Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Экологид нөлөөлөх хүчин зүйлүүд

No description
by

Munkhtsetseg Khishigdalai

on 21 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Экологид нөлөөлөх хүчин зүйлүүд

designed by Péter Puklus for Prezi
Экологид нөлөөлөх
хүчин зүйлүүд

Амьдрах орчин:
Амьд биеийг хүрээлэн оршиж тэдэнтэй байнга үйлчлэлцэн нөлөөлж байдаг байгалийн хэсгийг амьдрах орчин гэнэ.Дэлхийн нийт амьтад үндсэн 3 орчинд амьдардаг.
Үүнд:

Усанд
Газар усанд
хөрсөнд
Экологийн хүчин зүйлүүд нь амьд организмд өвөрмөц үйлчлэл үзүүлж байдаг орчны хэсэг нөхцөлүүдээр тодорхойлогддог.тэдгээрийг дараах байдлаар ангилж үздэг.
Үүнд:
Абиотик
Биотик
Хүний хүчин зүйл
Абиотик хүчин зүйлд

гэрэл,температур,даралт,ус,салхи,газар нутгийн хотгор гүдгэр байдал,хөрс түүний бүтэц орно.
Биотик хүчин зүйлд
организмд
нөлөөлж байгаа амьтай бүх хүчин зүйл хамаарна.
Хүний хүчин зүйл
Амьд биед хүмүүсийн үйл ажиллагаанаас хамаарч үзүүлж байгаа хүчин зүйлүүдээс гадна нийгмийн үйл ажиллагаа орно.энэхүү хүчин зүйл нь шууд ба дам нөлөө үзүүлдэг.
Зөвлөлтийн экологич А.С.Мончацкий (1958) экологийн хүчин зүйлийг 2 хувааж үзсэн байдаг.Үүнд:
Тогтвортой хүчин зүйлд нарны гэрэл,татах хүч,чулуун мандал,агаар мандал
Хувьсах хүчин зүйл гэж ангилдаг.
Абиотик хүчин зүйлүүд
Уур амьсгалын хүчин
Агаарын хийн хүчин зүйл
Агаарын даралтын
Агаарын хийн бүтэц
физикийн хүчин зүйл
гал түймэр
температур
Чернова,былова нар ус,чийгэнд ургамлыг харьцах байдлаар нь экологийн дараахь бүлгүүдэд авч үзсэн.
Үүнд:
Гидротофит-усны ургамал
Гидрофит-газар усны ургамал
Гигрофит-ихээхэн чийглэгт ургадаг хуурай газрын ургамал
Мезофит-богино хугацааны ганг тэсвэрлэж чаддаг ургамал
Ксерофит-чийг дутмаг газар ургахад зохилдсон ургамал
Склерофит-Нарийхан жижиг навчтай үетэн ургамал
игрофил-чийглэгт дуртай амьтад
Мезофил-чийгсүү нөхцөлд амьдардаг амьтад
Ксерофил-хуурайд дуртай амьтад
Амьд биеийн харилцаа холбоо
Амьд организм бүр өөрийн хүрээлэлд бусад олон янзын амьд биетэй харилцан амьдран оршино.организм бие биедээ нөлөөлөхийг амьд буюу шим ертөнцийн хүчин зүйл гэнэ.
Паразит ба эзэн
Комменсализм
Амансализм
Мутуализм
өрсөлдөөн буюу конкуренци
Нейтрализм
Махан идэштэн ба золиос
Амьд организмын хоорондын холбооны хэлбэр
Махан идэштэн ба золиос
энэ бол тэжээлийн холбоонд үндэслэсэн харилцааны хэлбэр юм.махан идэштэн ихэвчлэн золиос болох амьтнаасаа биеэр том байна.золиос бологч амьтдын толгойн тоо махан идэштниййхээс олон дахин илүү байдаг.
Паразит ба эзэн
паразитууд эзэн амьтныхаа биед шимэгчлэн амьдардаг.паразит эзнийхээ биед хооллохоос гадна байнга юмуу түр зуур байрладгаараа дээрх хэлбэрээс ялгаатай.
Комменсализм
хоёр зүйлийн организмд нэг нь өөрийнхөө үйл ажиллагаагаар хоол олж өгөх юмуу орон байр нь болдог харилцааны хэлбэр юм.
Амансализм
харилцан холбоотой хоёр зүйлийн нэгд нь хортой нөгөөд хор ч болохгүй,ашиг ч болохгүй харилцааны хэлбэрийг хэлнэ.
Мутуализм
харилцааны энэ хэлбэр паразитизм юмуу комменсализм дээр үндэслэж үүсдэг.мутуализм нь хоёр организм харилцан ашигтай хамтран амьдрах хэлбэр юм.
Өрсөлдөөн буюу конкуренци
энэ бол экологийн хувьд ижил шаардлагатай хоёр зүйлийн хооронд болдог харилцааны хэлбэр
Нейтрализм
нэг орчинд зэрэгцэн оршиж байгаа хоёр зүйл аль аль нь ашиг ч олохгүй,хор ч болохгүй харилцааны хэлбэрийг нейтрализм гэнэ.
Амьд организмууд экологийн хүчин зүйлд зохицох нь
Оптимум хууль хувьсмал шин чанартай ихэнх хүчин зүйлүүдийн үйлчлэл тухайн амьд биеийн амьдралд ашигтай эерэг байх эсвэл ашиггүй сөрөг нөлөө үзүүлэх нь уг хүчин зүйлийн хэм хэмжээ хүчнээс шалтгаална.
Зохицлын төрөл ба онцлогууд
Амьтан ургамал олон хүчин зүйлд зохицоход аргагүй хэрхэн хүрдэг ба энэ зохицол нь генетикийн төвшин дахь байгалийн шалгарал хувьслын явцад бий бож бэхждэг.
Морфологийн зохицол
энэ зохицлын жишээнд усанд амьдардаг организмуудын бүтэц хурдан сэлэхэд тохирсон байхад цөлийн ургамлууд навчгүй байдаг нь чийг бага алдахад зохицсон байна.
Физиологийн зохицол
Үүнд амьтны хоол боловсруулах эрхтэн нь идэшиндээ тохирсон байдаг.цөлийн амьтад өөхийг исэлдүүлэх биохимийн аргаар чийгийн шаардлагыг хангаж байхад ургамал фотфсинтезийн аргаар органик биш бодисоос органик бодисыг атмосферийг агаарын хийн тодорхой нөхцөл бий болгох чадварыг тусгаж байдаг.
Full transcript