Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Drama Deledu o Ansawdd

description
by

Dyfrig Jones

on 25 February 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Drama Deledu o Ansawdd

Dramau Teledu o Ansawdd O

Nelson, Robin (2007) State of Play: Contemporary High End TV Drama, Manchester: Manchester Univerity Press
Johnson, Steven (2003) Everything bad is good for you, London: Penguin UK Mae Nelson yn dadlau bod Dramau Teledu o Ansawdd yn sylfaenol wahanol i ddramau teledu traddodiadol, gan adnabod nifer o nodweddion penodol

Pwyslais ar arddull weledol
Awydd i fod mor agos i'r Sinema a phosib
Delweddau a sain mwy deinamig
"A new configuration between credible illusionism and textual playfulness"

Pwyslais newydd ar arddull weledol

Mae technoleg ddigidol wedi newid teledu mewn dwy ffordd sylfaenol

Cynnig ansawdd uwch o lun a sain
Ei gwneud hi'n haws trin y lluniau a'r sain hynny wrth ol-gynhyrchu Yn draddodiadol mae gagendor wedi bodoli rhwng ansawdd fideo ac ansawdd ffilm.

Drwy ddefnyddio gwahanol fath o ffilm roedd gan gyfarwyddwyr ffilm fwy o hyblygrwydd na chyfarwyddwyr fideo. Roedd ffilm yn gallu recordio mewn golau isel, ac roedd dewis stoc yn gallu dylanwadu ar liw a graen y ddelwedd orffenedig Collateral Yn ogystal a gwella ansawdd y lluniau a'r sain, mae ol-gynhyrchu digidol yn rhoi hyblygrwydd ychwanegol i gyfarwyddwyr (e.e. effeithiau gweledol, graddio a coluro ayyb) Yr ail newid mae Nelson yn ei adnabod ydi'r defnydd o CGI ar deledu Er bod CGI yn dyddio o'r 1970au, ni ddaeth yn rhan flaenllaw o ffilm tan y 1990au Defynyddwyd CGI yn wreiddiol er mwyn ail-greu yr amhosib - e.e. Deinasoriaid Jurassic Park Ers hynny, mae CGI wedi dod yn rhatach a mwy hygyrch. Erbyn hyn, mae cyfarwyddwyr yn canfod ei bod yn rhatach adeiladu "setiau" rhithwir, yn hytrach na rhai go iawn Mae Nelson yn cysylltu'r technegau newydd hyn gyda awydd teledu i fod yn agosach at y Sinema Deadwood clip Mae Nelson yn dadlau bod cynhyrchwyr teledu bellach yn cael eu hannog i feddwl yn sinemataidd, a bod actorion a chyfarwyddwyr ffilm yn fwy parod i weithio ar deledu Mae Nelson yn gwahaniaethu rhwng arddul sinemataidd ac arddull deleduol drwy dynnu sylw at

Saethu ar leoliad vs saethu mewn stiwdio
Camera sengl vs. aml-gamera
Goleuo mwy soffistigedig
Amserlen gynhyrchu hwy

Mae Nelson yn son am y defnydd "anweledig" o CGI
Mae Nelson hefyd yn tynnu sylw at y defnydd o gerddoriaeth a sain Mae Nelson yn dadlau bod dramau teledu traddodiadol wedi osgoi defnyddio cerddoriaeth boblogaidd, tra bo Dramau Teledu o Ansawdd yn ei ymgorffori i'r testun The Wire clip Ffurf naratif

Mae Nelson yn dadlau bod Dramau Teledu o Ansawdd yn cynnwys amrediad ehangach o ffurfiau naratif, gan gynnwys ffurfiau "hybrid" megis Dramedy, neu arddul "Slow TV" Poliakoff. Mae Johnson (2003) wedi edrych ar ddatblygiad y ddrama deledu dros y 40-50 mlynedd ddiwethaf, ac yn dadlau eu bod wedi dod yn llawer mwy cymleth Mae Johnson yn ceisio mesur cymlethdod dramau teledu Americanaidd, gan edrych ar sut y mae gwahanol linynnau storiol yn cael eu plethu o fewn un rhaglen Mae rhan olaf dadansoddiad Nelson yn edrych ar y defnydd o eironi
Mae Dramau o Ansawdd yn aml yn ail-edrych ar genres o'r gorffenol, ond yn gwneud hynny mewn modd hunan-ymwybodol Mae Fideo Digidol yn llawer iawn mwy hyblyg na fideo traddodiadol, ac mae camerau video di-dap yn gallu dal delweddau o fanylder uwch na ffilm
Full transcript