Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

TekstOng ekspositori (NikoL)

No description
by

Nicole Tuplano

on 8 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of TekstOng ekspositori (NikoL)

Katangian ng mahusay na tekstong eksposiyon
A. Obhetibong pagtalakay sa paksa
B. May sapat na mga kaalaman na inilahad
C.Malinaw na pagkakahanay ng mga kaisipan o ideya
D.Analitik na pagsusuri ng mga kaisipan
" EnumerasYon o Pag iisa-isa"
- ito ay nauuri sa dalawa simple at komplikadong pag iisa-isa na kung saan ay tinatalakay ang pangunahing paksa at pagtalakay ng parang patalata.
“ PagsusunOd-sunOd ”
- ito ay PagLalahad ng Paraang SekwensyaL , KronoLohikaL at ProsidyuraL .

“ SikwensyaL ”
- Karaniwang Ginagamitan ng mga saLitang una , PangaLawa , PangatLo , SusunOd , at iba pa . 

“ ProsidYuraL ”
- ito aY nagbibigay ng kaaLaman para sa maayos na Pagkakasunod-sunod ng isang Gawain . MuLa umpisa hanGgang sa wakas . 
- pagbibigay ng kahulugan sa mga salitang di-pamilyar na termino o mga salitang bago sa pandinig .
“ kronOLohikaL ”

- Ito pagkasunod -sunod ng mga magkakaugnay na pangyayari ayon sa tamang panahon at oras .

TekstOng EkspOsitOri o PagLalahad ..
" Kahulugan , Simulain at Katagian "
*Layunin ng
tekstong ekspositori o
Paglalahad ang magbigay ng impormasyon ukol sa isang mensahe o kaisipan .
Gumagawa ng Paglalahad o Pagpapaliwanag ang isang awtor ukol sa tekstong kanyang isinulat at ito ay sinusundan ng Mambabasa .
" Depinisyon "
- Ito ay isang tekstong nagbibigay diin sa pagkakaiba at pagkakatulad ng dalawa o higit pang tao , Bagay , kaisipan , o ideya at maging PangYayari .


“ PagHahamBing at PagkOkontrast ”
- IpinapaLiwanag ng manunuLat ang pagkakatuLad sa daLawa o mahigit pang ideya , tao , Lugar , PangYayari , bagay at iba pa .

“ PagHahamBing ”
“ PagkOkontrast ”

- IpinapaLiwanag naman ang pagkakaiba sa katOtohanan .
" Sanhi at BunGa "
- Ang SANHI ay nagsasaad nang kadahiLanan ng mga pangyayaring naganap at ang epekto ng pangyayaring ito ay tinatawag na BUNGA o RESULTA .

“ ProbLema at soLusyOn ”
- Ang manunulat ay nagpapahayag nang isang problema at nagtatala nang isa o mahigit pang solusyong sa problema .
Full transcript