu(1800-1945)
Sehingga tahun 1920, dua bentuk pendidikan menjadi keutamaan British:
-Pendidikan Inggeris
(free schools)
yang disediakan oleh British dan golongan mubaligh Kristian.
-Pendidikan vernakular untuk Melayu kelas bawahan.
Pendidikan kaum Melayu kelas bawahan mundur.
Walaupun komuniti Cina dan India tidak diberikan keistimewaan, tetapi berpeluang menyambung pendidikan ke peringkat menengah dan universiti.
Komuniti India dan Cina berpeluang mengukuhkan bentuk sistem pendidikan dan bahasa yang diwarisi dari negara asal.
3 faktor komuniti Melayu kurang berpeluang pendidikan:
i) perjanjian yang mengesahkan adat resam dan agama Islam tidak boleh digugat.
ii) Kebanyakan sekolah vernakular inggeris berada di bandar.
iii)Yuran yang tinggi sedangkan ekonomi komuniti Melayu mundur.
Wujud anggapan perkara ini muslihat British untuk memundurkan komuniti Melayu.

Selepas 1920-an
, dasar pendidikan Inggeris berdasarkan
empat bahasa iaitu, Inggeris, Melayu, Mandarin dan Tamil.
Dasar ini menyemai benih pemisahan antara komuniti yang berbeza.
Dalam tempoh penjajahan Jepun (1942 – 1945), bahasa jepun
menjadi bahasa pengantara dan tidak menunjukkan inisiatif untuk mengganggu sistem pendidikan Melayu.
Dasar Pendidikan dalam Tempoh 1945-1970
Tempoh 1945-1970 peringkat ke arah pemupukan semangat dalam bidang pendidikan.

Namun usaha kurang berhasil kesan daripada latar belakang budaya dan warisan peradaban yang berbeza.

Setiap pihak berusaha mempertahankan sistem pendidikan dan bahasa ibunda masing-masing.

Dasar Cheeseman 1946
Inti pati utama dasar Cheeseman:
i) Peruntukan pendidikan peringkat rendah secara percuma dan dibenarkan penggunaan bahasa ibunda masing-masing.

ii) Pendidikan Inggeris didedahkan pada peringkat rendah – yang berkelayakan boleh meneruskan pelajaran ke peringkat menengah.

iii) Peluang pendidikan yang sama kepada golongan wanita.

Jawatankuasa Car-Saunders 1947
Dibentuk oleh kerajaan British untuk merangka
pendidikan tahap universiti
di Tanah Melayu.
Matlamat penyatuan menerusi penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar sukar dicapai.
Komuniti Cina- penekanan kuat terhadap bahasa Melayu akan menggugat kedudukan mereka di peringkat pengajian tinggi.
Komuniti India- kepentingan bahasa Hindi atau bahasa Tamil untuk diketengahkan di Jabatan Pengajian India.
Kedua- dua komuniti mengusulkan agar bahasa dan sistem nilai budaya mereka terus dilindungi (Fennel 1968).

Komuniti Melayu- percanggahan pandangan berlaku antara golongan Melayu tradisi dengan berpendidikan Inggeris.
Lulusan dari sekolah Melayu menolak cadangan tersebut kerana tahap pendidikan masih rendah.
Pendidikan Inggeris dilihat gagal menjaga hak kebajikan komuniti Melayu.
Bagi kelompok berpendidikan Inggeris, cadangan berkenaan dipersetujui bagi menyediakan komuniti Melayu dalam bidang pentadbiran.
Mereka mengusulkan agar peluang dibuka kepada komuniti Melayu untuk memasuki pendidikan Inggeris (Fennel 1968).

Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum 1949
matlamatnya adalah untuk memupuk penyatuan dalam masyarakat majmuk bagi membina sebuah negara bangsa baharu dan merdeka

Kaedah Mencapai Perpaduan:
1)
Bahasa Melayu dan bahasa Inggeris diajar di sekolah rendah.
2)
Sekolah kebangsaan
ditubuhkan bagi menyatukan komuniti etnik yang berbeza: Bahasa Melayu dan bahasa Inggeris digunakan sebagai bahasa perantaraan.
3) Bahasa ibunda masing-masing boleh diajar.

Walau bagaimanapun, penyatuan sukar dicapai setiap etnik masih merpertahankan sistem pendidikan diwarisi.

Laporan Barnes 1951
Bermula dengan pembentukan Jawatankuasa Laporan Barnes –ciri-ciri ke arah kesepaduan sosial telah dibentuk oleh kerajaan.

Pengerusi laporan – L.J Barnes dari Universiti Oxford.

Matlamat – menyemak dan memperbaiki bentuk pendidikan Melayu.

Mencadangkan agar satu corak pendidikan dirangka bagi memenuhi bentuk masyarakat di Tanah Melayu.

Hasilnya-
penggunaan bahasa Inggeris dan bahasa Melayu dicadangkan sebagai bahasa perantaraan.

Laporan menganjurkan sekolah vernakular dimansuhkan - digantikan dengan sistem pelajaran kebangsaan sekolah rendah dan wajib menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar.
Peringkat menengah, bahasa Inggeris kekal digunakan sebagai bahasa pengantar ( Fennell 1968).
Laporan dilihat kurang berupaya memupuk kesepaduan sosial antara komuniti etnik kerana wujud penentangan daripada komuniti bukan Melayu, terutama etnik Cina
Laporan Fenn-Wu 1951
Pengerusi Jawatankuasa Laporan Fenn- Wu 1951 - William P. Fenn,
merupakan ahli Lembaga Amanah Sekolah Tinggi Cina
dan Wu Teh–Yao,
pakar daripada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB).

Tujuan – menyemak semula sistem pendidikan komuniti Cina.

Tiga usul Laporan Fenn- Wu 1951:
1) Mempertahankan kedudukan sekolah Cina dan mendesak pihak kerajaan memberikan bantuan kewangan.

2) Kedudukan bahasa Cina sebagai salah satu bahasa terbesar dunia, maka sekolah vernakular tidak boleh dihapuskan.

3)Gesaan agar sekolah Cina tidak memfokuskan bentuk, kaedah dan sukatan pendidikan dari Negara China kerana mereka telah mendiami Tanah Melayu (Thock 2005).

Ordinan Pendidikan 1952
Menggantikan beberapa laporan sebelumnya dengan menetapkan sama ada bahasa Melayu atau bahasa Inggeris sebagai bahasa perhubungan di sekolah rendah.
Jika jumlah pelajar bukan Melayu melebihi 15 org – kemudahan disediakan menggunakan bahasa Cina dan Tamil.
Manakala bahasa Inggeris digunakan di peringkat menengah.
Komuniti Melayu – penekanan terhadap bahasa Inggeris dilihat akan menggugat kedudukan selaku penduduk asal – mereka mahukan kerajaan mengangkat kedudukan bahasa Melayu.
Komuniti India dan Cina menolak usul berkenaan – menggugat bahasa dan budaya diwarisi (Simanjuntak 1969)

Laporan Razak 1956
dijadikan Dasar Pendidikan Pertama setelah Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan

i) Bahasa Melayu – bahasa pengantar di sekolah rendah dan menengah.
ii) Sekolah Jenis Kebangsaan akan menggunakan bahasa Cina, Tamil dan Inggeris sebagai bahasa pengantar.
iii) Penggunaan sukatan pelajaran, sistem peperiksaan, latihan perguruan dan sistem nazir yang sama.
iv) Bahasa Melayu dijadikan sebagai kursus wajib untuk semua pelajar.

Laporan Rahman Talib 1960
dan Akta Pendidikan 1961
Laporan Rahman Talib 1960:
Berperanan untuk memantau Ordinan Pelajaran 1957 (Md Jadi, 1990; Ong, 2000).
Diluluskan pada bulan Ogos 1960 dan dimaktubkan dalam Akta Pendidikan 1961 pada Oktober 1961.

Usul Utama:
i) Bahasa Kebangsaan – medium perhubungan di Malaysia dan dipraktikkan bukan setakat di peringkat sekolah rendah tetapi juga di peringkat menengah dan universiti.

ii) Menyeragamkan sistem peperiksaan dan persekolahan, walaupun berbeza bahasa di peringkat rendah dan menengah.

ii) Memberi penekanan terhadap pendidikan teknik dan vokasional.

iv) Memberi penekanan terhadap pendidikan moral keagamaan bagi mengukuhkan semangat saling menghormati antara etnik yang berbeza.

Kepentingan sistem pendidikan sebagai alat perpaduan
Pendidikan Menengah
Majoriti pelajar akan memilih untuk ke Sekolah Menengah Kebangsaan dgn bayaran yg minimum manakala cuma segelintir yg memilih untuk ke sekolah bukan kerajaan.
Kelas peralihan selama setahun adalah wajib bagi pelajar yg tamat drpd Sekolah Jenis Kebangsaan Cina (SJKC) atau Tamil (SJKT) sekira ingin melanjutkan pelajaran ke Sekolah Menengah Kebangsaan.
Pendidikan Menegah Kebangsaan iaitu:kategori Sekolah Menegah Harian, Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan, Sekolah Berasrama Penuh, Sekolah Kluster, Sekolah teknik dan Vokasional, Sekolah Menegah Agama, Sekolah Seni dan Sukan.
Bahasa pengantar adalah Bahasa Melayu dan bahasa ibunda dibenarkan sekira memenuhi syarat
Kelas moral diwujudan bagi pelajar bukan melayu bagi menggantikan kelas Agama Islam
Pada masa kini sekolah berasrama penuh menyediakan ruang kuota kpd pelajar bukan melayu.
Sekolah Wawasan
Sekolah rendah yg berkonsepkan belajar bersama sama dlm 1 kawasan yg sama tanpa mengira etnik atau agama
Dua atau tiga buah sekolah rendah berlainan aliran mempunyai bangunan sendiri yg boleh disambung antara satu sama lain dgn jambatan penghubung.
Tujuan matlamat adalah untuk i) Mewujudkan perpaduan dlm kalangan murid murid. ii) memupuk semangat intregrasi antara murid murid. iii) melahirkan generasi yg mempunyai sifat toleransi & sefahamanan yg tinggi iv) menggalakan interaksi yg maksimum antara semua warga sekolah.
Namum Sekolah Wawasan tidak mendapat sokongan etnik bukan melayu kerana dipercayai akan melunturkan penguasaan bahasa ibunda masing masing
Institusi Pengajian Tinggi
Terbahagi kpd 2 iaitu institusi pengajian tinggi awam (IPTA) & institusi mengajian tinggi swasta (IPTS).
Terdapat 20 IPTA & 32 IPTS. Jumlah ini tidak termasuk kategori IPTS-IPTS lain yg diluluskan kementerian pengajian tinggi, 2006.
Beberapa IPTA didominasi oleh oleh org melayu iaitu UITM, org islam iaitu UIA dan USIM .
Kemasukan ke IPTA adalah berasaskan meritokrasi iaitu 1 sistem yg membolehkan pelajar bersaing secara sihat dan tiada masalah etnik.
Pelajar di IPT dtg dr berlainan negeri, agama, etnik dan latar belakang sekolah. Mereka akan melalui kehidupan kampus dan berkongsi semua kemudahan yg disediakan.
Latar belakang sekolah yg membuatkan pelajar memahami konsep perpaduan, interaksi sesama etnik dan sifat hormat menghormati antara 1 sama lain.
Kerencaman sistem pendidikan yg dilalui pada peringkat sekolah berakhir di alam universiti. Perpaduan yg dipupuk dapat dikukuhkan demi mencapai wawasan negara menjelang tahun 2020.
Kepelbagaian sistem pendidikan mempunyai kaitan rapat dgn kesepaduan sosial dinegara ini, terutama dari segi penggunaan bahasa penghantar dan kurikulum.

Isu sekolah vernakular tidak pernah selesai & kerap menjadi kontroversi. Dlm menelusuri tuntutan & pendirian
Dong Jiao Zong
, ada 3 rukun politik cina penting perlu difahami:
Mempertahankan Pendidikan Cina
Mempertahankan Penerbitan akhbar Cina
Mempertahankan Persatuan Cina


Peranan pendidikan ternyata amat dominan dalam proses sosialisasi.
Walaupun agen sekolah diletakkan sebagai agen kedua penting dalam sosialisasi politik, tetapi pengaruhnya tidak boleh dinafikan
Oleh sebab perkaitannya yang amat rapat dengan keluarga yang berhak untuk menentukan proses persekolahan anak-anak mereka.
Dasar pendidikan dan bahasa di Malaysia amat unik jika dibandingkan dengan negara-negara lain.
Ramai yang berhujah bahawa kepelbagaian sebagai satu kekuatan, namun terlalu banyak perbezaan juga tidak membawa kepada kebaikan.
Kerajaan perlu mencari titik persamaan memenuhi matlamat gagasan 1 Malaysia.
Persamaan itu hanya dapat dicapai dengan memahami dan berkongsi matlamat wawasan negara dalam kalangan rakyat dan diterajui oleh barisan kepemimpinan yang sentiasa berpegang kepemimpinan yang sentiasa berpegang kepada slogan “Rakyat Didahulukan Pencapaian Diutamakan”.

Akta pendidikan 1996 telah mengemukakan 1 undang-undang baharu tentang pendidikan bagi maksud melaksanakan dasar pendidikan negara yg berasaskan
Falsafah Pendidikan Kebangsaan
.
Sistem Pendidikan Kebangsaan:
Bahasa kebangsaan dijadikan bahasa menghantar utama, kurikulum kebangsaan & peperiksaan yang sama.
Kerajaan sedar bahawa pendidikan merupakan bidang yg amat penting dlm pembangunan modal insan bagi menjamin kelestarian & kejayaan sesebuah negara.
Kerajaan menggalakkan penguasaan Bahasa Tamil dan Mandarin.
Program Integrasi Nasional Mahasiswa di IPTA.
Penubuhan Kelab Rukun Negara.
Memperkenalkan dan mewajibkan kursus Hubungan Etnik di IPTA dan IPTS
Kerajaan menubuhkan sekolah rendah iaitu Sekolah Jenis Kebangsaan (pengantar Bahasa Cina/ Tamil) bagi menggantikan Sekolah Vernakular.
Sekolah Kebangsaan (pengantar Bahasa Melayu) memberi peluang kepada semua etnik menghantar anak-anak mereka belajar bersama-sama etnik yang lain (menggalakkan intergrasi penduduk)
Kewujudan sistem pendidikan seperti ini memberikan ruang integrasi kepada penduduk melalui sistem kurikulum yang dibentuk.

Memahami perkembangan sistem pendidikan vernakular di Malaysia
Menghayati kepentingan sistem pendidikan sebagai alat untuk memupuk perpaduan
Menilai pendidikan ke arah kesepaduan sosial

HASIL PEMBELAJARAN
Siti Zaleha Raduan
13 Mei 2015

Pengenalan
Sejarah dan Perkembangan Pendidikan Vernakular
Dasar Pendidikan Kolonial dan Nasional
Kepentingan sistem pendidikan ke arah kesepaduan sosial
Cabaran bahasa dan pendidikan kebangsaan
Langkah-langkah kerajaan
Kesimpulan

Kerangka Bab
Pendidikan sebagai asas penyatuan dalam proses pembinaan negara bangsa
Orientasi sekolah
vernakular
kepada orientasi
pendidikan kebangsaan
Perlu ada langkah bersepadu untuk membentuk kesepaduan sosial
**Sekolah vernakular merujuk kepada sekolah yang menggunakan bahasa ibunda dalam pelaksanaan penyelidikan dan pembangunan (P&P) di sekolah

pendidikanKomuniti Melayu, Cina & India – sistem pendidikan bersifat tradisi sebelum pihak British campurtangan
Sekolah Vernakular Inggeris
Dasar Pendidikan Kolonial dan Nasional
Cabaran dalam Pendidikan & Bahasa
Kesimpulan
Selepas tamat SPM, pelajar boleh memilih untuk meneruskan pengajian dalam tingkatan 6 (2 tahun), matrikulasi/asasi ( 1 atau 2 tahun) atau peringkat diploma (sekurang-kurangnya 3 tahun).
Pendidikan Prauniversiti
Langkah-langkah/ Komitmen Kerajaan
Dalam konteks Tanah Melayu, penjajah berperanan utama dalam menentukan hala tuju sistem pendidikan. Pengaruhnya banyak ditentukan oleh tempoh penjajahan, bentuk sistem pendidikan dan bahasa yang digunakan
Sekolah Kebangsaan dan Sekolah Vernakular
Full transcript