Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Language Universals

No description
by

David Ramos

on 11 February 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Language Universals

Universals lingüístics Grover Hudson Universals absoluts no implicatius Alguns universals
lingüístics Tendències universals no implicatives Universals absoluts implicatius Tendències universals implicatives Luiza Badulescu
Aida Jorba
Laia Portús
David Ramos Universals lingüístics hipotèticament innats Structure dependency C-Command Explicació dels universals lingüístics Unitat fisiològica Llenguatge innat Unitat filogenètica Unitat funcional Requisits previs per al descobriment dels universals lingüístics
Descobriment dels universals lingüístics no ha estat fàcil:

- Fins fa poques dècades entre lingüistes no es posaven d’acord
- S’ha necessitat molt de temps

Avui en dia les llengües del món han estat identificades i catalogades (Grimes 1996)

Acord amb les categories descriptives i el marc de la gramàtica universal, però segueix sent provisional Fonologia: Sintaxi: subjecte, verb i objecte SOV: 44% (japonès, amhàric)
SVO: 33% (espanyol, anglès)
VSO: 18% (irlandès, àrab) VOS (fijio)
OSV
OVS (guarijío) 5% A. It embarrassed Tarzan that he forgot his credit card

B. Tarzan left because he wanted to

C. That he forgot his credit card embarassed Tarzan

D. Because he wanted to, Tarzan left. •Capacitat del llenguatge innat, pròpia de la ment humana.

•Defensen l'aprenentatge d’una primera llengua relacionada amb la genètica de l’esser humà com a part de la gramàtica universal.

•Explicacions molt abstractes Totes les llengües deriven d’una llengua. Així doncs les formes i els principis de la gramàtica persisteixen en les llengües actuals.

No obstant això, l’explicació queda especulativa perquè no es coneix aquesta primera llengua. -Llengües amb VO, els complements després del verb principal
-Llengües amb OV, els complements precedeixen el verb principal

Estudi de 534 llengües, les correlacions eren de 60 al 98%.
Ex: 88 % llengües amb VO auxiliars abans del verb principal
92% llengües amb OV auxiliars després del verb principal Fonologia: Morfologia: Sintaxi La fisiologia determina similituds fonètiques en el llenguatge universal.

Universalitat de les vocals i consonants.
Vocals llibertat
Consonants obstacles

No marcatge de consonants coronals: punt d’articulació més flexible i hàbil (p.e. dentals i alveolars).

No marcatge de les consonants obstruents sordes (oclusiva, africada, fricativa) a final de paraula. Fonologia Si una llengua té semivocals, també tindrà vocals
altes.
Per tant, no totes les llengües tenen una vocal alta /i/, /u/, però si una llengua té vocals mitjanes /e/, /o/ després com a mínim ha de tenir una vocal alta. Morfologia Si una llengua distingeix les categories dual i singular en els seus pronoms, diferencia també la categoria plural.
-L’anglès diferencia singular i plural en els pronoms personals excepte en la segona persona del singular i plural (you).
-Poques llengües diferencien entre el singular i el dual. L’àrab fa aquesta distinció i, també té forma plural. Sintaxi -Si una llengua té oracions relatives, tindrà oracions relatives de subjecte:
people [who lend their cars to friends for dates]

-Universal implicatiu no absolut -> No tenen tots els tipus d’oracions relatives, excepte la de subjecte.

Accessibilitat del sintagma nominal:
1)subjecte < 2)CD < 3)CI < 4)C.Preposicional Adquisició innata de la inversió subjecte-auxiliar per les preguntes sí/no. També amb les preguntes de dues oracions i 2 verbs auxiliars.

-Are we home yet?
-Is what we are going to eat vainilla pudding? La pobresa d’estímuls:
llenguatge és un sistema complex
poc contacte món exterior
contacte familiar: llenguatge oral i col·loquial. Plantejament d'un patró innat Gramàtica universal (GU) So + comú, + bàsic Fonologia Marcatge No marcat Marcat Característiques de les categories no marcades a)Més freqüència entre les llengües.
b)Més freqüència dins d’una llengua.
c)Context en què es dóna és menys restringit. d)Presència en contextos en què el so marcat és absent.
e)Gran nombre de variants.
f)Forma més senzilla. Altres universals absoluts no implicatus de caire fonològic Totes les llengües tenen... -Consonants i vocals.
-Almenys una oclusiva sorda.
-Síl·labes CV. Morfologia Marcatge Altres universals absoluts no implicatus de caire morfològic Totes les llengües tenen noms i verbs Singular/Plural Masculí/Femení Animat/Inanimat Totes les llengües tenen morfema negatiu -Singulars més freqüents que plurals.
-Singulars: quan no hi ha plural.
-Sing. normalment més varietat.
-Sing. normalment no tenen afixos. Freqüència ús "he" (anglès) -Més referències a N animats.
-Més concreció entre animats
-"Whose" Sintaxi Totes les llengües tenen oracions de relatiu 4 característiques -Absència d’història del desenvolupament del llenguatge
-Absència de variació d’adquisició
-Indici de predisposició a l’adquisició del llenguatge
-Correlats psicològics de llenguatge Lighted-rided
Cans-mans Exemple ...però... a. Mom baked a cake for Jill.---> Jill: receptor
b. Mom baked Jill a cake.

c. Mom opened the door for Jill.--->Jill: no receptor
d. *Mom opened Jill the door. Alguns universals funcionalment raonables són:

-Tendència de Sj. a precedir verbs i objectes (75% llengües).
-Tendència de nuclis a precedir o antecedir els modficadors.
-Tendència de categories freqüents (no marcades) de tenir menys formes que les marcades. Funcions universals del llenguatge: similituds d’estructura lingüística. Lingüística Seminari 101 Gràcies per la vostra atenció! Oclusives [- aspirades] Oclusives [+ aspirades] Obstruents [- sonores] Un PRONOM no pot ser C-COMMAND i precedir el seu antecedent.


C-COMMAND és la relació en l’estructura d’una frase entre dos nodes: X i Y.

* nens no tenen dificultats a l’hora d’analitzar. E. He knew that Tarzan had forgotten his credit card

F. He left because Tarzan wanted to Fricatives labiodentals Vocals [- nasals] Fricatives bilabials Obstruents [+ sonores] Vocals [+ nasals] fricatives adjectius consonant nasal /n/ llengües afixos plural o afixos singular
English: The train had left the station.
Amharic: babur-u k-t’abija-w hedo nbbr
Train-the from-station-the left had Ordre oposat entre les llengües amb SVO i SOV Morfologia:
Full transcript