Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Rumors, prejudicis i esteriotips

No description
by

Aidà Almirall

on 21 November 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Rumors, prejudicis i esteriotips

"¡Que nos quitan el trabajo!"
RUMOR
Importància persones involucrades
Grau d'ambigüetat
+
Informacions falses
Maniobres periodístiques
Prejudicis
Notícies no falsades
Llegendes
Viralitat
Joc estratègic
Desinformació
Propaganda
Mites
Com es presenta?
Esteriotips
1er filtre socràtic
"Estàs segur que és cert?"
VERITAT
2on filtre socràtic
"Aquesta notícia
aporta algun benefici?"
BONDAT
3er filtre socràtic
"Serà útil aquesta
informació?"
UTILITAT
"¡Que nos quitan el trabajo!"
Qui t'ho ha dit?
En té proves?
Presentaria les proves?
Per què i per a què es diu això?
Quines conseqüències
té defensar això?
Som conscients
del que fem?
és un rumor?
"Si el que em volies dir,
no era...
CERT
ni
ni
BO
ni
ÚTIL
....per què i
per a què em serveix?
Algunes refelexions inicials...
Crec el que vaig a dir?
Per què ho diré?
Per a què ho diré?
Transmetré algun prejudici?
Què vull transmetre?
Estic enfadat?
Tinc por?
Els altres condicionen el que diré?
D'on vénen els meus prejudicis?
Què aporta el que diré?
Quins beneficis tindrà?
D'on ve la paraula rumor?
soroll confús de veus
origen llatí
Enciclopèdia Catalana
notícia que corre de boca en boca
RAE
voz que corre entre el público
JOC DEL
TELÈFON
perfecció inicial
capacitat
de rèplica
progressiva
deformació
"es diu que"
"sembla que"
"es comenta"
"saps que"
"m'han dit que"
oral
transitori
incontrolable
comunicació
distorsió
reproducció
ABSURD
IRRACIONAL
CAÒTIC
CONFÚS
INTENCIONAT
BEL·LIGERANT
VÍRAL
IMPUNE
CLANDESTÍ
IRRESPECTUÓS
Catàleg
de rumors
Fases dels rumors
Allport
PROJECCIÓ
GENERALITZACIÓ
ANIVELLAMENT
ACCENTUACIÓ
ASSIMILACIÓ
CONDENSACIÓ
Emisor I
Receptor I
informació
Emisor II
Receptor II
Receptor III
Receptor IV
escurçament
informació
noves
narratives
canvis
de percepció
retenció
reorgantizació dels continguts
modelat personalitzat
canvia estats preexistents
Preguntes
antirumor

PROJECCIÓ
Em crec el que diré?
Comporta algun benefici?
Per que ho diré?
GENERALITZACIÓ
Pot ser un rumor?
Com és que ha cobrat tan interès?
Qui en pot treure benefici?
ACCENTUACIÓ
Apelar als records, dites, històries,...
Preguntes preventives en cercles propers
"quan dius "tothom ho sap a què et refereixes?"
"ets conscient de com predisposes a la gent?"
ANIVELLAMENT
Com ho saps?
On ho has llegit?
Ens ho mirem plegats?
ASSIMILACIÓ
"Proves" + càrrega emocional
Cridar atenció sobre el possible engany
CONDENSACIÓ
Preguntes circulars o relacionals
Possibles proves o fonts
1
3
10
10
10
Experiència positiva
3 persones
Experiència negativa
10 persones
"El difusor de rumors
no té res a perdre"
Dependència emocional
produida pel rumor
POR
INSEGURETAT
IRA
ENVEJA
RESSENTIMENT
ENUIG
FUNCIONS
Desinformació
Desorientació
Mirall d'una crisi
Mirall d'un prejudici
Cohesió i enfrontament
Control i sometiment
Conspiració
Lleis del rumor
Clandestinitat
Inqüestionabilitat
Curiositat
Rapidesa
Proximitat
Mutabilitat
Perdurabilitat
PREJUDICIS
“És més fàcil desintegrar
un àtom que un prejudici”
Einstein
"Actitud hostil i desconfianda envers a alguna persona que pertany a un col·lectiu, simplement, a causa de la seva pertinença a aquest grup"
Allport
"És alguna cosa que, un cop establerta serveix d'exemple (exemplum) a judicis posteriors"
Acsoni
"Tota comprensió parteix d'unes estructures prèvies de precomprensió, que són els que fan possible tot judici"
Gadamer
prejudici de l'antiprejudici
"Expressen propietats estructurals d'una societat, les quals serveixen per crear categories en virtut de les quals les persones classifiquen i evaluen la realitat social del seu entorn immediat"
Tajfel
"Actitud no raonada, mancada de provació, que es manifesta en formes d'antipatia o de simpatia envers individus, grups, races, nacionalitats, idees,..."
Enciclopèdia Catalana
El Conte dels
Dolents

ESTEREOTIPS
"Imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con carácter inmutable"
RAE
"Imatge mental emprada com a mecanisme de defensa i eina de comprensió"
JUDICI
MIRADA
DEFINICIÓ
Lippman
economia
defensa
S
T
O
P
TOP
HINK
BSERVE
ROCEED
PAER
Protocol d'Abordatge Estratègic del Rumor
TERRITORI
Cartografiar i explorar "ON"
NATURALESA
Què vol aconseguir?
Quin malestar genera?
FINALITAT
Quins objetius té?
Per què s`ha generat ara?
FONT
Buscar cercles d'influència
Hipòtesi sobre l'origen
Reconèixer el rastre
Dissenyar abordatge
GRUPS IMPLICATS
FASE
Talls, ambigüitats, precedents,...
Ubicar fase permet contraatacar
Sectors, xarxes, comerciants,...
Qui alimenta i qui contraataca?
ACTUACIONS
Mètode i estratègia per crear contrarumor
Informació veraç a difondre
Recursos, col·lectius i objectius
Quan "destapar l'olla"?
MODIFICACIÓ PERCEPCIÓ
Analitzar si hi ha un canvi de percepció
Generar compromisos i diàleg
Construir memòria històrica
BAR
Brigada Anti Rumors
DESEMMASCARAR RUMORS
formal
informal
familiar
laboral
quotidià
cercle d'amistats
formar
informar
Contrarumor
Què volem dir?
Com estructurar el missatge?
On es propagarà?
Com l'activarem?
Quin és l'impacte?
Comprovador tècnic
Qui t'ho va dir?
Ho has vist?
En té proves?
Les presentaria?
Pot ser un rumor?
Per a què serveix?
Som conscients del mal que fa?
Llistat de prejudicis
Tinc prejudicis?
"¡Que nos quitan el trabajo!"
Full transcript