Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Massamedia

massamedia, pluriformiteit, functies massamedia
by

Petra Blijleven

on 15 September 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Massamedia

Massamedia
Massamedia
kenmerken massamedia
1)Informatie die de massamedia overbrengen is openbaar en voor de meeste mensen bereikbaar;
2) Er is sprake van eenrichtingsverkeer. De ontvanger kan meestal alleen indirect of achteraf reageren;
3) De zender weet niet wie de personen zijn die de boodschap ontvangen. We zeggen dan ook dat er een anoniem (=naamloos) publiek is;
4) De zender en ontvanger hebben geen persoonlijk contact;
5) De zender kan niet meteen controleren of de boodschap goed is overgekomen. Er is geen directe feedback.

Platform of spreekbuisfunctie
- Mening uiten door burgers
- discussierubrieken in krant
- internetforum
- opvattingen kenbaar maken

Commentaarfunctie
- journalisten
- leggen uit
- politieke kleur bekennen

onderzoeksfunctie
- zaak tot bodem uitzoeken
- grote fouten door bijv. justitie
- wet openbaarheid van bestuur

invloed sociale media op kenmerken
Functies Massamedia
1: informatiefunctie
2: platform of spreekbuisfunctie
3: controlefunctie
4: commentaarfunctie
5: onderzoeksfunctie


informatiefunctie
Burgers moeten geïnformeerd worden
Controlefunctie
- waakhond
- doen politici wat ze moeten doen?
- machtsmisbruik?
- fouten?
filmpje beeldvorming
http://www.schooltv.nl/docent/project/1552127/focus_op_de_maatschappij


Krantopdracht
beoordeling
Verzorging
Wijze waarop je hieraan tijdens de lessen gewerkt hebt
Uitgebreide antwoorden
Geen knip en plak werk!!!
Inventiviteit (wat is dat? Creativiteit en vindingrijkheid)

inleveren
Woensdag 9 oktober (L4Hc),Vrijdag 11 oktober (L4Ha en L4Hb) aan het begin van de les!
Later? Zelfde dag is halve punt eraf
Dag later 1 punt eraf
Daarna: Cijfer 1
Hoe betrouwbaar is de media?

Stel jezelf de volgende vragen:
Welke bronnen zijn gebruikt?
zijn deze betrouwbaar?
Kun je feiten (objectief) van
meningen (subjectief) onderscheiden?
Van verschillende kanten geanalyseerd?
Hoor en wederhoor toegepast?
Selectieve perceptie test
Let op!
internet
social media

kranten
tv
radio
pas op voor propaganda!
3 vormen communicatie
Invloed media theorieën
*in een dictatuur
- injectienaaldtheorie
*in een democratie
- selectieve perceptietheorie
- agendatheorie
- two-step-flowtheorie
Propaganda: het doelbewust (en bij herhaling) eenzijdige informatie geven met als doel mening van de mensen te beïnvloeden
Indoctrinatie: Het langdurig, systematisch en dwingend eenzijdig opdringen van informatie met de bedoeling dat het publiek het kritiekloos accepteert
Manipulatie: feiten opzettelijk weglaten of verdraaien zonder dat de ontvanger dat merkt.
Selectieve waarneming
Informatie wordt zodanig vervormd zodat het binnen ons referentiekader past.
Referentiekader: jullie kennis, ervaring,
normen, waarden en
gewoonten zijn een filter
om een oordeel te vormen.
Agendatheorie
Media bepaalt waar mensen over moeten praten. (agenda-items)

Media heeft Geen directe invloed op de opvattingen van mensen maar wel op de onderwerpen die ze belangrijk vinden.
Voorbeeld: terrorisme. Veel media aandacht dus mensen vinden dat belangrijk (veiligheid)
Media beïnvloedt op deze manier de publieke agenda en daarmee ook de politieke agenda.


Gepreksagenda: populaire programma's

Politieke agenda: Actualiteitenprogramma's

two-step-flow theorie
Indirecte
invloed van de massamedia

opinieleider
belangrijk als zenders:
Mensen gaan vooral af op dingen die mensen zeggen die zij belangrijk vinden.
Denk aan: partijleiders, leraren, wetenschappers, ouders, familie en vrienden.


overnemen van mening van anderen in media.

mensen met veel gezag
Pluriformiteit
Pluriformiteit is veelvormigheid:
Zoveel mogelijk verschillende ideeën moeten geuit kunnen worden.
Dit is heel belangrijk in een democratie.
Voor iedere doelgroep moet er genoeg interessant aanbod zijn in tv, krant, radio en internet.

Ontstaan uit reactie liberalisme
Waarde:
gelijkheid
Belangrijk dat de overheid zorgt voor gelijke kansen en rechtvaardige inkomensverdeling
Goede sociale voorzieningen
Economische vrijheid leidt tot ongelijkheid
! Over individuele vrijheid (zoals abortus of euthanasie) denken de socialisten meestal hetzelfde als liberalen
Politieke partijen:
PvdA, SP
en
Groenlinks
Kranten:
Parool
omroepen:
VARA
( vereniging van arbeirders radio amateurs)

Socialistische stroom

Waarde
: harmonie en samenwerking
Gebaseerd op godsdienst
Zit tussen socialisten en liberalen in
Goed functioneren van de overheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid
Problemen oplossen met elkaar en in harmonie, dus goed overleg.
Iedereen moet daaraan meewerken, vakbonden, werkgevers, kerken, boeren en vrouwen spelen een belangrijke rol.
tegen abortus en euthanasie behalve in speciale gevallen

Politieke partijen:
CDA, SGP
en
CU
Kranten:
Trouw
en
Volkskrant
omroepen:
NCRV
(nederlands christelijke radio vereniging) en
EO
(evangelische omroep)
VPRO
(Vrijzinnig protestantse radio omroep)


Christendemocratische stroom

Waarde
: Vrijheid
Overheid moet vrijheid niet inperken
Mensen moeten zelf kunnen bepalen
Economische vrijheid belangrijk
Veiligheid, onderwijs, onderwijs, gezondheidszorg en infrastructuur
Criminaliteit aanpakken

Politieke partijen:
VVD
en
D66
Kranten:
NRC, Telegraaf, Algemeen Dagblad
omroepen:
AVRO
( algemene vereniging radio omroep)


Liberalistische stroom

Verzuiling
= verdeling van samenleving in organisaties op levensbeschouwelijke grondslag (op basis van geloofsovertuiging)

Ontzuiling
=
het proces van afnemen van de verzuiling, verdeling op basis van (geloofs) overtuiging werd minder belangrijk.

Verzuiling en ontzuiling

Bij de ontzuiling kwamen er ook steeds meer omroepen.
Omdat er meer entertainment gewenst was en meer algemene programma's, kregen omroepen als de TROS en Veronica en later BNN een kans.
Samen Christelijke stroming

Liberale/neutrale zuil

Socialistische
zuil

CDA
KRO
Volkskrant

Rooms-Katholieke
zuil

CDA
SGP
CU
NCRV
EO
VPRO
Trouw

Protestants-
Christelijke zuil

VVD
D66
AVRO
NRC
Telegraaf
AD

Verzuiling/stromingen

PvdA
SP
VARA
Parool

Geheel van normen en waarden, overtuigingen en waarnemingen waarop je iets beoordeelt.
Waarden en normen--> socialisatie proces

Waarden: Opvattingen over wat belangrijk is in het leven, bijvoorbeeld: eerlijk zijn, trouw, goed, respect etc.
normen: regels over hoe je je hoort te gedragen in een bepaalde situatie, denk aan gezin, school, sport, werk.
Socialisatie is het proces waarbij iemand, bewust en onbewust, de waarden, normen en andere cultuurkenmerken van
zijn groep of omgeving krijgt aangeleerd (denk aan gezin, vriendengroep, sportclub, school etc.)
Socialisatie maakt deel uit van de opvoeding. Het is een levenslang proces.


Referentiekader
Full transcript