Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ЛК1 Методи якісного аналізу

No description
by

Myroslav Gusyak

on 26 January 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ЛК1 Методи якісного аналізу


Удосконалювати і розвивати існуючі методи
аналізу (хімічні, фізико-хімічні, фізичні)

Розробляти

нові методи аналізу
для створення матеріалів із заданими властивостями для різних галузей науки, техніки і промисловості.
• З метою підвищення виробництва і ефективності хіміко-аналітичного контролю
впроваджувати експрес-методи.
• Проводити
роботу по вишукуванню нових реактивів
для більш специфічних і чутливих якісних реакцій.
• Успішне розв’язання цих завдань внесе свій вклад в розвиток охорони здоров'я.
Методи якісного аналізу
Аналітична хімія
Наука про методи визначення якісного і кількісного хімічного складу сполук та їх хімічної структури
Історія
Методи якісного аналізу
фізичні
фізико-хімічні
хімічні
Роль
- аптечна справа,
- фармацевтична промисловость,
- різні гігієнічні і клінічні дослідження.

До якості ліків висуваються
високі вимоги
, тому в аптеках проводиться
внутріаптечний контроль різних лікарських форм.


Хіміки-аналітики проводять реакції на визначення
відповідності складу
виготовлених ліків
згідно рецептурного пропису.

Ліки
, випущені фармацевтичною промисловістю, також
піддаються контролю на всіх етапах виробництва
(сировина, напівфабрикати, готовий лікарський засіб).
Розділи
якісний аналіз
кількісний аналіз
Фізичні
Базуються на вивченні
фізичних властивостей аналізуючих речовин
. До цих методів відносяться спектральний, рентгеноструктурний, мас-спектрометричний аналізи та інші.
Фізико-хімічні
Протікання реакції фіксується вимірюванням певної фізичної властивості досліджуваного розчину.
До цих методів відносяться полярографія, хроматографія та інші.
Кількісний аналіз
Це сукупність експериментальних методів, що дозволяють визначати в досліджуваній пробі кількісний вміст (концентрацію) окремих складових частин та домішок
Роберт Бойль
Великий вклад в розвиток цієї науки вніс англійський вчений Бойль (1627-1691), який систематизував відомі до нього якісні реакції і запропонував нові.
Аналітична хімія почала розвиватися з середини ХVІІ століття.
М.В. Ломоносов
Відкрив закон збереження маси речовини і ввів кількісний облік при хімічних процесах. Вперше застосував мікроскоп для хімічних досліджень. Завдяки його працям виник мікрокристалічний метод аналізу.
Т.Є. Ловіц
Т.Є. Ловіц (1757-1804) продовжив дослідження М.В. Ломоносова і запропонував два способи ідентифікації (розпізнавання) речовин за формою кристалів та забарвленням полум'я.
В.М. Севергін
В.М.Севергін ( 1765-1826) збагатив аналітичну хімію новими реакціями, вперше запропонував колориметричний метод кількісного аналізу.
Р.Бунзен
Г.Кірхгоф
В середині ХІХ ст. розробили спектральний аналіз. З його допомогою були відкриті нові хімічні елементи ( цезій, рубідій, всі інертні гази)
М.А. Меншуткін
запропонував аналітичну класифікацію катіонів за сірководневим методом аналізу
Д.І. Менделєєв
С. Арреніус
Новий теоретичний матеріал для подальшого розвитку аналітичної хімії дали гідратна теорія розчинів Д.І.Менделєєва і теорія електролітичної дисоціації С. Арреніуса. Ну і звичайно фундаментальним науковим відкриттям ХІХ ст. є періодичний закон Д.І.Менделєєва та створена на його основі періодична система хімічних елементів. Це дало можливість застосувати аналогію у властивостях елементів для відкриття нових якісних реакцій
Завдання
Хімічні
Використовують
характерні якісні аналітичні реакції, які переводять досліджувані іони у сполуку, що має ряд характерних властивостей: колір, запах, агрегатний стан.
Речовину, яку використовують для проведення якісної аналітичної реакції, називають
реагентом
(реактивом).
Способи виконання якісних реакцій
"сухий" спосіб
"вологий" спосіб
Реакції "сухим" способом
Реакції "вологим" способом
Реакція забарвлення полум’я
Реакція утворення перлів бури
Реакція спікання
леткі солі деяких металів на платиновій або ніхромовій дротинці вносять у безбарвну частину полум’я газового пальника і спостерігають його забарвлення в характерні кольори
Вимоги до аналітичних реакцій
Чутливість
чим менша кількість речовини може бути визначена за допомогою даного реактиву, тим більше чутлива ця реакція
Специфічність
чим менша кількість іонів вступає в реакцію з даним реактивом, тим більш специфічна дана реакція
Неспецифічність або селективність
реакція, яка дає аналітичний ефект на обмежене число йонів
Умови виконання аналітичних реакцій
створення і підтримання в ході реакцій певного значення рН розчину
дотримування певної концентрації реагуючих речовин
Методи виконання якісних реакцій
пробірочний метод
- реакції проводять в пробірках
крапельний метод
- реакції виконують на фільтрувальному папері, в основі цього методу лежать капілярно-адсорбційні властивості фільтрувального паперу
мікрокристалоскопічний метод
- в результаті цих реакцій утворюються кристали певної, характерної для даної речовини форми, які розглядають під мікроскопом

Речовини, за допомогою яких відбувається розпізнавання іонів, називаються
реактивами
Реактиви для виконання аналітичних реакцій
специфічні реактиви
вибіркові або селективні реактиви
груповий реактив
Специфічні реактиви
Вибіркові або селективні реактиви
Груповий реактив
Хімічні реактиви, в залежності від ступеня чистоти, класифікують на
Класифікація реактивів
1. Аналітична хімія як фундаментальна наука.
2. Значення аналітичної хімії для підготовки фахівця у сфері фармації. Історія розвитку аналітичної хімії.
3. Якісний та кількісний аналіз. Класифікація методів аналітичної хімії: хімічні, фізичні та фізико-хімічні (інструментальні).
4. Хімічні реакції, що використовуються в якісному аналізі, вимоги до них. Фармакопейні реакції.
5. Хімічні реактиви: групові, вибіркові та специфічні. Аналітичні ефекти хімічних реакцій. Чутливість і специфічність хімічних реакцій. Аналіз сухим і вологим способами.
6. Умови утворення і розчинення осадів.
7. Періодичний закон Д.І. Менделєєва — основа вивчення фізико-хімічних властивостей речовин. Сильні та слабкі електроліти. Гідроліз в якісному аналізі. Процеси окиснення-відновлення та комплексоутворення.
Якісний аналіз
Це процес розпізнавання речовин, що дозволяє встановити з яких хімічних елементів складається досліджувана проба, які іони, функціональні групи або молекули входять до її складу
План лекції
Дякую за увагу!
Full transcript