Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Psikolojik Testler

No description
by

Mustafa Yildiz

on 2 March 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Psikolojik Testler

Psikolojik testler örneklenmiş bazı davranışları standart ve objektif olarak ölçmeye yarayan öçme araçlarıdır. Bireyin herhangi bir niteliğini ölçme amacıyla, nitelikler evrenini temsil edecek şekilde seçilmiş standart uyarıcılar takımıdır. Testin içeriğini oluşturan uyarıcıların "maddelerin","açıklamanın" ve hatta cevaplandırma için test alan kişiye verilecek sürenin herkes için "aynı" olması gerektiğidir.
Bu durum bilimsel ilkelerin ve psikolojik testlerin temel ilkelerindendir. Tanımdaki "takım" sözcüğü testlerin ölçülmesi gereken niteliğin çeşitli yönlerini ölçmeyi amaçlayan belirli sayıdaki uyarıcılardan, soru veya maddelerden oluştuğunu vurgulamaktadır. Uyarıcı sözcüğü,bir başka yönden insanların niteliklerinin doğrudan ölçülemediğini, dolaylı olarak testlerdeki uyarıcılara gösterdiği "tepkilere", yanıtlara bakarak bireyin niteliği hakkında yordamalar yapılabildiğini belirtmektedir. Testlerin sonuçları "sayı" veya "kategorilerle" belirlenir. Örneğin zeka testlerinde deneğin aldığı toplam puan bir sayıdır.
Bu sayızeka bölümüne çevrilir. Z.B. = 110 gibi. Sayısal veriler kişinin belirli bir grup içindeki durumunu gösterir. kategori sisteminde ise kişi bir grup içerisinde sınıflandırılır.
Birey niteliğine uygun sınıflara konur.
Örneğin kişilik envanterinin sonuçlarına göre bireyin normal,nevrotik veya psikotik olmak üzere 3 gruptan birine yerleştirilmesi gibi. Test sonuçlarını anlamaya veya yorumlamak için çoğunlukla değerlendirme esas olacak normlar hazırlanır ve profiller oluşturulur. Psikolojik testlerin işlevleri Seçme işlevi : Çeşitli işyerlerini, devlet kurumlarını, fabrikaları, personel seçme, okullara öğrenci seçme yönüyle yakından ilgilendirir. Başvuranlar arasında en uygun olanları seçmek için testler kullanılır. Üniversiteye giriş sınavları ya da kpss gibi. Sınıflama işlevi : Belirli seçeneklerden hangisinin kişi için en uygun olduğuna karar vermektir. Ruh hastalarına teşhis koymak, histerik ya da şizofreni olduklarına karar verererk bireyi iki sınıftan birine koymak bir çeşit sınıflamadır. Bu bir seçme işlemi olmayıp farklı düzeylere ayrılan insanların sınıflandırılması demektir.
O yüzden sınıflamada seçme işlevinde olduğu gibi bir elenme söz konusu değildir. Uygulanan yöntemlerin etkisini araştırmak : Psikoterapi ya da ilaçla tedavi gibi yöntemlerden hangisinin daha etkili olduğu,
bir fabrikada uygulanan eğitim programlarından işçilerin ne kadar yararlandığı,
bir grubun ırk ayrımına karşı tutumunun ne kadar değiştiği testler yardımıyla öğrenilebilir. Psikolojik testler araştırmalarda bireyler ve durumlar hakkında bilgi toplama amacıyla da kullanılabilir. Hipotezlerin kontrol edilmesi : Bu durumlarda psikolojik testler değişkenler hakkında bilgi toplamak amacıyla kullanılır.

Bir hipotezin ne kadar geçerli olduğu, varılacak yargının hata payı veya gerçek verileri hesaplamak için kullanılır. Teşhis ve Yordama : Psikolojik testler kliniklerde çoğunlukla teşhis ve yordama için kullanılır.
Üniversite giriş sınavlarında alınan puanlara göre meslek seçimine yönlendirme işlemi bir çeşit yordama sayılır. Psikolojik testlere ilişkin yaklaşımlar Psikometrik yaklaşım : Temel amaç, değerlendirmeyi objektif yapabilmektir.

ölçekler çoğunlukla çoktan seçmeli sorulardan oluşur.

Değerlendiren kişi, denek neyi işaretlediyse onu kabul etmek zorundadır.

Dostluk ve yakınlık kurmak gibi ilişkiler standart koşulları etkileyebileceğinden arzu edilmez, yansız kalmak gereklidir.

Büyük sayıda kişiler arasında seçim yapılırken daha çok tercih edilir. Klinik Yaklaşım : Amaç bireyin bütüncül ve gerçek bir görünümünü ortaya çıkarmaktır.

Sadece ölçeğe verilen cevapları değil, değerlendirme süreci boyunca her davranışı bir ayrıntı olarak görür.

Hastanın değerlendirilmesinde hangi yöntemin uygulanacağıan klinisyen karar verir.

Gereken soruları klinisyen düşünür ve sorar. Topladığı bilgileri anlamlı bir biçimde birleştirip kişi için yargılar oluşturur.

Değerlendirmenin başarısı ölçek sonuçlarına göre değil klinisyenin bilgisine, becerisine ve deneyimine bağlıdır.

Psikolojik testlerin sınıflandırılması : Ölçülen nitelik ve amacına göre testler : 1-başarı testleri
2-yetenek testleri
3-kişilik testleri
4-ilgi testleri
5-tutum testleri Maximum performans ve davranış testleri : başsarı testleri
yetenek testleri
kişsilik testleri
ilgi testleri
tutum testleri Maximum performans davranıs testleri Maximum performans testleri davranış testlerinden şu sekilde ayrılmaktadir :

Ölçülen niteliğin açık-seçik olması,

Testin cevap anahtarını,test daha uygulanmadan önce dış ölçütlere göre saptanabilmesi

Test alan kişinim testten alınabilecek maximum puanı alma yönünden güdülenmiş olması.

başarı testleri
yetenek testleri

kişilik testleri
ilgi testleri
tutum testleri Ölçülen niteliklerine göre testler : Bireysel ve grup testleri : Bireysel testler : Testi uygulayan kişi ile test alan kişi yüzyüzedir.
Soruları szöel ya da bireysel olarak kişiye sorar ve deneğin verdiği cevapları kaydeder.
Bireysel testlerin ilki Binet-Simon'un uyguladığı zeka testidir. Grup Testleri : Kısa sürede bir çok kişiye uygulanabilir.
yaygın olarak kullanılmaktadır.
Uygulanması üst düzeyde bir uzmanlık gerektirmez.
Bilgisayar ile puanlama mümkün olduğundan ksıa sürede sonuçlar alınmakta, zaman ve enerji bakımından ekonomi sağlanmaktadir.

İlk grup testi 1. Dünya Savaşı sırasında Amerikan ordusu tarafından geliştirilen ordu alfa ve ordu beta testleridir. Bireysel testler zorunlu olarak genellikle küçük çocuklara uygulanır. Grup testleri içinse daha çok normal yetişkinler arzu edilir. Bireysel testler klinik maksatlar için elverişlidir. Genel ve özel yetenek testleri : Genel yeteneği ölçen testler spermanıniki faktör teorisindeki "g" faktörünü ölçen testlerdir.
Mümkün olduğunca öğrenme yoluyla kazanılmamış becerileri içeren sorulardan oluşan testlerdir.

Özel yeteneği ölçen testler spermanıniki faktör teorisindeki "s" faktörünü ölçen testlerdir.
Bireyler arasındaki özel ve farklı yetenekleri ölçmeyi amaçlar.
Meslek seçiminde önemlidir.

Özel yetenek ve psikomotor testler : Özel yetenek testleri genelde psikoljoik danışmanlar tarafından rpd merkezlerinde ve iş bulma merkezlerinde kişiye özgü yetenekleri değerlendirmeyi amaçlamada kullanılır. Özel psikomotor testler ise psikomotor becerileri ölçen araçlardır.
Bunlardan bazıları :
Tepki zamanı,
el,kol,parmak koordinasoyonu
uyarıcı tepki duyarlılığı
baş hareketlerinin hızı
ayakların koordinasyonu Yaratıcılık testleri : Yaratıcılığı saptamaya çalışan araştırmacılar yaratıcılığın zihin gücünden farklı olduğunu ve zeka testleriyle yaratıcılığın ölçülemediğini bulmuşlardır.

Yaratıcı kişilerin iq'larının 120'lerin üstünde olduğu ama okul başarısıyla özellikle de iyi öğrenci olmakla yaratıcılığın elele gitmediği gözlenmiştir. Son yıllarda Torrance'nin geliştridiği yaratıcılık testlerinin farklı düşünmeyi ve düşünce zenginliğini ayırabildiği belirtirlektedir. Güzel sanatlar yeteneğini ölçen testler : Resim, mimari, dekorasyon, grafik sanatlar gibi alanlara kimlerin yatkın olduğunu seçebilmek için bu tür testler geliştirilmiştir. Bu alanda en çok kullanılan test Meier anat yapıtlarını Değerlendirme Testi'dir. Bu testte kişiden resimleri estetik değerine göre sıralama ya da arasında ufak farklılıklar bulunan iki resimden hangisinin daha güzel olduğunu bulması istenir. Diğer sınıflandırmalar : Kağıt-kalem testleri ve performans testleri Dile dayanan ve dile dayanmayan testler Sürat testleri ve güç testleri Sonuçlar :
Full transcript