Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kurikulum matematike donosi promjene

Predavanje o stvaranju prijedloga predmetnog kurikuluma za Matematiku na ŽSV trogodišnjih škola
by

Snježana Šišić

on 5 March 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kurikulum matematike donosi promjene

.
Kurikulum matematike donosi promjene
Combine elements and create the layout you need
Hrabro i otvoreno,
uključite se u stručnu javnu raspravu!
Iskoristite priliku utjecati na dokumente! Svaka primjedba je dobrodošla!

Hvala na pažnji!
endless possibilities
SLAGALICE
DIO
.

ISHODI PO DOMENAMA
(trogodišnje 2+2+2)
ISHODI PO DOMENAMA
(trogodišnje 2+1+1)
Odgojno-obrazovni ishodi
predstavljaju jasne i nedvosmislene iskaze očekivanja od učenika u određenoj domeni u pojedinoj godini učenja i poučavanja. Oni su određeni kao znanja, vještine ili stavovi/vrijednosti, a najčešće kao kombinacija tih elemenata.
Odgovaraju na pitanja:
Što učenici znaju, mogu učiniti i koje stavove imaju razvijene na kraju određene godine učenja i poučavanja?
U predmetu Matematika ishodi su usklađeni
vertikalno, horizontalno i s razvojnom dobi učenika.
Struktura ishoda
Svaki ishod se sastoji od subjekta,
aktivnosti
,
sadržaja
i konteksta ili neke od kombinacija tih elemenata.

Primjer 1:
Primjenjuje

omjere, proporcionalnost i obrnutu proporcionalnost.

Primjer 2:
Crta
geometrijska tijela i njihove mreže.
Razine usvojenosti opisno određuju opseg znanja, dubinu razumijevanja i stupanj razvijenosti vještina te usvojenosti stavova u četiri kategorije:
zadovoljavajuća
,
dobra
,
vrlo

dobra
i
iznimna
.
Razine ne predstavljaju školske ocjene.
PREPORUKA (METODIČKA UPUTA)
Preporukom se nastoji bolje objasniti značenje odgojno-obrazovnog ishoda i sadržaja učenja. Predstavljaju prijedloge i primjere koje učitelji mogu upotrijebiti za njihovo ostvarenje.
Razrada ishoda
podrazumijeva preciznije određenje sadržaja i aktivnosti u okviru pojedinog ishoda.
P
reporučene sadržaje
učitelji i nastavnici biraju na temelju vlastite procjene primjerenosti i relevantnosti za ostvarivanje ishoda u specifičnom školskom i razrednom okruženju.
Okvir za vrednovanje
Vrednuje se usvojenost odgojno-obrazovnih ishoda
• Vrednovanje za učenje
• Vrednovanje kao učenje
• Vrednovanje naučenog

Vrednovanje odgojno-obrazovnih ishoda u predmetu
Elementi vrednovanja:
• Usvojenost znanja i vještina
• Matematička komunikacija
• Rješavanje problema

Omjer elemenata 30 : 30 : 40

ŽSV nastavnika matematike srednjih strukovnih (trogodišnjih) škola, Grad Zagreb,
17. veljače 2016. godine, Snježana Šišić, član SRS za izradu prijedloga predmetnog kurikuluma za Matematiku
Full transcript