Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Genetik

Forløb i biologi udskolingen
by

Anne-Louise Gjedde

on 22 November 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Genetik


Læringsmål for forløbet
Oplæg om:
Celletyper
Aktivitet:
Gruppe 'tegne-leg'
Oplæg om:
Dyre- og planteceller
Forsøg:
Kig på celler

Timens program
Genetik
Aktivitet
Mitose
Dagens mål
Målet med forløbet1
Når forløbet er slut, skal du:
kunne regøre for stadierne i mitosen og meiosen og forklare forskellene på de to processer.
kunne forklare hovedtrækkene i proteinsyntesen.
kunne beskrive DNA's funktion og hvordan det er opbygget.
vide hvad begreberne gensplejsning og mutation betyder.
kende til de faktorer, som har indflydelse på arvelighed og kunne udfylde krydsnings-skemaer.
Du skal vide (vidensmål):Du skal kunne (færdighedsmål):
Oplæg fra mig om
Celle typer
opdeles i to kategorier
dem
med
cellekerne
OG
uden
cellekerne
Kaldes
Eukaryoter
Dyr
Svampe
(pattedyr, fugle, insekter, krybdyr m.m)
(flercellede svampe og de encellede gærsvampe)
Planter
(alle planter og grønalger)
Kaldes
Prokaryoter
Encellede organismer:
Flercellede og encellede organismer:
betyder
'ægte-kerne'
betyder
'før-kerne'
Bakterier/eubakterier
Arkebakterier
- anderledes opbyggede
- leve under ekstreme miljøer
- DNA ikke omkranset
- lettere at dele sig
hvad forskellen er på eukaryote- og prokaryote celler og hvilke organismer, der har disse celletyper.
forklare hvad forskellen er på dyre- og planteceller.
Dyre
Plante
- celler
- celler
Gruppe 'tegne-leg'
4 runder:
1. runde -
en fra hver gruppe kommer op og ser tegningen i 30 sek.
Derefter skal de UDEN at sige noget gå ned og tegne så meget af det, som de har set, på 1 min.
2. og 3. runde -
det samme med en ny tegner
4. runde -
denne gang må gruppen fortælle tegneren, hvad denne skal kigge efter inden og der må snakkes efter.
Det gælder om at få det hele med!
Hvad var det så I kiggede på??
og
Hvad er deres funktioner?
Cellens organeller
- beskytter
- skaber energi
- styrer cellen
- bygger cellen
Hvad er deres funktioner?
Cellens organeller
- beskytter
- skaber energi
- styrer cellen
- bygger cellen
- danner
fotosyntese
- stabiliserer
cellen
Forskellene?!
Har cellevæg og grønkorn
Har kun cellemembran
- mere fleksibel
- kan bevæge sig rundt
og finde føde
- mindre fleksibel
- kan danne energi selv
pga. grønkorn
Forsøg

Opsamling på forsøg
Oplæg om:
DNA
Bevægelse:
Find din basemakker
Aktivitet:
Byg DNA
Opsamling

Timens program
Dagens mål
Du skal vide (vidensmål):Du skal kunne (færdighedsmål):
hvad funktionen er for DNA.
forklare med begreberne basepar, adenin, thymin, cytosin, guanin og DNA-frekvenser, hvordan DNA’et er opbygget.
Oplæg fra mig om
DNA
Aktivitet
Find din basemakker
Alle får et kort med en base.
Nu gælder det om, at finde den base, som I passer sammen med.
1. RUNDE
2. RUNDE
I skal nu danne en basesekvens

Opsamling på sidst
Oplæg om:
Celledeling
Aktivitet:
Voice-over
Opsamling (NÆSTE GANG)

Timens program
Dagens mål
Du skal vide (vidensmål):Du skal kunne (færdighedsmål):
hvad forskellen er på mitose og meiose, og hvor i kroppen de to typer celledeling finder sted.
forklare faserne i mitosen og meiosen ved brug af biologiske begreber, som fx pro-, meta- og anafasen.
- hos ALLE levende organismer
DOG! forskelligt
Hos alle mennesker
(næsten)
- enæggede tvillinger (ens DNA)
DNA
I dyreceller er en kerne
Her ligger DNA
D
eoxyribo-
N
uklein-
S
yre (acid)
ArvematerialeLangt molekyle (ca. 1,7 m langt)


- Dvs. informationer om
cellens udseende og
funktion.
- betyder cellekerne
DNA er sammensat af mindre molekyler

- Kaldet
baser
MEN ved celledeling
- rulles tråden sammen
- kan IKKE ses
- synlig
- meget tynd
Rullet op omkring proteiner
- kaldes tilsammen
Mennesket har 46 kromosomer
Dvs. 46 DNA-molekyler i hver celle

Deles op i par - 23 par.
Ene par - kønskromosomer
forskellig
Mænd
1 Y- og 1 X-kromosom
Kvinder
2 X-kromosomer
Fire forskellige slags baser:
A - adenin
T - thymin
G - guanin
C - cytosin
Baserne sidder sammen i par:


A
sidder ALTID sammen
T
G
C
Baseparringsreglen
Rækkefølgen af baserne
gør folk er forskellige
tvillinger har præcis samme
søskendes ligner hinanden
DNA's opbygning
I skal gå sammen tre og tre, så I passer til en sekvens:
ATT
T
A
A
fx
sekvensen
jeres match
Sekvenserne
KLAR PARAT MATCH
G
T
A
T
C
A
C
AA
C
G
T
C
GG
T
A
G
C
T
A
C
G
T
hvad har i bygget??
- I har bygget aminosyre...
C
A
T
A
G
T
G
TT
G
C
A
G
CC
A
T
C
G
A
T
G
C
A
Hver eneste basesekvens er en aminosyre
- hvis disse sættes sammen
HAR MAN ET PROTEIN
Gener
Rækkefølgen af baser
bestemmer rækkefølgen af aminosyre
bestemmer
proteinet
, der bygges
kalder man et gen
vigtige proteiner som hæmoglobin (transport af oxygen i blodet)
Koder for ting
fx farvestof - mørkhåret/lyshåret
- I udu = albino
- I udu = død
Men cellen kan reparere DNA
DNA består af:
baserne
(indeholder nitrogen)
kulhydrat
(deoksyribose)
fosfatbindinger
AKTIVITET:I skal nu bygge et stykke DNA
(både baserne, kulhydrat og fosfat-bindingerne skal være repræsenteret)
Tag et billede og upload i mappen
Oplæg fra mig om
Celledeling
..den første
det befrugtede æg
To typer celledeling
Mitose
Meiose
Tabu-leg
DNA
Kromosom
Adenin
Aminosyre
- når der dannes identiske kopier
DNA kopieres
(et sæt DNA til hver ny celle)
Når kromosomer er på denne form
kaldes de KROMANTIDER
KROMANTIDER
er kendetegnet ved:
de hænger sammen på midten
- i det såkaldte
CENTROMER
1.
2.
DNA-kopierne skal deles
- sker vha.
tentråde
Celle-kerne membranen opløses
Enderne af tentrådene- placerer sig i hver ende af cellen.
- og på centromerne
OG adskiller kromantiderne
3.
PROFASEN
META- og ANA-FASEN
TELOFASEN
Der er nu dannet
2*46 nye kromosomer

Når de er placeret i hver ende af cellen...
..dannes nye cellekerne- og celle-membraner
den mest almindelige
- når der dannes celler med kun det halve antal kromosomer
sker kun i køns-cellerne
dvs. kvindens æg

og

mandens sædceller
1.
2.
3.
PROFASEN
META- og ANA-FASEN
TELOFASEN
Dobbelt op på deling
Kromosomerne deles til kromantider
- cellekerne-membranen opløses
Tentråde trækker i kromamtiderne MEN DE DELES IKKE
og to nye celler dannes.
Kromantiderne lægger sig meget tæt på hinanden.
- der sker
OVERKRYDSKING
(generne bytter plads)
Celledeling 2:

I hver celle er nu et kromosom fra hvert par. Fordoblet, da det er på kromantid form (46 kromosomer).
Kromantiderne deles NU
af tentrådene.
Der dannes nye cellekerne- og celle-membraner.
Der er nu fire celler med 23 kromosomer i hver.
Resultat:


To celler, der er identiske med den oprindelige celle (46 kromosomer)
- Kaldes
DIPLOIDE CELLER
(synlige i mikroskop)
cellekerne-membran opløses
I skal udarbejde et manuskript og indtale en voiceover til videoer af de to typer celledeling.
Vha. biologiske begreber skal I gennemgå de forskellige stadier i processerne.
https://drive.google.com/drive/folders/0BwldBquhm9vSVUxNaXdQOUstajg
Aktivitet
Lav video-voice over
Meiose
I bedømmes ud fra følgende:
Niveau 1:


I kan forklare mitosen i overordnede træk ved brug af ordene kromosomer, cellekerne-membran og celledeling.
Niveau 2:


I kan gennemgå mitosen ud fra faserne pro-, meta-, ana- og telo-fasen. I benytter ord som kromosom, kromantid, cellekerne- og celle-membran, tentråde og haploid.
Niveau 3:


I kan forklare mitosen og meiosen ud fra faserne, og I kan benytte en bred vifte af fagudtryk i gennemgangen.
De
homologe
kromantider lægger sig oven på hinanden...
Mennesket har
23 kromosom par.
- er dette en mand eller kvinde?
Par??
... man kalder dem par, da
de koder for det samme
.
to x-kromosomer = kvinde
det ene par stammer fra moren og det andet par fra faren
Resultat:Fire celler, der er uidentisk med den oprindelige celle og indeholder det halve kromosomtal (23 kromosomer) - Kaldes
HAPLOIDE CELLER

Oplæg om:
Proteinsyntesen
Aktivitet:
Byg proteinet

Timens program
Dagens mål
Du skal vide (vidensmål):
Du skal kunne (færdighedsmål):
hvordan kroppen danner proteiner gennem proteinsyntesen.
hvad begreberne DNA, mRNA, tRNA, ribosomer, baser, aminosyrer og proteiner dækker over.
vha. et digitalt program gennemgå proteinsyntesen trin for trin.
Oplæg fra mig om
Proteiner
- kroppens byggesten
dannes i cellerne
typen bestemmer proteinet, der bygges
hår
(keratin)
fx
enzymer
antistoffer
- molekyler med specifikke funktioner
fx
tarm-enzymer
- nedbryder maden i små dele, så næring kan optages
- dannes af immunforsvaret
- bekæmper vira og bakterier
består af...
PROTEIN
- en lang kæde af aminosyrer
FOLDES
rækkefølgen af aminosyre
+
typen af foldning
BESTEMMER PROTEINET
sætter aminosyrer sammen til protein
Proteinsyntesen
- når celler bygger proteiner
ribosomerne
Proteinsyntesens
bestemmer rækkefølgen
GENER
5 TRIN
DNA strengen åbnes
1. trin
(DNA)
DNA strenge åbnes af enzym
baseparrene skilles
baseparrings-reglen?
A (adenin)
T (thymin)
C (cytosin)
G (guanin)
Adenin og Urasil
DNA kopieres til mRNA
2. trin
Genet kopieres
Stykke af DNA
indeholder 'opskriften' på proteinet
Kopien kaldes mRNA
Baseparringsreglen gælder
frie baser - sætter sig på genet
A
G
C
U
A
G
Men
T
U
Cytosin og Guanin
(Urasil)
G
T
C
A
T
C
mRNA flyder ud af cellekernen
A
G
C
U
A
G
3. trin
mRNA flyder fra cellekernen ud i cellens cytoplasma
A
G
C
U
A
G
Cytoplasma - området inde i cellen
ribosom
Her møder mRNA et Ribosom
Ribosomet aflæser mRNA
og sætter aminosyrer sammen
Tre baser:
kaldes condon
koder for én aminosyre

A
G
C
U
A
G
ribosom
tRNA transporterer aminosyrer
4. trin
Ribosom skal have hjælp
tRNA
(t for transport)
transporterer aminosyrerne hen til ribosomet
mRNA
G
C
U
Aminosyre består af tre baser
A
G
C
U
A
G
ribosom
Ribosomet bygger proteiner
5. trin
tRNA
G
C
U
Ribosomet aflæser tre baser af gangen
tRNA afleverer aminosyrerne
A
G
C
tRNA
aminosyre
aminosyre
aminosyre
Lang kæde aminosyre = PROTEIN
I skal gå ind på hjemmesiden, hvor I skal bygge et protein vha. proteinsyntesen.
Aktivitet
byg proteinet
http://learn.genetics.utah.edu/content/molecules/transcribe/

Oplæg om:
Transport gennem cellevægge
Aktivitet:
Osmose i kartofler
Opsamling

Timens program
Du skal vide (vidensmål):Du skal kunne (færdighedsmål):
hvad osmose, diffusion og aktiv stoftransport er og i hvilke tilfælde de forekommer.
opstille en hypotese på baggrund af deres viden om osmose.

Opsamling på sidst
Oplæg om:
Mutationer
Film
Aktivitet:
HPV-vaccinen

Timens program
Dagens mål
Du skal vide (vidensmål):Du skal kunne (færdighedsmål):
hvordan en mutation kan forekommer i DNA og hvilke konsekvenser det kan have for individet.
forklare de tre typer af mutationer.
TABU-leg
DNA
Ribosom
Aminosyrer
mRNA
Proteiner
Nitrogenholdige baser
Oplæg fra mig om
Mutationer
- når DNA ændrer sig
Hvordan?
stråling
virus
kemikalier
fejl under celledelingen
HPV
Irritation af cellen
- ændringer i DNA
Mutationer
forskellige slags
- ingen betydning
- ændre/ødelægge et gen
- ny virkning/ikke virker
de fleste
Få gange
Vi er allesammen mutanter
- ser forskellige ud/variation
Fordel - EVOLUTION
Ulempe
- dvs. cellen deler sig uhæmmet

KRÆFT
fx
Mutation i genet, som styrer vækst
Dør ikke ved fejl
Problem?
- mange 'syge' celler
KNUDE
SVULST
Typer af mutationer
Tre typer
Punktmutation
- den simpleste
En enkelt base i DNA bliver ændret til en anden
TTATTAGGG
TTATTAGGC
fx
stor betydning?
...nogle gange
Sygdommen seglcelleanæmi
genet for hæmoglobin
GAG til GUG
ikke fungerer ordentligt
producerer for LIDT blod
kromosom-mutation
Flere baser i DNA bliver ændret
fx
- Et gen der bliver fordoblet
- Et gen bliver flyttet
konsekvens?
dobbelt så meget protein
konsekvens?
genet styres anderledes
- Et gen bliver slettet
konsekvens?
kan ikke lave protein
kromosomtals-mutation
Flere eller færre kromosome end normalt
fx
- som regel dødelig
- få kan overleves
Tre kromosomer af nr. 21.
medfødt
Downs syndrom
film - yolk
Oplæg fra mig om
Transport
gennem cellevæg
Celler er omgivet af en membran
Består af:
- dobbelt lag lipider (små fedtmolekyler)
Strukturen
Stoffer trænger igennem forskelligt
tre typer
Diffusion
når molekyler bevæger sig fra

høj til lav

koncentration
Celle
O
2
O
2
O
2
O
2
O
2
O
2
O
2
O
2
O
2
O
2
Celle
O
2
O
2
O
2
O
2
O
2
O
2
O
2
O
2
O
2
O
2
Osmose
når
vand
bevæger sig fra

høj til lav

koncentration
H O
2
Vandmolekyler
= små molekyler
cellemembranen er halvgennemtrængelig
DVS
...nogle molekyler kan trænge igennem
C H O
6 12 6
... mens andre større ikke kan
Hvis der er forskel i koncentrationer...
...vil vand diffundere!
... på hver side af en membran ...
celle
H O
2
C H O
6 12 6
C H O
6 12 6
C H O
6 12 6
H O
2
H O
2
H O
2
H O
2
H O
2
Vandkoncentrationen udlignes
Behov
- udveksle stoffer
byggematerialer
næring
ilt
affaldsstoffer
producerede stoffer
(eventuelt)
fx Insulin
IND
UD
UDLIGNER
celle
H O
2
C H O
6 12 6
C H O
6 12 6
C H O
6 12 6
H O
2
H O
2
H O
2
H O
2
H O
2
Det vil også ske den anden vej...
Gær og sukker/salt
FORSØG
Vand og sukker inde i gærcellerne
gærcelle
C H O
6 12 6
H O
2
C H O
6 12 6
C H O
6 12 6
C H O
6 12 6
C H O
6 12 6
C H O
6 12 6
C H O
6 12 6
H O
2
H O
2
H O
2
H O
2
H O
2
H O
2
- men IKKE vand udenfor
Hvad sker der??
- kun tørt sukker
Derfor vandrede, eller
diffunderede, vandet ud af gærcellerne
, der så til gengæld blev udtørret.
Forsøg
osmose i kartofler
Dagens mål

vimeo.com/46983953
Aktiv transport
Osmose kræver ikke energi....
... men det gør...
Andre eksempler på diffusion
OXYGEN
Diffunderer:
fra blodet ind i cellerne
fra luften i lungerne ind i blodet
Hvad diffunderer så den anden vej?
CO
2
Hvilken vej vandrede vandet gennem cellemembranen, mens kartoffelstykket lå i demineraliseret vand?
Konklusion:
Hvad så I, og hvad kunne I tænke jer til?
Hvad skete der med cellernes størrelse i saltvand?
Hvilken vej vandrede vandet gennem cellemembranen, mens kartoffelstykket lå i saltvand?
Hvorledes var vandkoncentrationen inde i cellerne da i forhold til vandkoncentration uden for cellerne?
- når molekyler er for STORE
... kan de ikke diffundere
...så får de HJÆLP!
fx
glukose
C H O
6 12 6
for STORT
Insulin
kan åbne cellemembranen


hjælper glukose ind
KRÆVER ENERGI
Evaluering
Test
http://www.biologi-tjek.dk/
TCG1 - Genetik og celler
Bevægelse
Full transcript